Retail Institute Scandinavia: 4 viktige trender i kampen om generasjon Y

Vi har tidligere skrevet historien om fire trender i detaljhandelen fra verdens største detaljhandel-messe. Derfor var det neste naturlige skrittet Børsens Retail-konferanse, som åpnet dørene for noen uker siden. Vi dro av sted for å høre hvilke trender detaljhandelen skal følge med på, i kampen om generasjon Y.

retail

Unge forbrukere konsumerer, treffer beslutninger, og søker informasjon på en helt annen måte en eldre generasjoner. Hvor generasjon X hadde et sterkt fokus på individualisme og materialisme, har generasjon Y gjort sin entré som de første som har levd hele sitt voksenliv i en digital verden – de såkalte digital immigrants. Den yngste delen av generasjonen som ikke engang kan huske tiden før det digitale, og utgjør derfor den første bølgen av de nå ettertraktede "digital natives".

Generasjon Y kjennetegnes ved en høy grad av kollektivisme, viljen til å jobbe for fellesskapet og ha et rikt, sosialt liv. Den yngre generasjonen er mer åpen, risikovillig, og glad for å prøve nye ting – det betyr også at de er mer illojale og krevende. Det er en hard nøtt som detaljhandelen og markedsfører-folk i hele verden prøver å knekke.

­- Den yngre generasjonen vil være en del av en større sammenheng. De vet at det ikke er regjeringen eller offentlige institusjoner som kommer til å redde verden. De forstår at de selv må være med for å påvirke hvordan samholdet utvikles. Derfor blir det bare viktigere og viktigere for detaljhandelen og legge vekt på det sosiale engasjementet", sier Dorte Wimmer, direktør for Retail Institute Scandinavia.

The hot four

På Børsen Retail-konferanse i København presenterte man fire trender, som skandinaviske detaljhandlere må vise interesse for i 2017, hvis de vil være med i kampen om oppmerksomheten fra Generation Y.

1. Smart shopping

Vår hverdag blir bare mer og mer stressende, og det merkes spesialt blant yngre forbrukere. Hele 69 % av generasjon Y sier at de har en stressende hverdag. Blant generasjon X, er tallet 47 %. Derfor er "return of time" et viktig element å huske på  for dagens detaljhandlere.

Det kan blant annet løses ved at man optimerer kjøpsprosessene, så man bruker minst mulig tid på å vente, og fokuset ligger på å finne det riktige produktet. Det kan gjøres ved å tilføre merverdi til oppholdet i butikken, slik at kjøpsopplevelsen får større verdi for kundene, og dermed får "mer for tiden man bruker".

2. Interaksjon

Forbrukerne vil gjerne være sosiale i kjøpsopplevelsen og lære nye ting. Edutainment, det vil si at man utvikler og underholder forbrukeren, er en sterk trend i detaljhandelen. Kundene vil gjerne lære, og er mer ivrig etter å bruke penger på opplevelser fremfor produkter. Derfor gjelder det ikke bare om å selge en vare, men å bringe en merverdi til opplevelsen. Personalet i butikken skal vite mer enn kunden om et hvert produkt, og skal kunne tilby ekstra kunnskap for å bygge relasjoner. Hvis ikke risikerer du at kunden får en dårlig opplevelse.

For å lykkes gjelder det å knytte emosjonelle bånd til målgruppen og transformere butikkene sine for eksempel til et hybridkonsept. Da kan kunden både kjøpe en vare, men også få en opplevelse som knytter seg til produktet.

3. Brand Intensity

 Snakk til hjertet, ikke til hjernen. Det er en faktor som kommer til å skille deg fra en suksessfull detaljhandler fra resten, forklarer Dorte Wimmer. Rasjonelle argumenter er noe de fleste butikker bruker, men i virkeligheten er det den følelsen, som kunder får, som er den avgjørende faktoren. Historiefortelling er et sentralt element, hvor du gjennom historien om varen og din butikk, som gir merverdi til produktet.

Det å skape det riktige innholdet, som matcher både butikk og utvalg, blir et viktig element fremover. Av akkurat den samme grunnen ser man også at mange e-handlere åpner fysiske butikker for å komme tettere på kunden for å gi dem en opplevelse. Shopping skal være mer enn bare å dra Visa-kortet.

4. Ta ansvar

Den siste trenden handler om å ta ansvar. Det innebærer for eksempel matsvinn, men også hvordan varer produseres og forkastes. Det handler i bunn og grunn om åpenhet: Hvordan skaffer du varene dine og hvordan avskaffer du dem igjen? Hvis du ønsker suksess ovenfor generasjon Y, handler det om å innarbeide bæredyktighet og en sosial ansvarlighet i historien din.