CFO: Kan du levere dataene CEO-en trenger?

Hvordan bli en suksessfull finansdirektør - CFO

I dag er det ikke nok for finansdirektøren (CFO) å holde styr på selskapets økonomi. I 2018 må CFO-en også utforme strategier og levere et grundig datagrunnlag til hele selskapet – og selv ta databaserte beslutninger.

 

De fleste bedrifter har alle de dataene man trenger for å ta rasjonelle og velbegrunnede beslutninger. Problemet er å finne, strukturere og distribuere de riktige dataene til de rette personene. Derfor tas alt for mange forretningskritiske avgjørelser utfra magefølelse, fremfor fakta og gjennomanalyserte modeller.

Om du som finansdirektør (CFO) vil ha innflytelse og bli en strategisk sparringspartner for toppledelsen og øverste sjef (CEO), skal du kunne levere relevante og ensartede data – raskt. Det kan være en svært stor utfordring, særlig i selskaper hvor de ulike avdelingene har forskjellige systemer og/eller ulike tilganger til informasjonen.

 

Trenger du hjelp til å velge den rette Business Intelligence-løsningen?

 

Ustrukturerte data ble til økt fleksibilitet på markedet

Som en stor aktør på et energimarked preget av full konkurranse og store, plutselige svingninger, må Norfors kunne reagere raskt på endringer i tilbud og etterspørsel på blant annet olje og gass. det felleskommunale avfallsselskapet omdanner dansk søppel til energi og fjernvarme.

Ved å integrere Norfors produksjonssystem og økonomisystem gjennom en økt digitalisering, kan avfallsselskapet i dag langt raskere tilpasse seg markedet. Blant annet gjennom en direkte integrasjon til de store datamengdene som kommer fra avlesningessystemer hos Norfors' 202.000 kunder.

 

Når nøkkeltall som energipriser og energimengder endrer seg, så får vi raskt en oversikt over hva det til sist vil bety for prisen til forbrukerne Jens Bay, Norfors

 

Norfors bygde en brukervennlig bro mellom sine datakilder

 

Digitalisering gir økonomi og ledelse et alltid oppdatert overblikk

De økte digitale mulighetene har også nådd finansdirektørrollen. Tidlgiere var det kun svært store selskaper som hadde muskler til å innføre ensartede prosesser og dashbord på tvers av hele organisasjonen. I dag er det også mulig for mindre og mellomstore bedrifter å gjøre det samme.

 

Skrot budsjettet – velg prognosemodeller i stedet!

 

Fem sentrale punkter for den strategiske finansdirektøren

1. Bruk digitaliseringen til å sikre forretningen

Både selskapets nåværende og kommende konkurrenter fokuserer på forretningsfordelene en digitalisering vil gi dem. Derfor skal du og din virksomhet være i stand til å henge med.


2. Innse at data er det nye gull

Hjelp toppledelsen med å forstå potensialet i å se på data som selskapets viktigste råstoff og hvordan de bør arbeide deretter. Både i oppbygningen av den interne organisasjonen og med den eksterne strategien.


3. Se digitalisering som et ledelsesverktøy

Digitalisering er blitt et verktøy for topplederne. Det betyr blant annet at i en eventuell krise vil lederne se digitalisering som et redskap på samme nivå som effektivisering og sparetiltak.


4. Få kontroll over masterdata 
Data skal være definert likeartet om sammenligninger på tvers av organisasjonen skal gi mening. Er et "salg" og en "kunde" ikke det samme i salg- og markedsavdelingen som i økonomiavdelingen eller for toppledelsen, er dataene meningsløse.


5. Skap gode data

Salgsavdelingen og toppledelsen har ikke bruk for de samme dataene. For ikke å drukne alle i data er det avgjørende å ha kompetanse til å systematisere og presentere relevante data til de rette personene.

 

Toppsjefer ønsker den digitale finansdirektør 

Digitalisering er ikke lenger et buzzword eller forbeholdt de største konsernene. Det er virkeligheten også for alle små og mellomstore bedrifter. I IT i praksis 2017, Norges mest omfattende rapport rundt teknologi og IKT i private og offentlige virksomheter, heter det at "digitalisering er blitt et viktigere tema i ledelsen, og digitalisering er blitt en del av strategidiskusjonen."

I en liknende dansk undersøkelse fra rekrutteringshuset Odgers Berndtsons, svarer toppsjefer at, "digitalisering er det område hvor der er det største behov for kompetanseutvikling i virksomheten".

 

Innfri ditt digitale potensial. Les hvordan her

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse