IT-trender 2018: Teknologi skal understøtte innovasjon og ny business

Skyen, sikkerhet, innovasjon og nye forretningsmuligheter vil prege årets IT-investeringer

Anders Elbak IDC om CDO og CIO

Anders Elbak i IDC, forteller om årets IT-trender. FOTO: Leif Håvar Kvande

– Det store skiftet vi har sett de siste par årene er at IT har gått fra å være fokusert på interne prosesser, effektivisering og optimalisering, til hvordan IT kan gi verdi til forretningen, sier IDC-direktør Anders Elbak.

Les IDCs syn på virksomhetenes bruk av teknologi i år.

 

Ifølge analyseselskapet IDC har to tredjedeler av nordiske selskaper positive forventninger til året vi er inne i. Bare om lag 5 prosent av virksomhetene er negative, resten er nøytrale.

Selskapenes positivitet gir seg blant annet utslag i at mange bedrifter øker IT-budsjettene sine. I snitt regner IDC med at veksten i bedriftenes IT-investeringer vil øke med rundt 5 prosent fra fjoråret.

 

IT: fra internt til eksternt fokus

Men hvordan fordeles IT-budsjettet på de ulike teknologiske områdene som sikkerhet, infrastruktur, forretningsapplikasjoner, nye teknologier og så videre? Og hva er de mest utpregede trendene i det nordiske IT-markedet nå?

Forskningsdirektør Anders Elbak i IDC svarer:

– Det store skiftet vi har sett de siste par årene er at IT har gått fra å være fokusert på interne prosesser, effektivisering og optimalisering – til hvordan IT kan gi verdi til forretningen ut mot kunder og marked. Vi ser at mange bedrifter i dag bruker IT for å understøtte innovasjon, transformasjon og å utvikle nye forretningsmuligheter. Det kan for eksempel være å levere bedre tjenester til kundene eller at man bruker teknologi for å forstå markedet bedre.

 

Vi ser at mange bedrifter i dag bruker IT for å understøtte innovasjon, transformasjon og å utvikle nye forretningsmuligheter Anders Elbak, IDC

 

Elbak sier at selv om det har vært snakket om dette i mange år, skjer det nå et reelt skifte i synet på IT og bruken av teknologi.

– Det er jo også smart å ta skiftet steg for steg: først optimalisere de interne prosessene, så fokusere utover, fortsetter Elbak.

 

Slik kan EG hjelpe deg med å innfri ditt digitale potensial.

 

Ifølge IDC er digital transformasjon øverst på dagsorden i de aller fleste virksomheter i Norden. Det fører til at man ser på IT-infrastruktur med nye øyne, man har andre kriterier til grunn for investeringene i IT, ,samt at man endrer både organisasjonene og bedriftskulturen.

Likevel, vil ikke alle lykkes, advarer IDC, som spår at vi i 2018 vil vi se bedrifter som har investert store summer i moderne IT-plattformer, men som vil mislykkes totalt i digital transformasjon. Grunnen er at de har oversett betydningen av at bedriftskulturen må endres.

 

Skal man lykkes trenger bedriftene en digitaliseringsdirektør.

Lær av Schibsteds digitaliseringsekspert.

 

Investerer mer i teknologi for økt innovasjon

Skiftet i synet på IT, gir seg også utslag i hvordan virksomhetene bruker IT-budsjettet. Ifølge IDC er sikkerhet øverst på prioriteringslisten blant IT- direktørene, mens teknologi som understøtter nye kundetjenester/ny forretning, samt innovasjon, er på andre og tredje plass (se illustrasjon).

 

Slik prioriterer nordiske bedrifter årets IT-budsjetter. Illustrasjon: IDC.

 

– Disse to områdene har klatret på prioriteringslisten fra 2017. Samtidig er det blitt mindre viktig å bruke IT for å optimalisere interne prosesser og redusere kostnader, selv om disse to områdene fortsatt er viktige og kommer på femte og fjerde plass på listen, sier Elbak.

Sentralt i den digitale transformasjonen er økt bruk av skytjenester, og IDC-eksperten mener at skylandskapet vil bli mer fragmentert der bedriftene tar i bruk 

En tredjedel av nordiske selskaper bruker eller er i ferd med å ta i bruk tjenester på de globale skyplattformene.

Virksomheter som har en skyen-først-strategi, og en moden bruk av skytjenester, er både mer innovative og smidigere enn selskaper som er mindre skymodne.

 

Virksomheter som har en skyen-først-strategi, og en moden bruk av skytjenester, er både mer innovative og smidigere enn selskaper som er mindre skymodne. Ill.: IDC.

Investeringer i kunstig intelligens (AI) og machine learning (ML) er også en økende trend i år, mener IDC, som ser IoT (tingenes internett) være den største driveren for AI- og ML-prosjekter. IoT vil også føre til at analysekapasitet og dataprosessering flyttes ut til kanten av nettverket, hvor enhetene er.

 

Innfri ditt digitale potensial, La EG vise deg hvordan du kan digitalisere dine forretningsprosesser.

 

Avslutningsvis ramser Elbak opp fire punkter som vil hjelpe til om man skal lykkes med den digitale transformasjonen:

  • Lag en strategi for digital endring.
  • Bruk teknologien smart.
  • Få på plass en bedriftskultur som støtter digital transformasjon.
  • Utnytt selskapets arv; historie, merkevare, markedsposisjon, kundemasse, innflytelse, egenkapital.