Skyskolen del 5: De vanligste skymytene innen retail - og hvorfor de ikke stemmer

La ikke skymytene stå i veien for kundeopplevelsene

Skytjenester innen retail

Mytebefengt: Myter om skytjenester står ofte i veien for muligheten til å lage bedre kundeopplevelse. Foto: Colourbox.

Dagens kunder forventer en personlig og sømløs kundeopplevelse. Skal man innfri forventingene, kreves det at systemene ligger i skyen. På tross av dette, mange butikker lar mytene om skyen stå i veien for de gode kundeopplevelsene. 

 

Retail er en av de mest konkurranseutsatte bransjene. Skal man overleve, må man leve opp til kundenes økte forventninger og krav til kjøpsopplevelsen.

Markedsutviklingen krever at butikkene har en moderne skyplattform. Ellers blir det vanskelig å utvikle personlige tilbud, klikk & hent, mobile butikker, pop-opp-eventer og så videre. Til tross for dette er mange retailkjeder skeptiske til skyen og venter med å ta i bruk skytjenester.

Under knuser EGs skyekspert Jan Damkjær hull på de vanligste skymytene man finner innen retail – og han peker på hvorfor de finnes. Damkjær gir også tips til hvordan du lykkes med å ta i bruk skyen.

 

De 3 vanligste skymytene

1. Du tror ikke at skyen er sikker

Spørsmål rundt sikkerhet er en vanlig grunn til at retailkjeder avventer å ta steget opp i skyen. Skyekspert Damkjær mener ta uroen er uberettiget.

– Sikkerhet i skyen er blitt et ikke-spørsmål, det er ingen grunn for bekymringen som man detaljhandlere har. Skyen er sikker, til tross for dette lever misforståelsen og stikker kjepper i hjulet for den digitale transformasjonen, sier Damkjær.

 

2. Du tror at den daglige driften er viktigst

Den daglige driften er vanligvis det bedriftsledelsen har fokus på. Da er det lett å miste av syne mulighetene ny teknologi medfører, slik som skyen og sosiale medier.

– Skyen åpner for helt nye forretningsmuligheter. Når dine data ligger i skyen, er de tilgjengelig for analyse og det blir mulig å sammenligne data med andre butikker eller se data fra hele verdikjeden. Også varefylling kan optimaliseres. Det krever at alt ligger i skyen. Med en tradisjonell server blir det for tidkrevende og langsomt, sier Damkjær.

 

3. Du tror at skyen øker risikoen

Mange mellomstore retailselskaper er redd for at data og integrasjoner i skyen ikke vil fungere optimalt.

– For retail er teknologi helt kritisk for virksomheten. Slutter IT-løsningene å virke, betyr det at inntektene umiddelbart forsvinner. Derfor mener man at skyen medfører en unødvendig risiko, noe som ikke medfører riktighet, sier Damkjær.

 

Slik lykkes du med skyen

Hva gjør man så når mytene er ryddet av veien. EGs skyekspert, Jan Damkjær, ramser under opp hva du skal tenke på når du skal ta steget over i skyen.

Fokuser på strategien

Begynn med en strategi for den digitale transformasjonen og gjør en analyse av din konkurransesituasjon. Finn ut hva selskapet skal satse på og hvordan man skal bruke teknologi for å oppnå målene. Man må sette seg strategiske mål, ikke bare teknologiske mål.

Den øverste ledelsen må med

Forankre prosjektet i den øverste ledelsen helt fra starten. Disse direktørrollene er også ansvarlige for utviklingen av forretningen. Det er også viktig at den øverste ledelsen er åpen for nye muligheter og endringer, ellers er risikoen stor for at du ikke greier å holde tritt med markedet.

Utfordre forretningsmodellen

Forretningsmodeller forandres raskere enn noensinne og om man ikke tilpasser seg er det stor sjanse for at man taper markedsandeler og til slutt forsvinner. Skal du lykkes må du utfordre din forretningsmodell i henhold til konsumentenes ønsker og krav. Man må se på IT som noe som gir verdi, heller enn en utgiftspost.

Ekspertens skytips:

* Få en IT-partner som kan mer enn bare teknologi. Skal man lykkes med å ta steget over i skyen, trenger man også riktige råd.

* Tegn opp kartet og prioriter ordentlig. Vurder også å gå trinnvis til verks. Da blir skyreisen mer håndterlig.

* Kartlegg hva konsekvensene av din nye forretningsmodell. Sørg også for at prosesser og systemer støtter endringene.