Dansk digitalisering og transformasjon

Danske Abelias årsmøte handlet om digital transformasjon

DI Digital 2018

Livlig paneldebatt på Dansk Industris Digital Årsmøte med fra venstre: Thomas Fredenslund i Styrelsen for IT og Læring, Mikkel Bardram, EG, Lise Karstensen i Nokia Denmark og Philip Wiig, Accenture. Foto: Christian P. Olsen.

På Dansk Industris Digital årsmøte - tilsvarende Abelia, var temaet hva som kreves for å lykkes med digitale prosjekter. Også norske selskaper har mye å lære av de viktigste punktene som oppsummeres under.

 

 

Dansk Industri Digital, tilsvarende Abelia-avdelingen under NHO, arrangerte nylig sitt årsmøte under overskriften «Digital transformasjon – digitalisering som skaper verdi». Årsmøtet samlet danske politikere så vel som næringslivstopper fra IT-selskaper og offentlig sektor.

Skatteminister Karsten Lauritzen, konsernsjef for Berlingske Media Anders Krab-Johansen, danmarksjef Philip Wiig i Accenture, adm. direktør Lise Karstensen i Nokia Denmark og EGs konsernsjef Mikkel Bardram diskuterte blant annet hva som skal til for å få digitale prosjekter til å lykkes, hvordan man styrer utenom fallgruvene og hvordan man sikrer gevinstrealisering.

 

Hva er det aller viktigste når man skal sikre gevinstrealisering?

Temaet ble grundig diskutert blant deltakerne nevnt over og det var stor enighet om at lange kravspesifikasjoner og trusler om bøter ikke fører frem til et godt resultat av et IT-prosjekt. Lise Karstensen fra Nokia la vekt på at pragmatisme er en nøkkelfaktor. 

– Å være pragmatisk til at oppgaver og behov kan utvikle seg er fundamentalt. Tilliten skal være der, ellers bruke man energien på feil områder, på å overvåke og kontrollere i stedet for å utvikle og tenke kreativt, sa Karstensen. 

Danmarksjef Wiig i Accenture la vekt på at det må være stor IT-forståelse i toppledelsen. 

– For mange styrer og ledelser har ikke folk med digital kompetanse, sa Wiig og tilføyde med et glimt i øyet: 

– Det er ofte eldre folk med en finansiell bakgrunn. De reagerer tregt i forhold til IT.

Konsernsjef Mikkel Bardram i EG, som har både offentlige og private kunder, understreket at: «god forståelse mellom kunde og leverandør er viktig. Gevinstene kommer kun gjennom tett samarbeid mellom kunde og leverandør. Leverandøren må kjenne industrien og ha et modent produkt. Kunden må forstå hva de faktisk ønsker å bruke teknologien til. Samtidig er det slik at desto mer kunden vet om teknologi og hva man vil gjøre, desto større er sjansen for suksess. 

Bardram trekker også frem kjennskap til kundens industri og sektor.

– Desto mer leverandøren kjenner til utfordringene kunden står ovenfor og har produkter som passer inn i kundens industri eller sektor, desto større er sjansen for suksess. 

 

 

 

Hvordan kan man som leverandør bidra til gevinstrealisering?

I denne delen av debatten var det tydelig at det er en viss utfordring i at digitalisering og digital transformasjon ikke er prosjekter som avsluttes, men prosjekter som hele tiden utvikler seg. Det betyr også at hvilke gevinster man skal hente ut også hele tiden er i endring.

Wiig fra Accenture har lagt merke til at mange selskaper har små prosjekter og «Big Bets», der de små prosjektene raskt kan skaleres eller stoppes, og «Big Bets» er der hvor man legger fokus på gevinstene. 

– Samtidig er det tydelig at man fortsatt venter på at deres industris plattform defineres, sa Wiig.

Bardram, EGs toppsjef, mente også at å holde fast på gevinster i en dynamisk verden som en sentral utfordring.

– Det som var gevinsten eller forretningsplan i går, kan endre seg i morgen. Det handler om å ha en IT-plattform og en -leverandør som kan sikre stabile og lave IT-kostnader, og som samtidig kan gi evnen til å være i fremste rekke av bransjens innovasjon og effektivitet. Å holde fast på gevinstene er en dynamisk oppgave, som krever en leverandør som kan utfordre og en IT-løsning som er fleksibel.

 

Her kan du lese mer om debattene, samt intervjuer med sentrale deltagere. 

 

Les også: Finn den perfekte digitaliseringspartneren.