Microsoft stopper Dynamics AX 2009 støtten – hva nå?

Hvilke muligheter har du – og hvorfor trenger du ikke bytte alt på en gang

fra Microsoft Dynamics AX 2009 til Dynamics 365

Hvilke muligheter har du når Microsoft stopper supporten på Dynamics AX 2009 til høsten? Foto: Getty Image

Bruker selskapet ditt Dynamics AX 2009? Da bør du nå overveie hva du skal gjøre i forbindelse med at Microsoft stopper supporten på ERP-systemet i oktober 2018.

 

Fra oktober stopper Microsoft all videre utvikling av plattformen. Det betyr blant annet at det ikke blir oppgraderer som følger nye regler, for eksempel innen skatt og moms. Det vil heller ikke rettes feil eller gjøres sikkerhetsoppdateringer.

 

Du kan godt bruker Dynamics AX 2009 fortsatt, men …

– Det er to sider av saken, sier salgsdirektør Anders Hoffgaard i EG.

– Den ene siden er selve driften. Dynamics AX 2009 vil kjøre som vanlig, også etter oktober 2018. Særlig om du har en driftsavtale med en partner. Da vil partneren sikre stabil drift, selv om ikke Microsoft støtter systemet lenger, understreker Hoffgaard og fortsetter:

– På den andre siden vil videre bruk av Dynamics AX 2009 unektelig øke bedriftens sårbarhet og redusere omstillingsevne og fleksibilitet på en lang rekke områder, siden du arbeider videre på en plattform som ikke videerutvikles.

 

Den gamle ERP-løsningen stivner

Anders Hoffgaard har særlig ekspertise innenfor finansselskapers bruk av ERP og tilføyer at særlig finansnæringen får stadig nye og skjerpede krav fra myndighetene.

 

Les også: Teknisk gjeld – det ukjente gjeldsberget.

 

– Alle bedrifter, uansett bransje, bør ha en plan for hvordan det bytter du en IT-plattform som er utdatert, som Dynamics AX 2009. For ettersom tiden går blir det stadig dyrere og mer tidkrevende å håndtere sikkerhetsproblemer, nye lover, endrede krav fra markedet. Plutselig en dag kan ikke Dynamics AX 2009 lenger kommunisere med for eksempel Office 365. Kanskje stiller en kunde krav om integrasjon mot sine systemer, en kobling det blir umulig å gjennomføre. Dynamics AX 2009 vil stivne mer og mer ettersom tiden går. På et tidspunkt blir det uunngåelig å bytte forretningssystem, sier Hoffgaard.

 

Hent sjekklisten gratis: Velg riktig ERP-partner.

 

Utvidet support – den kortsiktige løsningen

Har du Dynamics AX 2009, men ingen mulighet til å bytte system nå, kan en kortsiktig løsning være å sørge for utvidet support fra din IT-partner. Du har grovt sagt tre valg:

  1. Bruke Dynamics AX 2009 uten å gjøre noen ting.
  2. Fortsette å bruke Dynamics AX 2009 som i dag, men tegne en utvidet en Extended Support Agreement fra Microsoft eller en tilsvarende avtale gjennom eksempelvis EG, som også tilbyr en slik avtale langt rimeligere. Extended Support Agreement gir blant annet tilgang til kritiske feilrettinger tilsvarende dagens support, men avtalen er svært kostbar og termineres senest i løpet av 2021.
  3. Å starte en trinnvis utskifting til skyplattformen Microsoft Dynamics 365 – eventuelt kombinasjon med utvidet support på den resterende Dynamics AX 2009-implementering.

 – Jeg kan ikke anbefale at man ikke gjør noe. Imidlertid lan en Extended Support Agreement være en god løsning på kort sikt, men husk at den har en holdbarhetsdato og blir dyrere og dyrere år for år. Den har også en annen pris, Desto lenger du venter med å bytte ut Dynamics AX 2009, desto mer komplekst og kostbart blir overgangen til Dynamics 365, sier Hoffgaard.

 

Et avgrenset prosjekt kan være veien å gå

EG har stått for over en tredjedel av alle migreringer til Dynamics 365 i Skandinavia. Basert på denne erfaringen mener Hoffgaard det dit hen at det ikke er realistisk for alle Dynamics AX 2009-brukere å skifte til Dynamics 365 her og nå.

Han mener likevel at det på sikt vil, for de fleste selskaper, være den beste løsningen å komme i gang med Dynamics 365.


Se video: Microsoft -direktør Bo Møller forklarer fordelene med Dynamics 365.

 

Overgangen til Dynamics 365 behøver dog ikke ha karakter av det kostbare gigantprosjektet, som tidligere kjennetegnet ERP-migreringer. Du kan tvert om ta migreringen trinnvis og legge opp utvalgte funksjoner i Dynamics 365, mens kjerneprosessene fortsetter å kjøre i Dynamics AX 2009.

 

Dyp tærne i vannet, før du hopper i

– Dynamics 365 er en mer fleksibel plattform enn de eldre Dynamics NAV- og AX-løsningene. Det er raskere å komme i gang, du betaler kun for forbruk og brukere – og din virksomhet kan tilpasse prosjektets omfang etter det aktuelle behovet. Det gjør det mulig å dyppe tærne i vannet før du hopper i det, forklarer Hoffgaard.

Skyplattformen Dynamics 365 utvikler seg også underveis. Dermed unngår man krevende oppdateringer og oppgraderingsprosjekter.

– Med Dynamics 365 er din installasjon alltid oppdatert, og du skal ikke bekymre deg om løsningen plutselig er utdatert, forholde deg til versjonshistorikk eller være bekymret for at du må ut med en formue for å få tilgang til aktuelle funksjoner, tilføyer Hoffgaard.

– Uansett hvilket valg man tar, er det viktig at man er klar over utfordringene som er knyttet til at Microsoft stopper normal support på Dynamics AX 2009, fortsetter Hoffgaard.

– Har du en Dynamics AX 2009-installasjon i drift, er det nå en svært god idé å diskutere veien videre med en erfaren Microsoft-partner. Ikke minst for å bli undersøke hvilke muligheter som finnes for å utvikle og optimalisere forretningsplattformen slik at den gir mest mulig verdi for ens selskap, slutter Hoffgaard.

 

Sjekk hvordan du kan Innfri ditt digitale potensial.