Derfor feiler digitale strategier

Unngå å ramle i de fem digitale fallgruvene

Derfor fejler digitale strategier

De færreste digitale strategier tar høyde for at digitaliseringen fundamentalt endrer forretningsmodeller og økonomiske realiteter. McKinsey har funnet frem til fem typiske fallgruver. Lær hvordan de kan unngås. 

 

Digitaliseringens fallgruver: Da konsulentselskapet McKinsey i 2016 og 2017 spurte et stort antall internasjonale selskaper om de trodde at deres nåværende forretningsmodell ville overleve den digital transformasjon, svarte bare 8 prosent bekreftende.

Det kan virke helt absurd i en virkelighet hvor begrepene "digitalisering" og "disrupsjon" er på alles lepper, men faktum er at det store flertallet av selskaper, på tvers av alle bransjer, har vanskelig for å ta seg frem i den digitale jungelen.

En av grunnene er den store omkalfatringen av tradisjonelle økonomiske og strategiske modeller, som digital transformasjon fører med seg., og det betyr at bedrifter undervurderer digitaliseringens fremdrift og tempo, samt teknologien og endringene i forbrukerens adferd som driver utviklingen.

Og selskapene som reagerer på endringene ved å arbeide videre på deres årlige strategier har god grunn til å være pessimistiske, mener forfatterne bak McKinsey-artikkelen "Why digital strategies fail".

I artikkelen kritiseres bedriftene for å tro at et par enkeltstående digitale initiativer er det samme som en digital strategi og for å ikke har forstått omfanget av hvordan sterk digital transformasjon påvirker deres eksisterende forretningsmodeller. Særlig er det fem problemstillinger som peker seg ut som vanskelige å forholde seg til. Dette er også hovedårsakene til at de digitale strategiene feiler, ifølge overnevnte artikkel.

 

Her følger de fem punktene:

1) Uklare definisjoner

Mange toppsjefer tror at digitalisering bare er et nytt moteord, som betyr omtrent sdet samme som IT, mens andre utelukkende konsentrerer seg om å gjøre salg og markedsføring digital. De fleste har dog ikke en helhetlig forståelse av hva digital transformasjon faktisk betyr, mener McKinsey-konsulentene.

Ifølge McKinsey bygger digitalisering på mennesker, smarte objekter og fysiske objekter, som er koblet til hverandre uavhengig av hvor man befinner seg. 

I 2025 vil 20 milliarder enheter, tre ganger flere enn hele jordens befolkning, være koblet sammen, og, skirver McKinsey, bare de siste to årene har internettilkoblede enheter produsert 90 prosent av alle data som totalt er produsert i menneskets historie.

Hvis man kan analysere slike datamengder, skapes det hittil usette muligheter for automatisering – både prosesser og beslutninger – hvilket igjen skaper helt nye forretningsmodeller. 

Om man ikke har forstått implikasjonene av dette, vil anstrengelsene rundt å få på plass en digital strategi være forgjeves.

 

 
 

2) Feil oppfatning av den digitale økonomi

Med digitalisering kommer det nye økonomiske realiteter som krasjer med gammel kunnskap. I motsetning til av mange selskaper håper og tror, digital transformasjon gir mer verdi til forbrukerne enn til bedriftene, konkluderer McKinsey-artikkelen.

Netthandel gjør det mulig for forbrukerne å kjøpe bare det de trenger samtidig som valgmulighetene og tilbudet av varer og tjenester er blitt uendelig, og prisene mer gjennomsiktig enn tidligere. 

Den klassiske distributørrollen er utdøende fordi forretningsgrunnlaget forsvinner. Når forbrukeren kan få alt mulig direkte levert på døren, blir grossistene, og sågar butikkene, i mange tilfeller overflødige.

Samtidig presses prisene, ikke bare av konkurrentene og at de er blitt gjennomsiktige, men også av den kjensgjerningen at mange digitale produkter er skalerbare i det uendelige. 

Alt i alt betyr det at den økonomiske merverdi øker. Det er de hurtigste og teknologisk mest fremoverlente selskaper som kan skumme fløten og ta hele gevinsten. Man kan altså ikke hvile på laurbærene, konkluderer McKinsey.

 

Les også: Dansk digitalisering og transformasjon.

 

3) Økosystemer blir oversett

Det er ikke nok å fokusere på sin egen bransje, selv om man forstår den nye digitale økonomiske virkelighet. 

Ekte digitale aktører navigerer på tvers av bransjer, og de største selskapene, som Amazon, Apple, og Alibaba, skaper plattformer som ikke bare er verdikjeder, men er økosystemer. Det gjør dem i stand til å være best, raskest og billigst på samme tid.

Selskapenes toppsjefer bør derfor kikke med en bred linse når de vurderer kommende konkurrenter samtidig som det er bruk for en helt ny åpenhet mot hittil ukjente typer av partnerskap på tvers av bransjer og produktkategorier. Dette blir en kjempeutfordring for de aller fleste selskaper, mener McKinsey.

 

 

4) For mye fokus på gamle kjenninger

De såkalt digitale innfødte får all oppmerksomheten. Og her tenker man ikke på kundene, men på nystartede selskaper som spiser disrupsjon til frokost. Men hvis topplederne kun har øye for truslene som kommer fra oppstartsselskapene, risikerer man å overse de mer tradisjonelle selskapene som er i ferd med å gire om digitalt. Digitaliserte, tradisjonelle selskaper er en like stor trussel som de digitalt innfødte, skriver McKinsey.

På samme måte er det relevant å følge med på utviklingen innenfor B2B. Her er det en like stor digitaliseringstrend som på forbrukermarkedet – med både muligheter og trusler. Noen få eksempler er roboter, automatisering, kunstig intelligens og blockchain.

 

Les også: Digital transformasjon er HR.

 

5) Den digitale mynten har to sider

Du må gå gjennom hele din forretningsmodell, hvis din virksomhet skal overleve digitaliseringen. Og din virksomhet må holde fast ved sin eksisterende forretning hvis den skal overleve digitaliseringen. 

Øh, er ikke det en selvmotsigelse? 

Jo, men begge utsagnene er korrekte – fordi man både skal digitalisere eksisterende forretning, samtidig som man er innovativ og utvikler helt nye modeller og konsepter. I tillegg må man tørre å tenke stort samtidig som at virksomheten er fleksibel og reagerer raskt på endringer. 

Det er en stor utfordring, innser McKinsey og det krever at man tenker strategisk i forhold til selskapets plass i det digitale universet – og ikke bare i snevre initiativer. For eksempel at "vi skal ha alle systemene i skyen," og med det tror at alle problemer er løste.

 

 

Innfri ditt digitale potensial 

Det er altså mange fallgruver om man vil digitalisere. Derfor velger EG i 2018 å legge vekt på å hjelpe kundene med å innfri deres digitale potensial. 

Hjelpen fokuserer på fem fokusområder, som adresserer punktene McKinsey-konsulentene trekker frem i artikkelen "Why digital strategies fail"

EGs hjelp til å finne din bedrifts digitale potensial fokuserer på å treffe bedre datadrevne beslutninger, digitalisering av forretningsprosesser, minimering av teknologisk kompleksitet og etablering av nye konkurransefortrinn. 

Ønsker du å få EG til å undersøke din bedrifts digitaliseringsprosess og skape nye konkurransefordeler, klikk her og les om hvordan ditt selskap kan innfri sitt digitale potensial.

 

 

Les også: Aner konturene ar fremtidens ERP-system.