Rapport fra conneXion Madrid: Omveltningene i detaljhandelen – spikeren i kista eller nye muligheter?

Kan detaljhandelen få noe positivt ut av nedskjæringer og automatisering? Eller betyr det spikeren i kista? Brad Tracy fra HP var en av foredragsholderne på conneXion Madrid. TransformationTools.no deltok på konferansen og gir deg rapport.

Connexion

Mange forhandlere tvinges til å gjøre nedskjæringer, og automatisering blir stadig mer utbredt i bransjen. Samtidig ser vi en rekke trender som påvirker måten vi reiser, lever og forbruker på. Men hvordan reagerer detaljhandelen på disse trendene? Brad Tracy fra HP var en av foredragsholderne på conneXion Madrid. Under konferansen fortalte han blant annet om hvilke kommende trender HP har pekt ut.

Inspireres av nedskjæringer og smarte byer
Når byene vokser, gjelder det å bruke ressursene fornuftig. Vi ser trender som smarte byer vokse frem, og i USA har man lansert mikrohus i sju byer som har begrenset med areal til boliger. I disse mikrohusene kan rommene forandres etter behov, for eksempel fra kjøkken til soverom. I Kina bygges akkurat nå The Great City, en helt ny by som skal huse 80 000 innbyggere. Her blir biler forbudt, og maten som spises, skal være lokalt produsert.

Kompakte og miljøvennlige samfunn er noe forhandlerne må tilpasse seg. Hvordan skal man for eksempel levere varer i en by der biler er forbudt? Hvordan skal man tenke når de fysiske salgsarenaene begrenses kraftig?

Detaljhandelen strever med knappe marginer og hard konkurranse, og bør derfor ligge i forkant av utviklingen. For eksempel kan de etablere pop-up-butikker, det vil si mindre butikker som bare er åpne i en begrenset periode. Slik kan de agere raskt, styrke varemerket sitt og være der kundene er. Slike grep er dessuten kostnadseffektive og gjør at man får utnyttet salgsarenaene best mulig. For å henge med i utviklingen, gjelder det å være mobil, rask og fleksibel. Det er også viktig å ha teknologien som trengs for å realisere visjonene sine.

– Leveringskjeden endrer seg i takt med utviklingen. Ikke alle forhandlere vil ha muligheten til å ha sin egen leveringskjede. Derfor ser vi at det begynner å dukke opp interessante samarbeid som sikrer infrastruktur for raskere levering til kundene, sier Brad Tracy.

Automatisering – slutten for menneskelig arbeidskraft?
Utviklingen går i retning av mer automatisering og mindre menneskelig arbeidskraft. Hvordan påvirker det oss at jobbene blir færre? Kommer mennesker til å bli overflødige? Dette er noe Brad Tracy mener at vi må forberede oss på. Også butikkene vil måtte utformes på en ny måte, siden robotene må kunne bevege seg rundt på butikkgulvet og langs hylleradene sammen med kundene. For å lykkes, må forhandlerne ta disse spørsmålene på alvor.

– Vi mennesker vil ikke bli arbeidsløse, men arbeidsoppgavene våre vil forandre seg etter hvert som automatisering blir mer utbredt. Vi kan enten prøve å stanse utviklingen, eller vi kan omfavne endringene og sørge for å tilpasse oss dem slik at vi kan fortsette å tjene penger, mener Tracy.

Den amerikanske byggvarekjeden Lowe´s har laget en “Lowebot” med et innebygd kamera som kan peke, se og snakke. Kunden kommer inn med et spørsmål, og roboten viser vei til hyllen der det ønskede produktet ligger. Selskapet Personas bruker hologrammer som kan kommunisere på forskjellige språk og fremtre som mennesker eller animerte figurer. Hologrammet er basert på kunstig intelligens og kobles opp mot CRM-systemet. Ved å bruke kundedata er det mulig å gi kunden en personlig og skreddersydd kjøpsopplevelse.

Alt personliggjøres
Alle, unge som gamle, ønsker å føle seg sett. Tracy mener at forbrukerne er villige til å betale 20 prosent mer for et personlig produkt eller en personlig opplevelse. Derfor må forhandlerne fokusere på kjøpsopplevelsen og det å kunne skape unike kjøpsopplevelser.

– Google og H&M har, sammen med merket Ivy Revel, utviklet en personlig tilpasset kjole som designes ut fra kundedata. Vi i HP har samarbeidet med Nike og Superfeet om et prosjekt der vi tar et 3D-bilde av foten din og utformer en lest som er spesielt tilpasset deg. Det løser problemet de fleste mennesker har, nemlig at den ene foten er litt større enn den andre. Slike opplevelser oppmuntrer kundene til flere fysiske butikkbesøk, sier Tracy.

Utviklingen vil gå fra masseproduksjon til massetilpasning. Dette vil bli mulig i stadig større grad fremover. Det innebærer en stor mulighet for forhandlerne til å skape nye produkter som møter kundenes behov.

En bedre kjøpsopplevelse med utvidet og virtuell virkelighet
Ny teknologi blir stadig mer utbredt i detaljhandelen, der den gjør det mulig for fysiske butikker å konkurrere med nettbutikkene. Virtuell og utvidet virkelighet kan hjelpe forhandlerne til å drive trafikk til butikkene sine og tilknytte seg forbrukerne på en helt ny måte.

– Hele 70 prosent av forbrukerne oppfatter forhandlere som tar i bruk den nye teknologien som innovative. For forhandlerne er det viktig å bli oppfattet som unike, og sørge for å bygge bro mellom anbefalinger på nett og de fysiske butikkene, mener Tracy.

Tre bruksmåter for teknologien i butikk

  • Smarte speil som analyserer forbrukeren, kommer med personlige tilbud og anbefalinger og gjør det mulig å kontakte personalet.
  • Digitale motevisninger blir mulige ved hjelp av virtuell virkelighet. Plutselig kan du tilby kundene dine en plass på første rad.
  • 3D-skanning i butikken gjør det lettere for kunden å finne størrelsen sin og få forslag som passer egen kroppstype og stil, basert på data som fanges opp.