Skyen kommer – så hvordan blir du klar?

Microsoft satser 100 % på skyen. Hvis du har valgt Dynamics-plattformen som grunnlag for din strategiske IT-setup, er det ikke et spørsmål om du skal i skyen, men når. Så hvilke skritt skal du ta for å bli klar?

Skyen kommer – så hvordan blir du klar?

Microsoft legger ikke skjul på hvilken vei det bærer, når det kommer til bedrifts-IT. Det går kun en vei, og det er opp i skyen. Hvis du allerede har en Dynamics-plattform, vil du i løpet av kort tid måtte ta en viktig beslutning:

Enten skal du i skyen, eller så skal du velge en annen plattform. Så enkelt kan man faktisk si det. For Microsoft så er fremtiden i en cloud-plattform. Jo raskere du treffer den beslutningen, jo raskere kan du begynne å gjøre deg klar for fremtiden”, forteller Anders Borggaard Jensen, Direktør for Service Offerings i EG.

Anders Borggaard Jensen er ansvarlig for IT-selskapet EG`s service- og produktutvikling – og hos IT-konsernet er det ikke noen tvil om hvor det beveger seg hen.

Jeg tror ikke at det finnes en Microsoft-partner i dag, som ikke jobber mot å støtte og utvikle produkter i skyen. Vi vil selvfølgelig fortsette med å støtte våres kunder på eksisterende løsninger – også i fremtiden. Men angående oppgraderinger og nye investeringer, så vil vi i 2017 legge hovedvekten på skyen, fremfor on-premise. Dette er en trend som kun vil eskalere. For de fleste selskaper er IT middelet til effektiv drift av selskapet, og ikke målet i seg selv. Derfor er skyen et attraktivt alternativ. Samtidig er IT også middelet som gjør forskjellen, når forretningspotensialet i fremtiden skal løses. Det skal selskapene og deres IT-avdeling kunne sette stor nok fokus på, for å utnytte. Ellers vil skandinaviske selskaper ikke være konkurransedyktige i fremtiden”, forklarer han.

Du kan ikke gjennomskue en spagettikode
Det er nettopp flyttingen til cloud som presenterer mange selskaper ovenfor en utfordring, når de går fra et tilpasset og skreddersydd ERP-system, til et standardisert cloud-basert Software-as-a-Service-konsept, forklarer Microsoft MVP og Enterprise Architect hos EG, Kurt Hatlevik.

Dynamics 365 er bygget til fremtidens IT-krav, hvor performance, standardisering, og stabilitet er et absolutt krav i et Software as a Service-miljø. Det presenterer et stort skifte fra den verden de fleste opplever i dag.  Mange selskaper er vant til at spesialisten i selskapet, eller det lokale konsulenthuset, kan fikse alt med en SQL-jobb og tilrettelegge systemet. Den døren lukkes igjen av Microsoft nå”.

Selv om raske lokale justeringer fikser problemene på kort sikt, skaper det ofte andre problemer i det lange løp, når systemet endres gang på gang. Til slutt blir det hele et lappeteppe av tilpasninger – det man kaller en spagettikode.

Til slutt stoler ikke brukeren på den informasjonen lengre – fordi det oppstår feil, og ingen kan se hvordan tilpasningene påvirker data, når de kobles sammen. Det er akkurat dette problemet Microsoft forsøker å løse med et robust system, koblet med den nyeste sky-baserte teknologien. På den måten kan du alltid stole på systemets behandling av data – for det er ingen som kan endre på det”.

Datakvaliteten skal være i orden, før du skifter
En av konsekvensene ved å gå over til en standardisert setup, er at du skal ha oversikt på kvaliteten av den dataen du importerer til systemet, før du gjør det. Hvis ikke risikerer du å få problemer.

Det finnes ingen enkel metode for å rette feil, eller fikse kvaliteten på data når det først er inne. Du kan ikke bare lage et script eller en SQL-jobb – for det er ingen direkte adgang til databasen, og du eier ikke infrastrukturen. Før du går i skyen, skal du rett og slett ha full kontroll på datakvaliteten. Det er ingen vei utenom dette”, forklarer Kurt Hatlevik.

Selv om det kan virke vanskelig, er det ingen tvil om at det er denne veien det peker for alle IT-plattformer – i skyen eller ei.

De fleste selskaper og CIO`er har som utgangspunkt at de vil bruke mest mulig standard. For de har opplevd alle problemene, når tilpasninger ødelegger et system. Er man på en Microsoft-plattform, så er det ingen vei utenom. Men hvis man tar sine forhåndsregler, innhenter den riktige ekspertisen, får orden på datagrunnlaget, og lærer seg å jobbe med standard-systemene, så vil man om få år høste de gevinster i form av raskere og bedre IT-verktøy. Det kan danne grunnstammen i selskapets digitale forretningsutvikling”, forteller Anders Borggaard Jensen.