Dataetikk: Matematikk-portal tar ansvar for barns data

Matematikk-portal tar ansvar for barns data

EduLab-sjef Kasper Holst Hansen tar dataetikk på dypeste alvor. Foto: Per Roholt.

I Danmark brukes matte-portalen MatematikFessor.dk av 75 prosent av skolene. Utvikleren EduLab gir et datakundeløfte som tar etisk ansvar for barns data. Det kan mange andre selskaper lære av.

 

Dataetikk: "Som ledende markedstilbyder av en digital matematikkportal til skoleverdenen har EduLab et etisk ansvar. Det er ikke et ansvar vi bare påtar oss, det er et ansvar vi tar alvorlig."

Dette skriver det danske selskapet EduLab, hvis misjon er å gjøre verdens barn bedre i matte, på hjemmesiden.

Og når man møter dem i deres beskjedne lokaler, rett ved Vanløse stasjon i København, der de klemmer seg sammen på grunn av voksesmerter, er det ingen tvil om at ønsket om å behandle barns data etisk ansvarlig tas alvorlig.

– Vi leverer utdannelse. Det handler også om dannelse. Og det handler også om å oppføre seg ordentlig. Vi vil gjerne passe på data og oppføre oss redelig, noen som også kan være en fordel for vår forretning, sier gründer og direktør Kasper Holst Hansen.

Han er sikker på at dataetisk adferd blir et konkurransefortrinn.

– Men ikke for alltid, for høy dataetikk blir fort normalt. Konkurrenter som ikke kan garantere etisk behandling av data, får raskt dødsstøtet, fortsetter Hansen.

 

Dataetikk skal beskytte barn

80.000 danske barn logger seg hver dag på portalen MatematikFessor.dk for å gjøre øvelser og leksjoner i matematikk.

Lærere og foreldre kan følge med på barnas matteutvikling, og snart skal tjenesten brukes for å lære opp barn i Norge, Sverige og Nederland.

EduLab selger private abonnement til foreldre og abonnenter til skoler. Foreldrene taster selv nødvendige data inn og samtykker til at barna kan bruke plattformen.

Skolene sender vanlige data som navn, klasse, skoler og lærer fra STIL, Styrelsen for IT og Læring. Og så analyserer de selv masse data fra besvarelser med mer. Dermed kan lærere og foreldre følge med barnas matematiske progresjon.

Barna har også tilgang til data, men ikke til alt. For eksempel for de ikke vite at de befinner seg på tredje-klasse-nivå, om de går i sjette klasse. Det får bare lærerne vite, slik at de vet hva de skal jobbe med hos den enkelte elev.

 

Vi leverer utdannelse. Det handler også om dannelse. Og det handler også om å oppføre seg ordentlig. Vi vil gjerne passe på data og oppføre oss redelig Kasper Holst Hansen, EduLab

 

Gutter mot jenter

For noen år siden utviklet EduLab et «skolegårds»-spill med gutter mot jenter, men er lagt ned.

– Jeg ble ringt opp av en kvinnelig matematikkforsker, som kritiserte spillet. Hun sa at det var vanskelig nok i utgangspunktet å være kvinne innen matematikken. Så vi fjernet spillet. Det gikk opp for oss at vi har et kjempestort ansvar, og hvor mye vi kan påvirke, forteller Hansen.

Ifølge IT-sjef Lotte Ludvigsen i EduLab, har ikke selskapet bruk for data som øyefarge, høyde, språk eller kjønn. De ser på adferd og progresjon innen matematikken. Utgangspunktet er at de ønsker å få inn så lite data som mulig – dataminimering – som også er et av prinsippene i EUs nye personvernforordning, GDPR.

De bruker blant annet ikke personnummeret som leveres av STIL. Og de skiller ut de dataene som STIL-leverer som de ikke har bruk for. EduLab har ikke cookies fra tredjeparter på portalen, ei heller SoMe-plugins.

Alt for å hindre at barna deler sine data med andre parter.

EduLab selger ikke data til andre aktører og har tydelige databehandleravtaler med underleverandørene.

 

Penger vs dataetikk

Selv om EduLab er overbevist om at dataetikk er god butikk, er det også situasjoner hvor kommersielle hensyn krysser etikken.

For eksempel var det en heftig intern diskusjon om hvorvidt man skulle bruke Facebooks retargeting-verktøy slik at Facebook-brukere som har besøkt EduLabs hjemmeside, vil se annonser fra EduLab på Facebook.

– Det kommersielle og det etiske står noen ganger ovenfor hverandre, forteller Ludvigsen og fortsetter:

– Vi hadde en etisk diskusjon rundt dette og vil nå teste Facebooks retargeting målrettet mot lærere. Vi satte aldersgrensen til 25 år, slik at vi er sikre på at vi ikke treffer barn og unge på Facebook. Så tester vi og ser resultatet.

Ifølge IT-sjefen er EduLab ennå ikke i mål med å følge GDPR til punkt og prikke. Det gjelder blant annet beskrivelser av alle prosesser og kontroller.

Dataetikk er allerede et konkurransefortrinn for EduLab når tjenesten eksporteres til andre land. Da EduLab landet en avtale i Nederland, var det ingen tvil om at selskapets dataetiske retningslinjer var helt sentrale.

 

Edulabs dataetiske retningslinjer

    •      Det er helt grunnleggende at alle data vi samler inn skal bygge under formålet å gjøre skolebarn flinkere i matte.

    •      Under ingen omstendigheter selger vi personlige opplysninger til tredje parter.

    •      Vi deler kun data med våre sparringspartnere, og bare i et omfang som er sikkert og relevant.

    •      Vi arbeider sammen med forskningsverdenen, men de får kun data fra oss som er anonyme. Alle aktive forskere skriver under på at de ikke kan misbruke den fortrolige informasjonen de får tilgang til.

    •       Vi ønsker at våre data kan spores og er «gjennomsiktige» – hva vi gjør med dem, hvor lenge vi lagrer dem, hvem som har tilgang, samt at vi opplyser våre brukere om hvilke rettigheter og muligheter de har.

    •       Personer under 25 år får ikke reklame fra oss – dette gjelder alle våre nettsider. VI vil sikre at barn og unge ikke blir utsatt for reklame.

    •      Dine data er sikre hos oss – vi behandler din informasjon med stor omhu og sørger for at du trygt kan navigere rundt på våre nettsider.

    •      Vi har dataansvars- og databehandleravtaler – for å sikre din informasjon best mulig.

 

Ekstra sikkerhet når man er logget inn på MatematikFessor.dk

    •      Ingen reklame – dette for å sikre at bruken av MatematikFessor.dk kun er for undervisning.

    •      Ingen SoMe-plugins – dette for at sikre at sosiale medier ikke får adgang til portalens data.

 

Her kan du lese EduLabs Dataetiske retningslinjer og deres privatlivspolitikk.

Annonse

GDPR - General data protection regulation

* EUs nye personvernforordning, som gjelder fra 25. mai 2018 og gjelder alle EU- og EØS-land. 

* Viderefører gammel forordning fra 1995, men med en rekke innstramminger knyttet til økte dokumentasjonskrav, innebygget personvern (data protection by design and by default), dataportabilitet, sletting samt varsling ved sikkerhetsbrudd.

* Målet er å sikre borgeres, sluttkunders og brukernes data, blant annet for å forebygge cyberkriminalitet og for å regulere virksomhetenes kommersielle utnyttelse av persondata.

* Overtredelse kan gi gebyrer på opptil 20 millioner euro eller 4 prosent av global omsetning, avhengig av hva som er høyest.

* Vedtatt i EU-parlamentet 14. april 2016.

Annonse