Skyen gjør småbedriftene til industrikjemper

Skyen gir industrien muskler

Cloud Manufacturing

Selvsagt skyvalg: En produksjon basert på skyløsninger er forutsetningen for at man kan imøtekomme dagens skiftende etterspørsel og krav til å komme raskt i markedet. Foto: Colourbox

En skybasert produksjon gir en fleksibel produksjon som gjør det mulig å tilpasse seg markedets bevegelser, etterspørsel og krav – raskt og uten store ekstrainvesteringer.

 

En skybasert produksjonsløsning er forutsetningen for at du skal kunne møte økte krav til produksjon, som kommer som følge av raskt skiftende etterspørsel, samt kortere produksjonssykler og at produktene skal raskere ut i markedene.

 

Produksjonssystemer skal også kunne oppdateres

Et on-premise-system kan i motsetning til en ekte skyløsning ikke oppdateres ofte og raskt nok til å følge med på de stadig vekslende produksjonsbehovene. Motsatt gir skyløsninger både dine medarbeidere, dine kunder og dine leverandører rask tilgang til ensartede, nødvendige operasjonelle og forretningsmessige data, hvor som helst og fra alle enheter.

 

Skyløsninger gir alle tilgang til alle data

 

Tilgangen til den samme informasjonen i sanntid bidrar også til å håndtere siloer og feilkilder i form av eksempelvis ulike verktøy og utilstrekkelig synkronisering. I tillegg gjør skyen det enklere å lagre og analysere data samt gjør produksjonen mer skalerbar. Det siste punktet er det verdt å dvele litt mer ved – nettopp skalerbarheten er noe som kan sees på bunnlinjen.

 

Skalerbarhet for produksjonen ­– og pengepungen

Skybaserte systemer kan nemlig skaleres opp eller ned avhengig av størrelsen på den aktuelle produksjon. Dette er en forretningskritisk parameter for mange produksjonsselskaper, som kan oppleve skiftende belastning alt etter sesong, etterspørsel og så videre.

I tillegg gir skyløsninger produksjonsbedriftene tilgang til ressurser og regnekraft som kan skaleres oppad nærmest i det uendelige – alt etter behov og der man kun betaler for de løsninger og det omfang man har bruk for på det gitte tidspunkt. På den måten unngår bedriftene å investere i dyrt IT-utstyr og dyre IT-løsninger som man kun vil bruke i korte perioder med produksjonstopper.

 

Stor kapasitet under produksjonstopper - uten dyre ekstrainvesteringer

 

Dette gjør at rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter (SMB) blir likere betingelsene for det store, fordi de ellers ville hatt problemer med å ha likvider nok til store investeringer i IT. Og det gjelder både for maskinvare og programvare. I stedet for å skulle investere i dyre ERP- og CRM-løsninger, samt utviklings- og designprogrammer, er alle disse ressursene tilgjengelige og kan tas fleksibelt i bruk i skyen. Det gir de mindre bedriftene en smidighet som hittil har vært utilgjengelig.

Økt integrasjon og sikkerhet 

Skyen er også en fasilitet for integrasjon. For eksempel i forbindelse med komplekse verdikjede-strukturer eller i forhold til datastrømmer fra produksjonslinjer som inkluderer sensorer på tingenes internett. Det er vanskelig å integrere datastrømmer fra et utall kilder, plattformer og enheter, og det er enda verre om det skal foregå i bedriftens on-premise-system, som kanskje mangler de nødvendige tilkoblingsmuligheter, kommunikasjonsprotokoller og så videre. Også her er de store skybaserte datasentrene den mest robuste og smidige løsningen.

 

Skybaserte datasentre er både sikrere og mer stabile

Sist, men ikke minst – produksjonsbedriftens IT-sikkerhet bedres også ved en skybasert løsning. Hovedgrunnen er at de største leverandørene av skyplattformer kan tilby et sikkerhetsnivå som alltid er oppdatert, og ofte langt sterkere og mer sofistikert enn det din bedrift vil være i stand til selv å oppnå.

 

Skytjeneste-megler

Utfordringen er selvfølgelig at markedet for skyløsninger virker uoversiktlig. Derfor velger mange bedrifter å engasjere såkalte skytjeneste-meglere for å finne frem til riktig(e) skytjeneste(r) for ens selskap.

Megleren tar utgangspunkt i selskapets spesifikke behov og hjelper med å samle og integrere de valgte løsningene, samt tar hånd om sikkerheten hvis inforamsnon skal deles mellom flere systemer.

 

Skytjeneste-megling tar utgangspunkt selskapenes behov – ikke i bestemte teknologiske løsninger

En skytjeneste-megler kan ofte tilby bedre priser på skytjenester enn du selv får, siden megleren får rabatter fordi han formidler skytjenester til mange kunder.

Det kan også være nyttig å bruke en skytjeneste-megler hvis man har behov for å sette sammen løsninger fra flere forskjellige skyplattformer.

EG er et av de større IT-konsulenthusene med erfaring med skytjenester som også kan tre inn i rollen som megler av skytjenester. Før EG går inn i rollen som skytjenester foretar konsulenthuset en utredning av ditt selskaps konkrete utfordringer, behov og muligheter når det gjelder valg av skytjenester. Utredningen skjer i form av en gratis og intensiv workshop, som er helt uforpliktende for deg og ditt selskap.

Les mer her.

Annonse
Annonse