Fremtidens CFO: få superkrefter med riktige verktøy

Fremtidens CFO finansdirektør

I løpet av de neste 15 årene er CFO-rollen, som vi kjenner den i dag, sannsynligvis borte, skriver EGs finansdirektøren Henrik Hansen i sin siste artikkel om fremtidens CFO.

Les om hvilke prosesser og verktøy som kreves – og hvilke endringer som finansdirektøren må forholde seg til.

 

 

Fremtidens CFO: I to innlegg har jeg sett på de store endringer som finansdirektørrollen (CFO) nå gjennomgår. 

I det første innlegget, "CFO: Fra fortidsskuende til fremtidsrettet", skrev jeg om hvorfor forandringene skjer. I innlegg nummer to, "Fremtidens CFO: slik blir du CEO-ens viktigste sparringspartner," handlet det om hva endringene betyr for CFO-en og hvordan vi i EG kontinuerlig justerer vår organisasjon og tilpasser våre prosedyrer for å understøtte den digitale transformasjonen. 

Under, i den tredje og siste artikkelen, vil jeg skrive om hva som trengs, hvilke prosedyrer og verktøy man trenger, om man skal oppfylle rollen som digital og fremadrettet CFO.

 

Less is more – og raskere datagrunnlag

Først og fremst trenger man IT-løsninger som gjør at man raskt og enkelt kan utarbeide prognoser og vurdere risiko. Det er avgjørende at innsamling av informasjon og beregninger gjøres automatisk. Skal data først samles inn, så settes inn i et regneark for deretter å gjøre manuelle beregninger, går det for langsomt, og risikoen for at det blir feil, er for stor.

Dessuten skal man gå bort fra tanken om at alle data er relevante og viktige. Ellers drukner man de relevante data med de irrelevante. Less is more!

Deretter skal man sørge for solide masterdata, at de defineres likt gjennom hele organisasjonen. Hvis et "salg" og en "kunde" ikke er det samme i salgs- og markedsavdelingen som i økonomiavdelingen eller i den øverste ledelsen, er dataene meningsløse.

 

Les også: Har du riktig verktøy for å grave gull ut av datafjellet?

 

Verktøy, KPI-er og kompetanse er like viktig

I EG er de viktigste verktøyene Microsoft dyn 365 og ulike analyse- og Business Intelligence-verktøy som gir en enkel og forståelig oversikt over de utvalgte KPI-er (Key Performance Indicator, måleparameter).

Men minst like viktig er at vi også får mulighet til å stille opp og fremskrive fremtidsscenarier modellert ut fra våre strategiske drivere for verdi og kostnader, inkludert beregning av potensielle fordeler og risiko ved de forskjellige scenarier. Det forutsetter selvsagt at man har det riktige teamet i økonomiavdelingen. 

Fremover ser jeg at behovet for å ha ansatte som både kan tenke kreativt og samtidig forstår forretningen.

 

 

 

Et annet viktig poeng er at man skal sørge for å holde fast ved de strategiske KPI-er. Ofte velger toppledelsen flere strategiske KPI-er, som ikke for alvor blir fulgt opp, eller som man ikke kan etterleve, fordi budsjett- og fremskrivningsmodellene ikke er bygget rundt de valgte strategiske driverne og KPI-er.

I mine øyne har en KPI kun verdi hvis den gir mulighet for å identifisere og realisere konkrete forbedringer.

 

I mine øyne har en KPI kun verdi hvis den gir mulighet for å identifisere og realisere konkrete forbedringer. Henrik Hansen, EG

 

Derfor er det avgjørende at toppledelse og finansfunksjonen snakker sammen om hva det er meningsfullt å måle og sørger for at de riktige modeller og systemer er på plass i organisasjonen. For eksempel gjør Data Warehouse og Plan Analytics det mulig å zoome inn fra konsern-KPI-er og hele veien ned til lavest mulig måling via dashboards på for eksempel en iPad.

 

Les også: Digitalisering kan gi medarbeiderne overskudd.

 

Et tredje viktig punkt er å huske på at det har stor betydning hvor raskt man kan følge opp sine KPI-er. Desto mer man automatiserer og jo riktigere prosesser man har, desto færre personer fra finansavdelingen og resten av forretning trengs å involveres for å få frem de riktige dataene. 

Og jo raskere data er tilgjengelig, jo raskere kan man gjøre mer av det som virker – og få stanset det som ikke beveger seg  den riktige retningen, for eksempel i forhold til valutarisiko, avsetninger og pipeline. Samtidig høster man av fordelen at man i økonomiavdelingen får mer tid til strategiske oppgaver og rådgivning.

Totalt gir kombinasjonen av de riktige KPI-er, de riktige modeller, systemer og medarbeiderne mulighet for raskt og effektivt å få et riktig bilde av den økonomiske situasjonen. Og, ikke minst, mulighet for å reagere raskt og for å stille opp og vurdere, hvilke scenarier som kan gjøre vår forretning enda mer lønnsom.

 

 

Glem ikke de gamle dydene og de lavthengende fruktene

Digitaliseringen gir tilnærmet uante muligheter, men også mange utfordringer for den fremadrettede finansdirektør og finansfunksjon, for eksempel i forhold til å begrense, definere og målrette dataene man arbeider med. Og man skal ikke glemme at fundamentet for den digitale CFO fortsatt bør bygge på de "gamle dydene".

 

 

 

 
 

Det bakoverskuende blikket over transaksjoner, inntekter, utgifter, kontantstrøm og så videre, skal være i orden, før man kan begynne å se fremover. Det tradisjonelle fundamentet må være i orden, hvis ikke bygger man på usikker grunn. 

Samtidig skal man også huske på at hverdagen skal fungere. Jeg er helt enig med at de nye tekknologiske mulighetene gir store muligheter, men det er ikke alle som er like relevante.

Så før man setter strøm på en helt ny finansfunksjon n, skal man starte med å definere de KPI-er som det gir mening i å oppfylle, og sikre at organisasjonens systemer og prosesser kan understøtte dem til bunns.

Man skal heller ikke glemme de lavthengende fruktene. Det er like viktig å starte på en digital optimalisering av prosessene ved hjelp av automatisering. Her skal man selvfølgelig starte der hvor det er flest umiddelbare gevinster å hente, og deretter bygge videre på din digitale finansfunksjon.

 

Hvilken rolle har fremtidens CFO?

I mine tre artikler har jeg beskrevet endringene som finansdirektørens rolle gjennomgår for tiden, i nesten alle selskaper og bransjer.

I de seneste 15 årene har finansdirektørens jobbe endret seg fra å sikre av man har penger i kassen her og nå, til å sikre at det er penger i kassen også de kommende årene, gjennom å understøtte at det investeres optimalt for fremtiden.

  

 

I løpet av de neste 15 årene er CFO-rollen, som vi kjenner den i dag, sannsynligvis borte Henrik Hansen, EG

 

 

I løpet av de neste 15 årene er CFO-rollen, som vi kjenner den i dag, sannsynligvis borte. De grunnleggende økonomiske oppgavene og finansielle prosessene som foregår "i maskinrommet", blir overtatt av programvare, Advanced Analytics og kunstig intelligens. Hva finansdirektørens rolle vil være i fremtiden, er det vanskelig å si noe sikkert om, men akkurat nå er det en rekke enkle oppgaver å ta tak i og ta i bruk de nåværende mulighetene.,

 

 

Digitalisering hos Gausdal Landhandleri ga doblet omsetning.

 

Les også: Slik lykkes du med digitalisering.

 

Digitalisering uten buzzord? Her får du gratis brosjyre med 5 gode råd og 10 konkrete erfaringer: Innfri ditt digitale potensial.