Behandling av data

1. Personvernpolicy

Denne personvernpolicyen gjelder for EG A/S' nettsted og alle andre nettsteder som tilhører EG A/S, med mindre annet er angitt. Hvis du ikke kan akseptere denne personvernpolicyen, ber vi deg la være å bruke nettstedet. Ved å bruke denne siden aksepterer du innholdet i denne personvernpolicyen.

2. Ikke-personlige opplysninger

EG samler inn ikke-personlige opplysninger om bruken av dette nettstedet automatisk gjennom bruk av cookies og loggfiler. Ønsker du en nærmere utdypning av dette, henviser vi til vår cookiepolicy nedenfor.

3. Personlige opplysninger

Personopplysninger som brukeren skriver inn i forbindelse med opprettelse av brukerprofiler, ved hjelp av de tjenester som stilles til rådighet eller som registreres på annen måte, behandles og oppbevares i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgiving på området. Slike opplysninger kan omfatte navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og lignende. Opplysningene benyttes i forbindelse med forespørsler samt til markedsføring av nye produkter og tjenester fra EG. Personlige opplysninger vil ikke bli videreformidlet til tredjepart uten at det er gitt samtykke på forhånd, med mindre det er nødvendig for å effektuere plasserte ordrer eller forespørsler, og da bare i den utstrekning formålet tilsier.

4. Sikkerhet

Personlige opplysninger oppbevares og/eller behandles i overensstemmelse med god skikk, og EG bestreber seg på å benytte teknologier og programvare som gir den nødvendige sikkerhet, slik at dataene ikke blir skadet eller gjort kjent for en tredjepart. Alle særlig følsomme opplysninger som personnummer, opplysninger om bankkonto og så videre, krypteres ved overføring ved hjelp av en 128 biters SLL-kryptering. På nettsteder hvor brukeren er pålogget via brukernavn og passord, blir all overføring kryptert. Det vil alltid være en risiko forbundet med utlevering av personlige opplysninger – også via elektroniske medier. EG bestreber seg på å redusere disse risikoene mest mulig.

5. Oppbevaringstid

Personopplysninger oppbevares så lenge det er relevant. Hvis brukerkontoer eller andre funksjoner som det er knyttet personlige opplysninger til, ikke blir benyttet over en lengre periode, vil opplysningene automatisk bli slettet. Den enkelte bruker kan når som helst henvende seg til EG og be om at opplysninger om den aktuelle personen, blir slettet.

 

Bruk av cookies

EG A/S benytter seg av cookies på dette nettstedet samt på andre nettsteder som tilhører EG A/S. Bruken av cookies skjer både for å forbedre den enkelte brukers opplevelse på våre nettsteder og for å samle inn generell informasjon om bruken av vårt nettsted, for eksempel hvilke områder som oftest blir besøkt, hvor lenge brukerne oppholder seg på nettstedet og lignende. Innsamlingen skjer med tanke på å kunne forbedre innholdet på og oppbygningen av nettstedet og på den måten tilby brukeren en bedre opplevelse og service.

Cookies brukes ikke fra forsiden/standardsiden, fra siden med personvernpolicy og fra denne siden.

Hva er cookies?

Cookies er små filer som kan være midlertidige eller permanente. Cookies lagres på brukerens datamaskin etter at han eller hun har vært inne på våre nettsteder. Cookies brukes til å lagre opplysninger som for eksempel brukernavn, og bidrar til å gi brukeren bedre service når han eller hun er inne på nettstedet fordi det ikke er nødvendig å skrive inn brukeropplysningene mer enn én gang og det tar kortere tid å laste inn nettstedet.

Permanente cookies vil være lagret på brukerens datamaskin inntil brukeren selv sletter dem. Midlertidige cookies har et forhåndsbestemt tidsavbrudd på 30 dager, og slettes da automatisk.

Hvis lagringen av cookies ikke kan aksepteres, kan de fleste nettlesere innstilles slik at de avviser cookies. Funksjonen finnes som regel under Innstillinger eller Alternativer for Internett i menyen til nettleseren. Vær oppmerksom på at visse funksjoner kanskje ikke virker/ikke virker korrekt hvis cookies er slått av i nettleseren.

Sletting av cookies

Cookies kan slettes av brukeren. Dette gjøres som regel fra nettlesermenyen under Innstillinger eller Alternativer for Internett. Vær oppmerksom på at dersom alle cookies på datamaskinen slettes, vil alle brukernavn og passord som er lagret for diverse nettsteder, bli slettet.

Loggfiler

EG A/S samler inn visse opplysninger automatisk når du er inne på våre nettsteder, og disse opplysningene oppbevares i loggarkiver. Opplysninger som samles inn er blant annet IP-adresser, dato og tidspunkt, type nettleser, henvisningssider/utgangssider. Opplysninger som kan identifisere individuelle brukere, for eksempel IP-adresser, blir logget i en viss utstrekning. De innsamlede opplysningene brukes og selges ikke til bruk i direkte markedsføring (uten at det på forhånd er innhentet samtykke fra brukeren). Opplysningene brukes utelukkende til administrering og vedlikehold av nettstedet og EG A/S' forretning.