Skyskolen del 1: Tre grunner til at handelsbedrifter bør gå i skyen

Frigjør ressurser til innovasjon, gjør kjøpsopplevelsen bedre med integrerte data og tilpass kapasiteten etter behov. Det er noen av fordelene for handelsbedrifter som velger å gå i skyen. I første del av artikkelserien Skyskolen lister retailekspert Magnus Moberger i EG Sverige opp de tre viktigste grunnene til at du bør ta steget.

Skyskolen de 1

Historisk sett har ikke detaljhandelen vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Bransjen er dessuten preget av liten vilje til å ta for store risikoer. Det skyldes først og fremst at verdien kan være vanskelig å synliggjøre samt at bransjen preges av lave marginer og stadig skiftende vilkår. Dessuten er detaljhandelen i stor grad styrt av forbrukeratferd, og det gjelder derfor å ligge i forkant. En forutsetning for å lykkes med det er å foreta migreringen til skyen.

Ved å legge forretningssystemet i skyen gjør du virksomheten rustet til å møte fremtiden. Spørsmålet er ikke om du skal foreta migreringen, men når. Det mener Magnus Moberger, retailekspert i det skandinaviske IT-tjenesteselskapet EG Sverige. I første del av artikkelserien Skyskolen forteller han hvorfor detaljhandlere bør satse på å gå i skyen.

– Det ligger ikke i detaljhandlerens natur å ta riskoer. Sikkerhet er et viktig spørsmål som jeg ser at mange er opptatt av, særlig når det gjelder kundedata, til tross for at det finnes undersøkelser som viser at skyen er sikrere enn løsninger ”on premises”. Det finnes dessuten en sterk tendens til motvilje mot å være først ute. Tidligere var det ikke behov for det, fordi butikkene bare var avhengige av fysiske besøk. Nå er det helt avgjørende for å kunne overleve at detaljhandlerne utnytter de mulighetene som finnes. Ofte driver detaljhandlerne også mange butikker og har virksomhet i flere land. Derfor velger mange å holde fast ved ”on premises”-løsningen og har historisk sett prioritert driftssikkerhet fremfor modernitet, sier retailekspert Magnus Moberger i EG Sverige.

 

Derfor bør du som detaljhandler gå i skyen

Mange detaljhandlere kjemper med å være nyskapende, noe som er viktig for å vinne kampen om kundene på et stadig mer konkurranseutsatt marked. Detaljhandelen kjemper med å reagere raskt, ta i bruk ny teknologi og tilpasse seg utviklingen. Retailekspert Magnus Moberger angir tre grunner til at du bør vurdere en skybasert løsning.

 

Nr. 1. Reduser kostnadene og frigjør ressurser til innovasjon


Detaljhandelen er konkurranseutsatt, og derfor er det viktig å se nærmere på kostnadsstrukturen. Med en skyløsning er det mulig å redusere kostnadene og skape en strømlinjeformet virksomhet som gjør organisasjonen fleksibel og innovativ. For eksempel trenger du ikke å tenke på vedlikehold og backup. Det er også mulig å redusere personalkostnadene i IT-avdelingen. Dermed kan du konsentrere deg mindre om drift og administrasjon til fordel for innovasjon. Det gir muligheter for å reagere raskere, korte ned time to market og skape forutsetninger for å ta i bruk nye forretningsmodeller. På den måten kan du leve opp til kundens forventninger.

Nr. 2. Tilby en bedre kjøpsopplevelse med integrerte data og gjennomført forretningslogikk

En skybasert løsning kan hjelpe deg med å utnytte ny teknologi, ettersom det er mulig å samle inn data fra flere kilder. Det blir enklere å jobbe med Big Data når de integreres i skyen. Det kan for eksempel dreie seg om værdata, aktuelle hendelser i nærområdet, trender i sosiale medier eller machine learning for produktanbefalinger. For å sikre samme nivå på kjøpsopplevelsen i alle kanaler må forretningslogikken være gjennomført. Du trenger dessuten tilgang til informasjon og ordrer i sanntid uansett hvor du møter kunden. Når systemene er koblet sammen i skyen, blir det enklere å samarbeide på tvers av systemgrenser og du kan reagere raskere, tilby en Omnichannel-opplevelse og innfri forbrukernes økende forventninger til deg som detaljhandler.

Nr. 3. Bli mer fleksibel og få kapasitet når du trenger den

Mengden data som selskaper genererer, fordobles hver 18. måned. For å unngå at man hele tiden vokser ut av ”IT-habitten” gjelder det å tenke langsiktig. En skyløsning gjør det mulig å skalere opp og ned etter behov i stedet for å betale for større kapasitet enn virksomheten egentlig har behov for. I skyen kan du tilpasse kapasiteten og reagere raskt når behovene skifter. Detaljhandelen kan dra nytte av dette på flere måter, for eksempel i forbindelse med salg, skiftende sesonger samt nye trender og påvirkninger.

 

Gå ikke glipp av neste del om hvordan du starter reisen mot skyen.

Annonse
Annonse