Fremtidens CFO: Slik blir du CEO-ens viktigste sparringspartner

Slik blir du fremtidens CFO Henrik Hansen CFO EG

Gir svar: Med det rette team og riktige verktøy, blir CFO-en en sparringspartner for resten av organisasjonen. Foto: Getty

Les hvordan EGs finansdirektør, Henrik Hansen, endrer sin rolle og blir en fremoverskuende, strategisk sparringspartner for selskapets konsernsjef – og for resten av organisasjonen. I sin andre artikkel skriver Hansen om hva som må til når man skal gå fra å være tilbakeskuende, tradisjonell finansdirektør, til å bli en fremoverskuende, digital og strategisk CFO.

 

Fremtidens CFO: Arbeidsoppgavene til dagens finansdirektører (CFO) er i stor endring. I dag er det ikke nok for finansdirektøren ”bare” å holde styr på selskapets økonomi. CFO-en må også utforme strategier og levere et grundig datagrunnlag til hele selskapet – og raskt regne ut ulike scenarier for virksomheten fremover – på kort eller lang sikt.

I mitt forrige innlegg, "CFO: Fra fortidsskuende til fremtidsrettet", skrev jeg om hvorfor finansdirektørrollen gjennomgår store endringer akkurat nå. I dette innlegget kommer jeg inn på hva som må til når man skal endre seg fra å være den tilbakeskuende, tradisjonelle finansdirektøren til å bli den fremoverskuende, digitale og strategiske CFO – og som blir en sparringspartner for CEO-en og resten av organisasjonen.

 

Finansavdelingen må forstå digitaliseringen og dens muligheter

Vil du ta skrittet til å bli den digitale, fremoverskuende CFO, er du avhengig av to grunnleggende faktorer: at du har de rette folk rundt deg og at du har de riktige verktøy.

1. Finansavdelingen skal ha riktig kompetanse og erfaring. Samtidig er det avgjørende at roller og ansvar er tydelig fordelte og kommuniserte. Vi har blant annet vært på et todagers seminar for å avklare roller, prosesser og beste metoder. Som en direkte følge av dette, jobber en av avdelingslederne, som tidligere også hadde mange driftsoppgaver, nå utelukkende med å utvikle finansavdelingen, inkludert digitaliseringen av den.

2. De riktige verktøy er avgjørende for å utnytte de digitale mulighetene optimalt. Men før man starter digitaliseringen, skal man ha klart for seg hva man vil digitalisere og hvorfor. Hvis ikke risikere man å digitalisere for digitaliseringens skyld. I EG har vi hatt og vi har stadig, fokus på å minimere antall manuelle prosesser, samt å automatisere innsamling og bearbeiding av både interne og eksterne data, herunder definere hvilke data som er relevante. Gjør vi ikke det, risikerer vi å drukne i data. Etter hver skal vi bli enda bedre på å hente data fra bransjene og andre relevante områder, slik at vi raskere oppdager trender og kan gi veldokumentert innsikt i hvilke områder EG bør investere i – og risikoen som er forbundet med de ulike mulighetene.

 

Hent gratis brosjyre: Last ned Innfri ditt digitale potensial.

 

Digitalisering krever ny kompetanse

Samtidig som digitaliseringen øker og de manuelle prosesser automatiseres, er jeg sikker på at man fremover vil se flere og flere spesialiserte medarbeidere i finansavdelingene. Det vil særlig bli etterspørsel etter dyktige og kreative analytikere, som med god innsikt i forretningen greier å stille opp og vurdere forskjellige scenarier. I tillegg kan de vurdere muligheter og risiko knyttet til potensielle investeringer, markedsendringer, lovreguleringer og så videre. Automatisering av manuelle arbeidsoppgaver gjør også det mulig å reduserer kostnadene, samtidig som finansavdelingen er enda mer til verdiøkende i forhold til videreutviklingen av selskapet.

 

Oppsummert

Den klassiske CFOs rolle var – grovt sagt – å holde styr på tallene og sikre at de viste et korrekt bilde av selskapet. I dag kan og bør de klassiske CFO-oppgavene automatiseres i størst mulig grad. Dels vil man da fjerne risikoen for å gjøre feil, og dels frigjør man ressurser til å løse viktige, strategiske oppgaver, som oppstilling av ulike scenarier med beregning av risiko. Man bør også legge en plan for hvilken kompetanse finansmedarbeiderne skal besitte i årene som kommer.

Det første skrittet er imidlertid å avklare og definere finansfunksjonens rolle og prosesser, slik at man unngår å ta de neste avgjørelsene i blinde. Om man lykkes med det, har man transformert finansavdelingen og sin rolle som CFO fra å se bakover til å være en fremadskuende katalysator for utvikling av eksisterende og nye forretningsområder – og bli en viktig sparringspartner for selskapets øverste ledelse.

 

Les også: Henrik Hansens første artikkel: "CFO: Fra fortidsskuende til fremtidsrettet".

 

Gratis brosjyre: Slik velger du riktig Business Intelligence-løsning.

 

Les også: Budsjettering er riktig, riktig gammeldags.

Annonse
Annonse
Annonse