Personopplysningspolicy

 
Senest oppdatert den 29. juni 2018

Denne personopplysningspolicyen gjelder for alle selskaper i EG-konsernet (heretter "EG", "vi", "oss" eller "våre") og for alle våre kunder, abonnenter på markedsføring, deltakere i konkurranser og besøkende på vår hjemmeside.

Personopplysningspolicyen gjelder også for vår onlineaktivitet, som omfatter våre hjemmesider, våre sider på sosiale medier (som f.eks. LinkedIn, Facebook, Twitter og YouTube) samt EGs andre onlinetjenester og tjenester som lenker eller henviser til denne personopplysningspolicyen (heretter "våre onlineaktiviteter").
 

Om EG

EG er en av Skandinavias største leverandører av teknologiløsninger til både privat og offentlig sektor. Gjennom et kontinuerlig fokus på våre kunder, deres virksomheter og på å levere industriledende løsninger, gjør EG våre kunder i stand til å bli ledende innenfor sine områder.

EG bruker daglig personopplysninger fra våre onlineaktiviteter. Det gjør vi slik at vi kan betjene deg best mulig. Vi samler inn og behandler hovedsaklig vanlige (ikke sensitive) opplysninger. Din datasikkerhet er viktig for oss, og vi legger stor vekt på at dine opplysninger skal håndteres på en ansvarlig måte.

I denne personopplysningspolicyen kan du lese mer om hvordan dine personopplysninger samles inn og anvendes. Du kan også lese mer om dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.

Hvis du har spørsmål til vår personopplysningspolicy eller til vår behandling av dine data, kan du kontakte oss.
 

Personopplysninger vi behandler

EG behandler opplysningene om deg som beskrives nedenfor. De innsamlede opplysningene kan variere alt etter om du er kunde, mottaker av vår markedsføring og/eller om du bruker våre onlineaktiviteter.

Vi gjør vårt beste for å sikre at personopplysningene vi behandler, er korrekte og oppdaterte. Vi ber deg derfor om alltid å underrette oss om eventuelle endringer, slik at vi kan sikre at opplysningene vi har om deg, er oppdaterte og korrekte.

Vi behandler opplysningene du gir oss når du fyller ut et skjema, registrerer deg online via våre onlineaktiviteter, herunder kontaktopplysninger (fornavn, mellomnavn, etternavn, virksomhet, forretningsadresse, telefonnummer arbeid og e-postadresse, tittel samt produktinteresse mv.).

I tillegg samler vi inn og behandler opplysninger om dine preferanser i forhold til markedsføring eller kommunikasjon samt opplysninger du ellers oppgir når du henvender deg til oss.

Når du bruker våre hjemmesider eller våre andre sider og tjenester, vil vi behandle opplysninger om deg og ditt besøk. Det kan for eksempel være opplysninger om hvordan du kommer inn på våre hjemmesider eller andre sider og tjenester, og hvordan du navigerer rundt på dem, informasjon om din datamaskin, enhet og nettleser, opplysninger om din IP-adresse, type nettleser og annen maskin- og programvareinformasjon og identifikasjonsnummer tilknyttet din mobilenhet.

Vi innhenter også informasjon via cookies (informasjonskapsler), loggfiler og andre lignende teknologier. Når vi bruker slike teknologier, kan vi innhente opplysninger om din bruk av våre hjemmesider og våre andre sider eller tjenester, herunder hvilke sider du besøker, hvilket innhold du kikker på, dine søk på siden, reklamen du har sett, din bruk av markedsføringen vi sender deg, herunder om du har åpnet en e-post fra oss, om e-posten er lest og hvilke lenker du har åpnet. Du kan lese mer om vår bruk av cookies i avsnittet lengre nede.

Vi kan supplere informasjonen vi samler inn, med informasjon fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgjengelig informasjon – herunder informasjon vi får gjennom offentlig tilgjengelige kilder.
 

Hvordan vi bruker dine personopplysninger

Vi bruker dine opplysninger til formålene beskrevet nedenfor. Ikke alle formål som er beskrevet, er nødvendigvis relevante for deg.
 

Kundeadministrasjon

Opprettelse og administrasjon av ditt kundeforhold med EG – herunder opprettholdelse av våre kunderegistre, fakturering, kjøpte produkter, markedsføring, statistikk mv.
 

Administrasjon av markedsføring og konkurranser

Opprettelse og administrasjon av deg som abonnent på markedsføring, konkurransedeltaker, telefonisk kontakt, oppretholdelse i våre kunderegistre, utsendelse av nyhetsbrev og markedsføring, uttrekning i konkurranser mv. Vi bruker også opplysningene til å vise deg innhold på våre og andres sider basert på dine aktiviteter og preferanser, og til å begrense antallet ganger du ser det samme innholdet, samt til måling av effektiviteten av vårt innhold og markedsføring.
 

Administrasjon, bruk og forbedring av våre onlineaktiviteter

Administration, bruk og forbedring av våre online aktiviteter. Vi bruker også dine opplysninger for å gjøre relevante tjenester og produkter tilgjengelige for deg og for å forbedre din opplevelse av våre onlineaktiviteter samt tjenestene og produktene vi tilbyr.
 

Overholdelse av gjeldende lover og regler

Overholdelse av lover og regler som EG er underlagt i forbindelse med driften av virksomheten eller oppfyllelse av forskjellige innberetnings- eller opplysningsforpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler.
 

Beskyttelse av våre og andres rettigheter

Behandling – herunder videresendelse for å beskytte, håndheve eller forsvare våre eller tredjeparters juridiske rettigheter eller legitime interesser dersom dette er nødvendig.
 

Salg av virksomheten

Hvis EG selger hele eller en del av virksomheten eller selger eller overfører våre aktivaer eller på annen måte er involvert i en fusjon eller overførsel av hele eller en vesentlig del av virksomheten, kan EG overføre dine opplysninger til den part eller de parter som er involvert i overførselen som ledd i transaksjonen.
 

Juridisk grunnlag for behandlingen av personopplysninger

EG behandler dine personopplysninger på ett av følgende behandlingsgrunnlag:

  • Vi har fått ditt samtykke til behandlingen (Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav a og artikkel 9, nr. 2, bokstav a)
  • Behandlingen er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av din kontrakt med EG (Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav b)
  • Behandlingen skjer for å oppfylle legitime interesser hos EG eller tredjepart i forbindelse med oppfyllelsen av formålene beskrevet ovenfor, med mindre hensynet til dine interesser veier tyngre (Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav f)
  • Behandlingen skjer for å innfri en juridisk forpliktelse som EG er pålagt (Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav c)
  • Behandlingen er nødvendig for at et rettskrav kan fastslås, gjøres gjeldende eller forsvares (Personvernforordningens artikkel 9, nr. 2, bokstav f).
     

Deling av dine opplysninger med andre

EG videreformidler og/eller overlater noen ganger dine personopplysninger internt i konsernet og til andre leverandører og/eller tjenesteleverandører. Det kan skje i forbindelse med den normale drift av virksomheten, for eksempel til bruk for administrasjon av våre IT-systemer, analyse- og markedsføringsoppgaver mv.

EG inngår databehandlingsavtaler med slike tredjeparter hvor dette er påkrevet etter personvernlovgivningen for å sikre at nødvendig sikkerhet er på plass, og for å beskytte opplysningene og overholde våre personvernforpliktelser.

EG kan i tillegg videreformidle dine personopplysninger til en offentlig myndighet eller tredjepart i situasjonene som er beskrevet i personopplysningspolicyen eller i situasjoner hvor vi konkret er forpliktet til å videreformidle dine personopplysninger i henhold til lovgivningen og varslingsplikter vi er underlagt.

Vi forsøker å begrense videreformidling av personopplysninger i personlig identifiserbar form og dermed videreformidling av opplysninger som kan henføres til deg personlig.
 

Overførsel av dine personopplysninger til tredjeland

Dine personopplysninger kan overføres til tredjeland, dvs. land utenfor Den europeiske union (EU) og/eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Hvis vi overfører dine opplysninger til tredjeland, sikrer vi nødvendige garantier ved overførselen, slik at dine data blir passet godt på, også når de befinner seg utenfor EU/EØS.
 

Vår forpliktelse vedrørende sikkerhet

Vi sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av personoplysningene vi behandler gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger.

Informasjonssikkerhet er den forretningsrisikoen som prioritert høyest i EG. Vi jobber seriøst og profesjonelt med informasjonssikkerhet og tar utgangspunkt i internasjonalt anerkjente sikkerhetsstandarder – herunder ISO 27001/2. Vi har implementert sikkerhetsforanstaltninger som skal sikre personvern for alle personopplysningene vi behandler. Vi gjennomfører regelmessig interne revisjoner i forhold til tilstrekkeligheten og etterlevelsen av policyer og foranstaltninger.
 

Oppbevaringslengde

Dine personopplysninger oppbevares ikke lengre enn nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i personopplysningspolicyen. Det kan være tilfeller hvor lengre oppbevaring er nødvendig for å oppfylle lovkrav – herunder lovpliktige loggingsperioder.
 

Dine rettigheter

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter som du kan utøve når vi behandler dine personopplysninger. Du kan blant annet ha rett til å få opplyst hvilke personopplysninger vi behandler, og du kan ha rett til å få ukorrekte opplysninger om deg korrigert. I et visst omfang har du også rett til å anmode oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger og anmode om at vi sletter dine personopplysninger. Du kan dessuten ha rett til å motta en elektronisk kopi av dataene som du har gitt til oss ("dataportabilitet").

Når vi behandler personopplysninger basert på ditt samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket. For å tilbakekalle samtykket til vår behandling av dine personopplysninger, bes du kontakte oss. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriale fra EG, kan du ganske enkelt avregistrere deg i den relevante e-posten du har mottatt fra oss.

Når du sender en anmodning til oss om å utøve dine rettigheter, kan vi kontakte deg og be deg om ytterligere opplysninger som er nødvendige for å kunne håndtere din anmodning.

Du kan alltid lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmeside. Du kan også alltid kontakte Datatilsynet hvis du har spørsmål, eller hvis du vil klage over en behandling av dine personopplysninger.

Du finner datatilsynet her:

Datatilsynet
Tollbugata 3
0152 Oslo
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Internett: https://www.datatilsynet.no/

 

Vår bruk av cookies

EG bruker egne cookies og cookies fra tredjeparter til å analysere hvordan våre onlineaktiviteter anvendes. Noen sider har innhold som kun kan vises hvis det lagres cookies. Data fra cookies brukes også til å samle inn personlig identifiserbare opplysninger i markedsføringsøyemed.

En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettleseren på din datamaskin, smarttelefon, iPad eller hva du ellers surfer på nettet med når du besøker hjemmesider. Cookies gjør det mulig å gjenkjenne din datamaskin mv. og samle informasjon om din atferd på nettet, herunder hvilke sider og funksjoner som besøkes med din nettleser, samt sikre at den fungerer rent teknisk.

I noen tilfeller er cookies den eneste måten å få et nettsted til å fungere etter hensikten på. En cookie er en passiv fil, og den kan derfor ikke samle inn opplysninger på din datamaskin, spre datavirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og inneholder ingen personopplysninger. Cookies anvendes av stort sett alle nettsteder.
 

Oppdateringer

Vi evaluerer og oppdaterer løpende vår personopplysningspolicy. Det er derfor en god idé at du jevnlig holder deg oppdatert. Øverst i denne personopplysningspolicyen kan du se når den sist ble oppdatert. Den seneste versjonen av vår personopplysningspolicy vil alltid være tilgjengelig på våre hjemmesider