Syv fordeler med ERP i skyen

Skal dere legge ERP-systemet i skyen? Det er et av de viktigste spørsmålene vedrørende IT som norske virksomheter må ta stilling til i årene som kommer. Nedenfor følger de syv største fordelene med å ha ERP i skyen.

Syv fordeler med ERP i skyen

Skal dere legge ERP-systemet i skyen? Det er et av de viktigste spørsmålene vedrørende IT som norske virksomheter må ta stilling til i årene som kommer. Nedenfor følger de syv største fordelene med å ha ERP i skyen.

Et ERP-system har en gjennomsnittlig levetid på mellom syv og ti år. Innen den tid ligger det lysår etter de nyeste løsningene og teknologiene. Så hvorfor ikke skifte oftere? Fordi det er en arbeidskrevende, kostbar og risikabel prosess.

En måte å løse problemet på er å ha et ERP-system i skyen, som alltid er oppdatert. Og selv om overgangen fra et skreddersydd oppsett til en standardisert løsning kan by på utfordringer, er det i alle fall syv gode grunner til å vurdere et slikt alternativ.

1. Alltid oppdatert
Vi nevnte det allerede i innledningen, men det er vel verdt å dvele ved: Et system i skyen er alltid oppdatert. Det betyr at du alltid har tilgang til den nyeste versjonen og den nyeste teknologien. Du slipper å godta at IT-systemet ikke er kompatibelt med nye apper eller løsninger – du befinner deg alltid i best mulig posisjon til å utnytte den nyeste maskinvaren og programvaren på markedet.

Det betyr også at du heretter slipper den kostbare prosessen med å oppgradere systemet, risikoene dette medfører og den uunngåelige perioden etter en implementering, da produktiviteten og effektiviteten blir lavere.

2. Fleksible, (nesten) faste kostnader
Kan faste kostnader være fleksible? Nei, ikke akkurat. Men med en cloudløsning vet du hva du betaler, og betaler bare for det du bruker. Du kan skalere opp og ned etter behov – men du er spart for plutselige overraskelser i form av servere som må skiftes, kostnader til oppgradering av programvare eller annet uforutsigbart vedlikehold.

Samtidig slipper du store enkeltinvesteringer som for eksempel hele prosessen rundt oppgradering til et nyere ERP-system. Dermed får du et langt mer oversiktlig kostnadsbilde, som kan tilpasses virksomheten.

3. Frigjør IT-ressurser
Det sier seg selv at dersom du overlater drift og vedlikehold av servere til leverandøren, får den lokale IT-avdelingen færre ansvarsområder. Det er en klok beslutning i en tid da IT-avdelingene opplever et stadig press om å levere mer verdiskapning og forretningsutvikling.

Ettersom IT-avdelingen slipper å stå parat til å yte support og rykke ut ved driftsavbrudd, får den mer ro og dermed også bedre arbeidsvilkår for utvikling og sparring med andre avdelinger i virksomheten.

4. Sikkerhet
En klassisk “on premises”-ERP-løsning kjører på virksomhetens servere, bare lokale maskiner har tilgang og løsningen er beskyttet av en brannmur. Men slik fungerer ikke verden lenger. I dag har eller krever medarbeiderne tilgang til IT-systemet uansett hvor de befinner seg og med den enheten de bruker der og da. Dermed trenger du et sikkerhetsoppsett som er beregnet for å beskytte mot nye trusler.

Og glem aldri at ansvaret i stadig større grad ligger på den enkelte bruker. Et system blir aldri sikrere enn personen som bruker det.

5. Fleksibilitet
Skal du opprette et testmiljø “on premises”, må du først kjøpe nye servere, installere dem og konfigurere systemet – i skyen er det bare å trykke på en knapp. Og derfor har mange utviklingsmiljøer flyttet til skyen.

Den samme fleksibiliteten betyr nå at nye løsninger kan rulles raskt ut – og rulles tilbake – fordi det foregår i et cloudmiljø. Det standardiserte miljøet egner seg rett og slett ypperlig til å innføre nye applikasjoner eller forretningsløsninger.

6. Valgmulighetene er (eller blir) uendelige
Da Apple lanserte sin iPhone, var det én ting de aldri hadde forutsett: Hvor populær deres App Store skulle komme til å bli. De små, smarte applikasjonene som enten fungerte som hjelp eller underholdning for brukeren og dermed tilpasset brukeropplevelsen 100 % til det som hjalp ham eller henne videre i hverdagen.

Med standardiserte ERP-løsninger i skyen blir det mye enklere for utviklere å lage mindre applikasjoner som er lette å implementere oppå standardsystemet, fordi de ikke må tilpasses den enkelte skreddersydde løsning. På den måten blir det også enklere for virksomheter å kjøpe løsninger som kan implementeres med noen få klikk og tilpasses nøyaktig til deres behov.

Derfor kommer vi til å se en mengde mindre og spesialiserte apper til ERP-systemer i skyen, fordi det nå blir mye enklere for virksomheten å implementere dem. For eksempel har Microsoft allerede lansert sin versjon, appsource. Riktignok fungerer den ennå ikke helt som “click-and-buy”-konseptet vi kjenner fra smarttelefoner, men så veldig langt frem er det ikke.

7. Muligheten til å kjøpe større, samlede løsninger
Har du en Macbook? Da er sjansen for at du også har en iPhone rimelig stor – og kanskje har du også en Apple TV, ettersom de tre kommuniserer sømløst med hverandre. Vi ser det overalt i maskinvaremarkedet – stadig flere leverandører tilbyr en spesiell gruppe produkter som ikke bare passer sammen, men også gir en bedre opplevelse av hele pakken.

På samme måte vil ERP-løsninger i skyen medføre at enkeltselskaper eller partnere skaper produkter som matcher hverandre. Her er det igjen Microsoft som er lengst fremme med Dynamics365, som i tillegg til å være en ERP-løsning også omfatter Business Intelligence og CRM, og integrerer direkte til Office365. I fremtiden vil vi garantert se flere slike løsninger på markedet.