ERP: Standard hyllevare eller skreddersøm?

ERP-ekspert Bo Hjort Christensen gir svar

Bo Hjort Christensen Handelshøyskolen BI

Hyllevare eller store tilpasninger? Bo Hjort Christensen prøver å svare. Foto: Leif Håvar Kvande

Skreddersøm og store tilpasninger av forretningssystemet – eller hyllevare og programvareprodusentenes standardiserte oppsett?

ERP-ekspert Bo Hjort Christensen anbefaler å standardisere "alt som er fornuftig" og tilpasse prosessene mot kundene – der man skiller seg fra konkurrentene.

 

Med Dynamics 365, som Microsoft lanserte sommeren 2016, flyttet IT-giganten ERP-systemet i skyen, og skybaserte Dynamics 365 markerer mange, store endringer fra tidligere versjoner av Dynamics.

En av dem er at Microsoft har tatt kontrollen over kjernen i forretningssystemet. Microsoft har altså tatt ansvar for at teknologien virker – og for fremtidige oppdateringer.

Tidligere har Microsofts partnere, utviklere og konsulenter hatt full frihet til å konfigurere, endre og tilpasse Dynamics til kundenes ønsker. I dag er kjerneprosessene standardiserte og umulige å endre for eksterne aktører. Trenger man funksjonalitet som ikke ligger i Dynamics, må de utvikles som et tillegg, en "extension", eller man kan kjøpe en ferdig modul eller app fra Microsofts appbutikk.

Med andre ord; partnerapparatet og kundene er avskåret fra å tilpasse kjernen i systemet til egne prosesser.

Med skybaserte ERP-systemer er den gamle diskusjonen rundt "hyllevare" eller "skreddersøm" på nytt aktuell.

 

Les om Microsoft Dynamics 365 her.

 

Nervesystemet

ERP-systemet er kjernesystemet, nærmest nervesystemet, i mange selskaper. Det styrer bedriftenes mest kritiske prosesser, kanskje prosesser bedriften selv har utviklet gjennom mange år og som skiller selskapet fra konkurrenter i samme bransje.

Dermed dukker diskusjonen opp; hvor mye skal man tilpasse ERP-systemet? Skal man velge såkalt hyllevare og dermed programvareleverandørenes standardiserte oppsett for ulike prosesser? Eller skal man tilpasse ERP-systemet slik at man kan beholde noen eller mange av ens prosesser?

 

Kundetilpasninger av ERP-systemet har vært et fyord. Grunnen er at man har vært inne og hardkodet og ødelagt kjernen i ERP-løsningen Bo Hjort Christensen, ERP-ekspert

 

Oppgraderingsmareritt

– Kundetilpasninger av ERP-systemet har vært et fyord. Grunnen er at man har vært inne og hardkodet og ødelagt kjernen i ERP-løsningen. Det har blant annet ført til at de store oppgraderingsprosjektene har vært et mareritt for alle, både kunder, partnere og programvareprodusentene, sier Bo Hjort Christensen, ERP-ekspert og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.

– Men er det ikke likevel en selvmotsigelse i så stor grad å snakke om standardiseringer av ERP-systemer?

– Jo, det er en veldig stor selvmotsigelse, svarer Christensen før han nyanserer svaret.

– Vi må tenke begge deler. Vi må tenke standardisering der det er fornuftig og mulig, og så må man være smart og tenke annerledes på andre områder. Man må være kreativ i forhold til nye måter å komme i kontakt med kundene på. Nytenking og innovasjon harmonerer ikke med standardisering.

 

Trenger du hjelp til digitalisering? Les hvordan EG kan hjelpe deg.

 

Tredelt forretningssystem

Christensen deler opp forretningssystemet i tre med bunnsvillen/dataplattformen som fundamentet, og prosesser knyttet til de ansatte og prosesser mot kundene som lag to og tre.

 

Tredelt forretningssystem med datautvekslingsplattformen (bunnsvillen), interne forretningsprosesser og dialogen mot kunden. Ill. Bo Hjort Christensen. 

 

– Det ingen tvil om at prosessene i bunnen kan være standardiserte. Vi vet hva en god logistikkprosess er eller hvordan regnskapet skal se ut. Digitalisering handler om å gripe fatt i nye, smarte tjenester ut mot kundene eller de ansatte. Det er en fin balansegang mellom det innovative og nytenkende og å bruke standarder der det er fornuftig, fortsetter Christensen.

 

Vi må tenke standardisering der det er fornuftig og mulig, og så må man være smart og tenke annerledes på andre områder Bo Hjort Christensen, ERP-ekspert

 

Christensen trekker frem sin egen arbeidsplass, Handelshøyskolen BI.

– I bunnen har vi gamle systemer. Vi skiller oss ikke fra andre høyskoler i hvilket økonomisystem vi har valgt, men i prosessene på toppen – de som er mot kundene, studentene. Og der syder og koker det med nye løsninger og tjenester. Enkelte av dem er så unike at vi må utvikle egne løsninger.

ERP-eksperten mener at dette gjelder for mange selskaper i dag – at det er i den kundenære teknologien at man finner de fleste av dagens digitaliseringsprosjekter.

 

Fremtidens ERP

Christensen mener at begrepet ERP begynner å bli utdatert.

– Er det interessant å fortsatt bruke begrepet ERP i 2018? spør Christensen.

– Det som skjer fremover er at man kjøper seg inn i en tjenestekatalog med prosesser. Ikke moduler eller systemer, men man kjøper en prosess.

Han mener at "langt der fremme er hele ERP-systemet levert som en ekte skytjeneste/SaaS-løsning" (se fakta).

– Fremtidens ERP-partner kan bli en brooker, en megler som setter sammen ulike tjenester og apper fra ulike leverandører. Man har sitt hovedståsted innenfor ett plattformområde, som SAP eller Microsoft, så er man en brooker i betydningen av at man finner gode, verdiøkende tjenester innenfor eller utenfor dette økosystemet, sier Christensen.

– I forhold til hvordan det var for 20 år siden, vil ERP-systemet bli mer som en black-box med stor grad av automatiserte prosesser. Brukeren vil overvåke og analysere prosessene samt håndtere avvik. I mindre grad vil man sitte å jobbe i systemet med transaksjonsregistreringer, fortsetter Christensen.

 

Klassereise

Han mener at Microsoft har gjennomgått en klassereise med utviklingen av Dynamics 365, som med bunnsvillen Common Data Service er klargjort for fremtidens ERP-arkitektur.

– De siste 15-20 årene har det skjedd mye på ERP-fronten, men i hovedsak rundt brukergrensesnitt. Det nye nå er at forandringene ikke bare skjer på overflaten, men dypt nede i grunnfjellet – i arkitekturen, i kildekoden og i datamodellen. Nå skjer det mye dypt nede i arkitekturen, og her er det veldig interessant det Microsoft kommer med med plattformen Common Data Service (CDS), forklarer Christensen.

CDS er en plattform for data- og informasjonsutveksling som danner en bunnsville for ERP-systemet og tilkoblede apper og tredjepartsløsninger.

Christensen understreker at begrepet "sville" er smart siden det refererer til et bunnivå som bærer en del intelligens og logikk, data.

 

EG Norge er Norges beste Microsoft Dynamics 365-partner .

 

 

10 kjennetegn på ekte SaaS

1. Er mye raskere å levere

2. Tilbyr et prosessbibliotek

3. Tilbyr hyppige oppdateringer

4. Tilbyr gode API-er

5. Tilbyr en Multi-Tenant modell – flere kunder leier/bruker samme ressurser og kodebase

6. Tilbyr verktøy og metoder for kundespesifikke utvidelser

7. Må skalere bedre nedover enn on-premise-versjonen

8. Er sikrere enn on-premise-versjonen

9. Er et økonomisk gunstig alternativ

10. Har en mer intuitiv og selvinstruerende brukeropplevelse

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse