Ny kassasystemlov: Skatteetaten vil kneble svart omsetning med IT

Butikkene må oppgradere sine kassasystemer i løpet av 2018

Ny kassasystemlov trer i kraft 2019 Skatteetaten

Start nå: I løpet av 2018 må alle retailkjeder og butikker ha oppdatert kassasystemene om de skal følge den nye kassasystemloven. FOTO: Colourbox

I løpet av neste år må alle butikkjeder og utsalgssteder bli klar for den nye kassasystemloven.

– Start tidlig med tiltakene som for enkelte kan bety å bytte systemer! Det kan bli vanskelig å finne riktig IT-kompetanse om man venter forlenge med å starte oppgraderingen, råder Øyvind Myrstad, direktør i EG Retail & Fashion.

 

Fra den første januar i 2017 måtte alle leverandører av kassasystemer følge den nye kassasystemloven. Butikker og utsalgssteder, derimot, har hatt to år på seg på å oppdatere sine løsninger til systemer som følger loven og er godkjent av myndighetene, i dette tilfellet, Skatteetaten.

Øyvind Myrstad, direktør i EG Retail & Fashion, anbefaler butikker og butikkjeder til å starte oppgraderingsløpet så raskt som mulig.

– Første januar 2019 kommer raskt. Det kan fort bli kamp om den nødvendige IT-kompetansen om man venter for lenge, sier Myrstad.

Han anslår at det er svært mange kassapunkter med tilhørende IT-løsninger som må byttes ut eller oppgraderes i løpet av 2018.

 

Første januar 2019 kommer raskt. Det kan fort bli kamp om den nødvendige IT-kompetansen om man venter for lenge Øyvind Myrstad

 

Strengere krav

"Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen," heter det på Skatteetatens sider.

– I dag er det ikke regulert særskilte krav til kassaapparat, utover at det fremgår av bokføringsregelverket hvilket innhold en kvittering skal ha, samt at kassasystemet skal kunne produsere Z-rapport, forteller Inger Iversen, seniorrådgiver i Skatteetatens rettsavdeling.

Manglende systemkrav og regelverk har gjort det mulig å skjule salg på ulike måter. Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassaapparater har vært satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg.

Iversen ramser opp de største endringene fra dagens lov:

* Konkrete krav til funksjoner et kassasystem skal ha og forbud mot noen funksjoner.

* Detaljerte krav til ulike typer kvitteringer, for eksempel salgskvittering, returkvittering, treningskvitteringer og så videre.

* Detaljerte krav til innhold i X- og Z-rapporter. Foruten opplysninger om kontantsalget, skal blant annet omfanget av ulike kvitteringer, skuffeåpninger med mer fremgå.

* Krav til sikring av elektronisk journal og til å kunne eksportere den elektroniske journalen til en fil i en standardisert form bestemt av Skattedirektoratet.

Under står noen av de nye forbudene og påbudene:

 

Påbud og forbud i den nye kassasystemlova

Dette er påbudt

* Kassasystemet skal kunne registrere betaling med ulike typer betalingsmiddel.

* Kassasystemet skal ha klokke. Klokka skal være stilt til norsk normaltid og justeres for sommertid.

* Kassasystemet skal klart skille mellom positive og negative beløp på alle kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal.

 

Dette er forbudt

* Programvaren i et kassasystem skal ikke kunne kobles samen med eller integreres med utrustning eller programvare som gjør det mulig å endre eller slette elektronisk journal.

* Programvaren i et kassasystem skal ikke ha funksjoner som gjør det mulig for brukeren å ta bort, endre eller legge til opplysninger i registreringene. Programmert tekst på varer og tjenester skal ikke kunne endres ved eller etter registreringen.

* Det skal ikke være mulig å avslutte et salg uten at systemet skriver ut en salgskvittering. Systemet skal ikke kunne skrive ut mer enn én kopikvittering.

* Det skal ikke være mulig å merke særskilte varer eller tjenester i kassasystemet slik at de ikke blir tatt med på X- og Z-rapporter.

Frist ut 2018

Den nye loven trådte i kraft første januar 2017, mens salgssteder og butikkjeder har frist ut 2018 med å tilpasse seg den nye loven.

– Leverandørene av kassasystemer måtte følge loven fra 2017. Det vil si at alle nysolgte systemer må være i henhold til den nye kassasystemloven, forklarer Iversen.

Forhandlere og butikkjeder må altså bruke 2018 til å sikre at kassasystemene og kassaapparatene følger den nye loven.

Seniorrådgiveren forteller at Skatteetaten sendte ut brev til cirka 40 000 bedrifter med informasjon om den nye loven i 2016, og at etaten har hatt mange møter med systemleverandørene siden høsten 2015.

Dersom leverandøren selger et system som ikke følger loven, kan leverandøren bli bøtelagt. Og dersom butikken (den bokføringspliktige) ikke benytter kassasystem som tilfredsstiller kravene fra 1. januar 2019, venter en bot på 10 500 kroner, det dobbelte ved gjentatte overtredelser.

Spesialrådgiver Thor Martin Bjerke i hovedorganisasjonen Virke understreker at det i hovedsak er systemleverandørene som må passe på at loven følges.

– Det viktigste varehandelen må gjøre er å sette seg inn i inn i det lovverket krever av utsalgsstedene og sikrer seg at det utstyret de benytter er i tråd med kravet i lovverket. Og de må også merke seg at eksisterende systemer må byttes ut i løpet av neste år, sier Bjerke.

Kontakt systemleverandøren

– Hva er rådet til forhandlere for å bli klar til første januar 2019?

– Ta kontakt med selskapet som har levert kassaløsningen man benytter i dag. Få avklart om det er mulig å oppgradere systemet slik at det tilfredsstiller kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften. Dersom selskapet ikke kan levere en kassaløsning som tilfredsstiller kravene, må den man anskaffe et nytt kassasystem som er produkterklært, svarer Iversen.

Med produkterklært menes at leverandørene har sendt en erklæring på at systemet tilfredsstiller lovkravene.

– Må alle salgssteder følge den nye loven?

– Nei, unntakene som er i den gamle loven videreføres. I tillegg er det kommet unntak for bedrifter som selger for mindre enn 50 000 kroner i året og kontantutsalg med detaljert kontantfaktura, svarer Iversen.

Det betyr at det fortsatt er unntak for ambulerende og sporadiske salg. Det er imidlertid ikke noe særskilt unntak for foretak som inngår i internasjonale kjeder.

 

Her er Skatteetatens side om den nye loven.

Annonse
Annonse