Digital transformasjon er ikke IT – det er HR

Endringsansvaret ligger hos personalsjefen

Digital trnaformasjon anette mellbye rekode xxl schibsted

Sjefen: Personalsjefen må være digitaliseringssjefen, mener Anette Mellbye. FOTO HR Norge

Personalsjefen har det største ansvaret om man skal lykkes med digital transformasjon. Det mener styregrossist og "digital transformatør" Anette Mellbye.

 

De siste årene har Anette Mellbye stått i sentrum for digital transformasjon blant annet som direktør for Aftenposten Mobil og Schibsteds Endringskontor.

I dag jobber hun med digital transformasjon som selvstendig næringsdrivende gjennom selskapet Rekode og som styremedlem i en rekke selskaper som Ullevål Stadion, XXL og NTB.

Det viktigste hun har lært er at HR, personalavdelingen på godt norsk, må i førersetet om man skal lykkes med digital transformasjon.

– Først og fremst handler det om å organisere på en annen måte. Ansvaret for digital transformasjon havner ofte på IT-direktørens bord, men i endringene som følger av digitaliseringen har HR-direktøren en mer sentral rolle og mer ansvar enn IT-direktøren, svarer Mellbye.

 

Digitalisering og transformasjon

Hun skiller mellom digitalisering og transformasjon.

— Digitalisering er ikke transformasjon, sier hun. — Digitalisering er kontinuerlig forbedring av de prosessene som allerede går, som en ny CRM, chatbotter, kunstig intelligens. Det er for å understøtte gamle forretningsmodeller. Digital transformasjon er mer dyptgripende. Transformasjon er når Vipps, Uber, kolonial.no kombinerer teknologier på helt nye måter.

 

Det er veldig mange som står i en ganske knallhard disrupsjon, men ikke merker særlig til det ennå. Foreløpig er det bare noen små napp i verdikjeden Anette Mellbye, Rekode

 

Hun mener at digital transformasjon feilaktig havner på IT-direktørens bord. Digitaliseringen hører hjemme i IT, men transformasjonen må drives fra toppen, og HR er den naturlige medspilleren i gjennomføringen.

— Et eksempel er at det i dag sitter sterke digitale talenter med ekstremt tøffe arbeidsvilkår rundt i norske virksomheter fordi onboardingen ikke er gjort godt nok, sier hun.

— Resten av organisasjonen er opptatt av business as usual, de ser ned på bunnlinja i stedet for opp og fram mot det som er i ferd med å treffe dem. HR må ta et større ansvar for å onboarde de nye digitale hodene i organisasjonen.

 

Ny organisering

— Vi som kommer fra den «gamle» verden jobber i organisasjoner som er laget for en tid hvor omgivelsene er stabile. Det har gitt etablerte aktører tid til å bygge høye inngangsbarriérer. Virksomheter som Aftenposten, DNV GL, Hydro og DNB har ridd på sine varige komparative konkurransefortrinn. Nå smuldrer de bort, og de oppdager at suksess er betinget av vår evne til å oppdage og utnytte temporære komparative fortrinn, sier Anette Mellbye, som er ekspert på digital transformasjon.

— Det handler om å utnytte tidslommer og endre seg kontinuerlig. Facebook sier internt at hvis de ikke selv finner opp det som dreper Facebook, vil noen andre gjøre det. IT-giganten som spiser alle andre selskaper, regner altså selv med å bli spist om de ikke kontinuerlig tilpasser seg.

 

I endringene som følger av digitaliseringen har HR-direktøren en mer sentral rolle og ansvar enn IT-direktøren Anette Mellbye, Rekode

 

Mellbye er bekymret for virksomheter flest sin evne til å agere på disse nye utfordringene.

— Det er veldig mange som står i en ganske knallhard disrupsjon, men ikke merker særlig til det ennå, sier hun og fortsetter:

— Foreløpig er det bare noen små napp i verdikjeden. Når de ser seg rundt i egen bransje ser de heller ingen konkurrenter som disrupteres. Og det er her det går litt feil. Tror du at DnB er redd for at en fransk eller amerikansk bank skal forsyne seg av deres marked? Nei, konkurransen kommer fra helt uventet hold, fra helt andre bransjer.

 

Artikkelen ble først publisert på HR Norges nettsted.