Er du klar for å ansette de digitalt innfødte?

Dette krever de digitalt innfødte

Dette krever de digitalt innfødte på jobben

Digitalt innfødte stiller store krav til selskapene, men de kommer også med store ressurser. Foto: Getty Images

De digitalt innfødte er på full fart inn i arbeidslivet. De vil ha friksjonsfri teknologi og mulighet for virtuell tilstedeværelse. Det kommer med store ressurser, men også store krav og er vant til å gjøre ting på sin måte.

Les om de digitale innfødte og hvordan du håndterer dem på arbeidsplassen.

 

Når man snakker om de digitalt innfødte, tenker man vanligvis på de som er født i starten på 1990-tallet og fremover. De er vokst opp med smarttelefoner, nettbrett, PC-er og som en naturlig del av hverdagen. Det betyr at de har kompetanse på en rekke områder som er verdifulle og nødvendige for de fleste selskaper.

Men det er også kulturelle forskjeller mellom de nye og eldre generasjoner. Det gir en rekke utfordringer man er nødt til å forholde seg til og håndtere, hvis man vil være attraktiv overfor de unge.

 

Det handler om å forstå deres verden

De digitale innfødte er vokst opp i en virkelighet som er svært forskjellig fra din. De er vant til å gå ubesværlig mellom livet i den fysiske og virtuelle verden, noe som kan føre til en rekke misforståelser.  

 

Les også: Digital transformasjon er ikke IT – det er HR.

 

De fleste kjenner sitasjonen; man snakker med en ungdom, som midt under samtalen tar opp telefonen og begynner å svare på en melding. Det handler ikke om at de unge er uhøflige, men om at de oppfatter meldingen som et klapp på skulderen – responsen må komme umiddelbart.

– For de digitalt innfødte er det uhøflig ikke å besvare en melding straks, sier arbeidslivsforsker Søren Schultz Hansen, som er lektor ved CBS (Copenhagen Business School).

 

– For de digitalt innfødte er det uhøflig ikke å besvare en melding straks Søren Schultz Hansen, Copenhagen Business School (CBS)

 

Nye krav til ledelse

I forhold til ledelse er det viktig å forstå at skillet mellom fysisk og virtuell er visket ut. Den fysiske tilstedeværelsen på en arbeidsplass, som tradisjonelt er blitt sett på som et fundament i en jobb, oppleves ikke som så viktig for de unge. Man kan jo arbeide like effektivt alle mulige andre steder – man ser ikke formålet med å sitte ved pulten dagen lang.

Det kan tolkes som latskap, men det er det ikke. Motsatt mener de unge at man er tilgjengelig – stort sett døgnet rundt – som et naturlig livsvilkår, noe som også gjelder i jobben. Arbeid og privatliv smelter sammen, og man kan like gjerne ta en telefon eller besvare på eposter i helgen. Det betyr også at de unge venter at de kan få respons fra sine ledere når de trenger det.

– Tilstedeværelse er skiftet ut med "tiltideværelse". Det har stor betydning for hvordan man som leder må forholde seg til de unge, fortsetter Schultz Hansen.

 

Sosiale medier er også en del av arbeidslivet

I forlengelsen av at skillet mellom jobb og privatliv forsvinner, forventer de unge også at sosiale medier har en naturlig plass i virksomheten og ledelsen.

– De digitalt innfødte forventer at et selskap skal at et profesjonelt engasjement på sosiale medier. De opplever det som uforståelig – og direkte uprofesjonelt – om ikke sjefene er engasjert i og på sosiale medier, forklarer Schultz Hansen.

  

Skal du sikre deg de digitalt innfødte, må du ha orden på din IT-infrastruktur. La EG hjelpe deg med å få fart på din digitale transformasjon.

 

Teknologisk friksjon gir jobbskifte

Tidligere generasjoner har lært å slå opp i alfabetiske kataloger og leksika, og gjøre utregninger på papir. Digitalt innfødte har siden starten vært omgitt av digitale hjelpemidler og et allvitende internett, hvor man får svar fra tusenvis av mennesker på alle typer spørsmål. Det preger kravene til jobbens IT-systemer.

– Det er en skrøne at alle digitalt innfødte er gode på IT, men de er en generasjon som ser IT som noe naturlig. IT er et "need to have" – ikke noe "nice to have". Men det er ikke nok å implementere en tilfeldig intranettløsning for å tilfredsstille dette behovet. De unge er vant til at det er enkelt og intuitivt å bruke IT, og har en lav toleranseterskel hvis systemene ikke er brukervennlige, sier Schultz Hansen.

 

De unge er vant til at det er enkelt og intuitivt å bruke IT, og har en lav toleranseterskel hvis systemene ikke er brukervennlige Søren Schultz Hansen, Copenhagen Business School (CBS)

 

Les også: REMA- direktør: Ledelsen må ha den digitale verdenen i fingrene.

 

Oppsummert besitter de nye generasjonene arbeidstagere på store ressurser, men byr også på store utfordringer for selskapene. Det kan være riktig sunt å utfordre seg selv på ens tradisjonelle måte å lede på – og noen ganger ta den opp til revidering. Samtidig er det viktig å forstå at digitale verktøy som sosiale medier og brukervennlige IT-løsninger er et krav, hvis man vil være en attraktiv arbeidsgiver for de beste, unge digitalt innfødte.

  

La EG hjelpe deg til å innfri ditt digitale potensial.

 

Søren Schultz Hansen

Søren Schultz Hansen er forfatter, foredragsholder, arbeidslivsforsker og ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School) med fokus på digital transformasjon og digitale innfødte. Han bygger sin kunnskap blant annet på omfattende kvalitative studier utført gjennom en periode på ni år. Les mer på www.aargang2012.dk.

Annonse