ERP-ekspert: Slik velger du riktig IT-partner

Fremtidens ERP-partner leverer strategisk digitalisering

Finn din strategiske digitaliseringspartner

ERP-ekspert: Bo Hjort Christensen hjelper deg i jakten på den perfekte ERP-partner. Foto: Getty

Når Microsoft flytter forretningssystemene i skyen, får det store konsekvenser for partnerapparatet. Tradisjonelt har partnernes forretning konsentrert seg rundt det teknologiske. Fremover vil de gode partnerne bli strategiske digitaliseringseksperter, mener ERP-ekspert.

Les Bo Hjort Christensens råd til hvordan du velger riktig IT-partner.

 

 

Med Dynamics 365 flytter Microsoft tunge forretningssystemer til skyen, og tar med det ansvar for oppdateringer og at teknologien virker.

Det fører til store endringer for partnerapparatet.

 

La EG hjelpe deg til innfri ditt digitale potensial.

 

– Tradisjonelt har Microsoft-partnernes forretningsområde vært enormt, men konsentrert rundt det teknologiske/tekniske og prosesser – i mindre grad rundt strategi. Fremover vil det endre seg. Microsoft tar større ansvar for det teknologiske, men for den smarte partneren vil det ikke bli mindre business. Den smarte partneren beveger seg oppover i verdikjeden og blir en strategisk digitaliseringspartner, sier Bo Hjort Christensen, ERP-ekspert og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.

Christensen har jobbet med forretningssystemer og digitalisering i 40 år og har skrevet om emnene de siste 30.

 

Mange bedrifter sliter med gamle forretningssystemer, også kalt teknisk gjeld. Les hvordan du kvitter deg med teknisk gjeld her.

 

Verdien i partnerskapet ligger i partnerens evne til å skape verdier utover kjernefunksjonalitet i ERP-systemet Bo Hjort Christensen, ERP-ekspert

 

Den gode og den dårlige partneren

Han tilføyer at han ikke er bekymret for den gode partnerens evne til å skape forretning.

– Verktøykassen til Microsoft inneholder mange muligheter for å skape forretning ute hos kundene.

– Hva skiller den gode partner fra den dårlige?

– En god partner må bevise at de har en bredde i kompetanseområdene. De må ha kompetanse som går utover kjernekompetanse på ERP. De må ha kompetanse på de nye områdene; Cortana (kunstig intelligens), tingenes internett, Flow (programmert prosessflyt), PowerApps (apputvikling basert på Dynamics). Verdien i partnerskapet ligger i partnerens evne til å skape verdier utover kjernefunksjonalitet i ERP-systemet. Det nytter ikke lenger å bare komme med sertifisering innenfor Dynamics AX regnskap, svarer Christensen.

Han understreker at siden fremtidens partner må være kundens digitaliseringspartner, må partneren ha mange verktøy i sin verktøykasse.

 

Bo Hjort Christensen ser store endringer i ERP-partnerapparatet som følge av overgangen til skyen. FOTO: Leif Håvar Kvande 

Det ligger implisitt i et partnerskap at det skal strekke seg over tid, og man skal over noen fjelltopper og ned i noen daler sammen. Da må man like hverandre Bo Hjort Christensen, ERP-ekspert

 

Trenger kulturell match

– Samtidig tror jeg veldig på at det er en kulturell match mellom partner og kunde. Det ligger implisitt i et partnerskap at det skal strekke seg over tid, og man skal over noen fjelltopper og ned i noen daler sammen. Da må man like hverandre. Denne delen er undervurdert; den helt menneskelige dimensjonen; at man har det hyggelig sammen og gjør hverandre gode, fortsetter Christensen.

Han mener at partnervalget er viktigere enn systemvalget.

– Mennesker og kompetanse er det viktigste. En dårlig partner kan gjøre en god plattform dårlig og en kjempesmart partner kan gjøre en middels plattform god nok.

 

Med Microsoft Dynamics 365 ser Bo Hjort Christensen konturene av fremtidens forretningssystem. Les mer her.

 

Prosessbrooker

Christensen ser flere partnerendringer litt lenger frem i løypen. Kundene blir mer opptatt av prosessene og mindre opptatt av systemene. Dermed vil ERP-partneren også bli mer en leverandør, brooker, av ulike tjenester og løsninger.

– Fremtidens ERP-partner kan bli en brooker, en megler, som setter sammen ulike tjenester og apper fra ulike leverandører. Man har sitt hovedståsted innenfor ett plattformområde, som SAP eller Microsoft. Og så er man en brooker i betydningen av at man finner gode, verdiøkende tjenester innenfor eller utenfor dette økosystemet, sier Christensen.

Han understreker at det er komplisert å sette sammen disse ulike tjenestene.

Det er ikke bare partnerlandskapet som gjennomgår store endringer. Christensen tror på stadig mer automatisering av forretningsprosessene.

– I forhold til hvordan det var for 20 år siden, vil ERP-systemet bli mer som en black-box med stor grad av automatiserte prosesser. Brukeren vil overvåke og analysere prosessene samt håndtere avvik. I mindre grad vil man sitte å jobbe i systemet med transaksjonsregistreringer.

EG er Norges beste Microsoft Dynamics 365 partner – les mer her.

Annonse
Annonse
Annonse