Batterier, data og blockchain endrer energibransjen

blockchain batterier data energi strømpriser

Datafoss: Når man går fra analoge til digitale data skapes enorme datamengder. Foto: Getty Images

Det tysk-nederlandske teknologiselskapet TenneT har koblet sammen solceller og elbilbatterier for å vise hvordan fremtidens strømnett kan bli. Men hvordan skal arbeidsdelingen være mellom systemintegratorer, som TenneT, nettselskaper, kraftleverandører og andre el-aktører?

 

Markedet for fleksibelt elforbruk vokser i en mange europeiske land, men skal få være med og hvordan skal el-kaken deles ettersom den eser ut?

Den tysk-nederlandske systemintegratoren TenneT aktualiserer spørsmålet. Siden 2017 har TenneT drevet to forsøksprosjekter som blant annet inkluderer aggregert batterikapasitet fra flere husstander.

Begge prosjektene har innvirkninger både for systemintegratorer og nettselskaper.

– Vi vil gjerne bidra til den grønne omstillingen, men vi er ikke en kommersiell aktør. Data går på tvers av tradisjonelle skiller og forandringer er uunngåelige. Derfor må vi jobbe samme for å finne den optimale arbeidsdelingen, for eksempel i forhold til batteriene, sier René Kerkmeester, direktør for digital transformasjon i TenneT.

 

Vindmøllestrøm til batterier

TenneT, driver et strømnettverk med 41 millioner sluttkunder, og er noe så usedvanlig som en nettverksaktør som opererer i to land. TenneT dekker Nederland, som snart blir forbundet med Danmark med den nye Cobra-kabelen, og store deler av det vestlige Tyskland.

Det ene prosjektet foregår i Tyskland i samarbeid med blant andre Sonnen eServices, et selskap som administrerer en rekke private solcelle- og batterianlegg. Hovedmålet med prosjektet er å lagre vindmøllestrøm i batteriene i stedet for å stoppe vindmøllene når det ikke er behov for kraften.

 

Kraftbalansering med elbiler

Det andre prosjektet er i Nederland i samarbeid med blant andre Vandebron som står bak en samling private elbilbatterier. Hovedideen med prosjektet er å styre elbilbatteriene når bilene er parkert slik at Tesla-eierne bidrar til å holde frekvensen i elnettet på 50 Hertz – da er strømnettet balansert, strømtilførselen er lik strømuttaket.

– Vi går fra et sentralisert system til desentraliserte løsninger, sier Kerkmeester og peker på at den del av øvelsen handler om å sikre at aktive kunder får den best mulige prisen for deres fleksibilitetsytelser.

 

Data går på tvers av tradisjonelle skiller og forandringer er uunngåelige. Derfor må vi jobbe samme for å finne den optimale arbeidsdelingen René Kerkmeester, TenneT

 

Tre viktige D-er

De to pilotprosjektene er mulige på grunn av den pågående digitaliseringen av energibransjen.

Kerkmeester trekker frem de tre D-er som driver utviklingen i energibransjen: Dekarbonisering (overgangen fra fossile energibærere til fornybare). Desentralisering og digitalisering.

Bevegelsen fra analoge til digitale data skaper enorme mengder data og siden alle apparater er i ferd med å bli forbundet med hverandre via internett, blir det også mulig å styre alt fra batterier til vindmølleparker - for eksempel ved hjelp av blockchain. At det nye gir nye muligheter, er selvsagt, men hvem som skal gjøre hva og hvordan kaken skal fordeles, er foreløpig ikke avklart.

– Vi hopper ut i det blå og forsøker oss frem i samarbeid med en rekke partnere. Datahuber, blockchain og mange andre elementer kan føre til store endringer, fortsetter Kerkmeester.

 

Behov for bedre forretningsmodell

Direktør Helle Juhler-Verdoner i iEnergi er ikke i tvil om at «fleksibelt forbruk» fra aktive kunder – også kalt prosumere – kommer til å bli et sentralt begrep i årene som kommer.

– I Danmark har vi igangsatt et arbeid for å gjøre det enklere for aktørene i markedet å aktivere fleksibelt forbruk. iEnergi har sammen med Dansk Energi, Energinet og Dansk Industri anbefalt noen markedsmodeller som skal sikre at elmarkedet ikke er en barriere for aktivering av forbruket, men forretningsmodellene, hvordan pengene skal tjenes og fordeles, er foreløpig den største barrieren, sier Juhler-Verdoner.

 

Kunder blir prosumere

iEnergi-direktøren mener at sanntidsdata fra målere og milliarder av apparater ute hos forbrukerne, kombinert med distribusjon av informasjon uten forsinkelse, kan senke kostnadene med samspillet mellom kunder og de involverte el-aktørene.

Blockchain kan bidra til å effektivisere kommunikasjonen ytterligere.

– Forsøkene TenneT driver med elbiler i Nederland og batterier hos tyske husstander gir et interessant innblikk i mulighetene blockchain gir i å aktivere prosumerne, fortsetter Juhler-Verdoner.

– For hele energiøkosystemet er det avgjørende at man får aktivert fleksibelt forbruk. Vi må få på plass gode forretningsmodeller. Akkurat nå er det ikke lønnsomt nok å være en fleksibel forbruker, sier Juhler-Verdoner.

Her kan du lese mer om prosjektet.