Alle trenger en CDO - en digitaliseringsdirektør

... men CDO-en er ingen Facebook-strateg

Anders Elbak IDC om CDO og CIO

Nå inntar digitaliseringsdirektørene bedriftene, sier Anders Elbak i IDC. Foto: Leif Håvar Kvande

En CDO – digitaliseringsdirektør – trengs for å styre bedriftens digitale transformasjon. Men skal CDO-en lykkes, må hun være i toppledelsen og ha faktisk ansvar, understreker Anders Elbak i IDC. Les analytikeren råd i jakten på en CDO.

 

– I 2018 vil vi se selskaper som har investert store summer i moderne IT-plattformer, men som mislykkes totalt i digital transformasjon, fordi de har oversett betydningen av at bedriftskulturen må endres, sier forskningsdirektør Anders Elbak i analyseselskapet IDC.

Det er etter hvert velkjent at om man skal lykkes digital transformasjon i et selskap, så må organisasjonen være involvert og bedriftskulturen må være klar for endringene som kommer.

 

EG tar ansvar for din digitale suksess! Les mer her.

 

For å lykkes har mange bedrifter startet jakten på en CDO, en digitaliseringsdirektør, som kan lede troppene gjennom transformasjonen.

 

Er ikke en Facebook-strateg

Elbak trekker frem en IDC-undersøkelse fra 2016 der om lag halvparten av de spurte selskapene svarte at de hadde plan om å ansette en CDO, mens cirka 25 prosent  svarte at de hadde en CDO.

IDC-direktøren mener imidlertid at mange CDO-er ikke fungerer som en egentlig digitaliseringsdirektør.

– Mange sitter i markedsavdelingen og har som oppgave å finne ut hvordan man skal bruke Facebook fremover. Mange CDO-er har i dag slik enkle oppgaver, men det er ikke en reell CDO-rolle, begrunner Elbak.

Han sier at det er få selskaper som har ansatt en CDO, blant annet fordi det er dyrt for selskaper å få på plass en digitaliseringsdirektør.

 

Mange sitter i markedsavdelingen og har som oppgave å finne ut hvordan man skal bruke Facebook fremover. Mange CDO-er har i dag slik enkle oppgaver, men det er ikke en reell CDO-rolle Anders Elbak, IDC

 

– Mindre bedrifter har kanskje ikke budsjett for en CDO, særlig når man ikke helt vet hvilken rolle CDO-en skal ha eller hvilke verdier hun vil bidra med.

Christine Korme, direktør digitalisering og fornying i Abelia, har samme inntrykk som Elbak, og mener at CDO ikke er en utbredt tittel – ennå.

– Vi hadde nok tålt flere med slik tittel og aller viktigst; med digitalisering som ansvarsområde både i private og offentlige virksomheter. Samtidig har nok mange stillinger med oppgaver og ansvar som naturlig vil være en del av CDO-ens ansvarsområde. Det vil si at CDO-ens ansvar er delt på flere personer, for eksempel folk som har ansvar for innovasjon og utvikling, sier Korme.

 

Fra CIO til CDO

De siste årene har begrepet CDO dukket opp i stillingsannonser, og på konferanser, som Gartners ITxpo og IDC' Directions. Elbak sier at IT-sjefens, CIO-ens, rolle endrer seg fra å ha den tradisjonelle driftsrollen til å være verdiskapende for virksomheten.

– Noen snakker om CDO, Chief Digitalization Officer. Andre snakker om CIO, Chief Innovation Officer. I noen selskaper er det IT-sjefen som får denne rollen, da ser vi ofte at IT-sjefen overlater en del av driftsoppgavene til en annen person. I andre organisasjoner kommer det inn en ny person, forteller Elbak.

 

En person med digitalisering som ansvarsområde bør ha en like selvfølgelig plass i ledergrupper og styrerom som en finansdirektør Christine Korme, Abelia

 

– Tendensen bunner i at mange toppledere ser at man må gå i gang med digitalisering eller digital transformasjon eller hva man kaller dette, men ikke vet hvordan de skal gjøre det. Når man så skal finne noen som kan gjøre dette, leter man i IT-avdelingen. Toppledelsen tror at IT vet hvilke muligheter som finnes, fortsetter Elbak.

– Men trenger man egentlig en CDO?

– Ja, man bør få på plass en person med denne rollen, kanskje i kombinasjon med en annen rolle, men alle bedrifter bør ha en digitaliseringsdirektør. Har man ikke en CDO på plass kan det hende at det kommer en ny konkurrent, eller leverandøren får en idé, som bruker noen teknologier man selv burde ha nyttiggjort seg av. Og så mister man forretning man ellers ville hatt, svarer Elbak.

 

Gi CDO-en makt

Elbak anbefaler at CDO-en sitter slik til i organisasjonen at personen har reell makt og myndighet til å endre tvers gjennom hele bedriften.

– De skal sitte så høyt oppe i ledelsen som mulig, fordi digitaliseringen skal gå på tvers av organisasjonen. De må ha en formell beslutningskompetanse slik at de kan tvinge gjennom endringer. Vi ser at problemet med digitaliseringsprosjekter er at bedriftene mangler en kultur for å endre seg. Noen blir plassert under IT-sjefen. Da får de ikke helt samme makt eller mulighet for å påvirke organisasjonen, sier Elbak.

Igjen får Elbak støtte fra Abelia:

– En person med digitalisering som ansvarsområde bør ha en like selvfølgelig plass i ledergrupper og styrerom som en finansdirektør, sier Korme.

Elbak viser til mange eksempler på digitaliseringsprosjekter som starter nede i organisasjonen, som ikke virkeliggjøres. Det skyldes at konsekvensene er for store, folk mister arbeidsoppgaver eller jobben. De som blir til overs eller får arbeidshverdagen endret, er ikke  spesielt villige til å bidra til endringene.

– Man må ha myndighet til å si at disse endringene gir mening for bedriften, at visse oppgaver er ikke lenger fornuftige. Det skal være en viss makt i denne stillingen, fortsetter Elbak.

 

Hvordan velger du riktig ERP-system? Les mer her.

 

Feiler med "fail fast"

Elbak trekker frem bedriftskultur og lønnssystemer som de største hindrene for digitalisering.

– Man snakker om at man skal prøve og feile og "fail fast"-metodikken. Det er bra å feile, sies det, men det er ikke mange selskaper som belønner folk som gjør feil. Det er sjelden at den som har feilet flest ganger får en forfremmelse, sier Elbak og fortsetter:

– Selv om man har endret litt på lønns- og bonussystemer, råder den gamle tankegangen fortsatt. De som går den sikre veien og gjør som før, blir forfremmet, mens de som prøver ut nye forretningsmodeller og feiler, blir oversett.

Elbak understreker at det svært vanskelig å få implementert denne kulturen fullt ut og å leve etter "fail fast".

– Derfor er digitalisering komplekst og mye mer enn å ta noen prosesser og digitalisere dem og legge dem i et IT-system. Derfor må digitaliseringen fungere tvers gjennom hele organisasjonen, ikke bare på tvers av IT-avdelingen, men også på tvers av HR og så videre. Og man trenger en direktør – en CDO – som har ansvar for dette.

 

Selv om man har endret litt på lønns- og bonussystemer, råder den gamle tankegangen fortsatt. De som går den sikre veien og gjør som før, blir forfremmet, mens de som prøver ut nye forretningsmodeller og feiler, blir oversett Anders Elbak, IDC

 

– Hvilke kvalifikasjoner bør en CDO ha?

– De må ha en forståelse for forretningen og for kundene – hva er det kundene gjør i dag. Og hvor er kundene på vei. Det handler mest om å forstå kundene og hvor markedet er på vei. Man trenger ikke dyptpløyende, teknologisk IT-kompetanse, svarer Elbak og utdyper:

– Om det handler om å digitalisere prosesser, er teknologisk kompetanse riktigere. Noen skal kanskje ha en teknologisk CDO de første par årene og deretter ansette en mer markedsorientert CDO.

 

Utnytt bedriftens arv

Elbak advarer mot å tro at digitalisering handler om å kaste alt det gamle over bord. Han ramser opp arven mange bedrifter bærer med seg:

  • merkevaren
  • kundene
  • (egen)kapital
  • kunnskap
  • innflytelse

Elbak trekker blant annet frem innflytelsen taxinæringen i Skandinavia hadde i forhold til etableringen av Uber i Norge, Sverige og Danmark. I land etter land har Uber gradvis lagt ned tjeneste etter tjeneste.

– Noe skal kastes over bord, men man skal  være klar over hvilke verdier man besitter.

– Det snakkes om at mange bedrifter må finne opp seg selv på nytt?

– Det må man gjerne gjøre, men ta utgangspunkt i det man har som er verdifullt, understreker Elbak.