Kartlegger bedriftenes datapotensial

EG og IBM samarbeider rundt å kartlegge selskapenes data

DataForBusiness

Lavthengende frukt: Det er stort potensial til vekst om man begynner å bruke data som allerede finnes i bedriften. Foto: Colourbox.

I Danmark gjør prosjektet DataForBusiness det enkelt for bedrifter å måle hvor gode de er på å gjøre nytte av egne data. Det kan norske selskaper lære av.

 

Et stort prosjekt, DataForBusiness.org, som blant annet IBM, EG, Teknologisk Institutt og Dansk Industri står bak, har gjort det enkelt for danske selskaper å måle databruken og identifisere hvor det er størst gevinst å hente på å ta i bruk eksisterende data – informasjon som allerede finnes i selskapet.

Selv om prosjektet er tilrettelagt spesielt for danske bedrifter og ditto næringsliv kan norske bedrifter også lære mye av prosjektet.

Danmark – og Norge – ligger i front med digitaliseringen på mange områder og skandinaviske selskaper samler inn mer data om forretning, drift og kunder enn noen gang.

Likevel, mange selskaper sliter med å ta i bruk dataene på en systematisk måte for å styrke veksten. Det viser DataForBusiness-prosjektet.

Prosjektet går blant annet ut på å stille bedriftene en rekke spørsmål rundt deres anvendelse av data. Besvarelsene legges deretter inn i et verktøy som gir bedriftene innsikt i sitt datapotensiale og sammenligner bedriften mot over 500 andre selskaper. På toppen gir prosjektet tilgang til planer og rådgiver som kan ta bedriften til neste trinn.

 

Datainnsikt gir vekst

– Selskaper, som bruker data til å forbedre eksempelvis administrative prosesser, drift, logistikk og produksjon samt salg og markedsføring, gjør det bedre enn selskaper som ikke bruker data. For eksempel er inntjeningen i snitt 5–6 prosent høyere, sier Henrik Møller, konserndirektør for forretningssystemer i EG.

Det tar cirka 20 minutter å besvare undersøkelsen som ligger på DataForBusiness.org – også norske selskaper kan delta. Deretter får man tilgang på et webbasert verktøy, som gjør det enkelt å sammenligne bedriftens egen databruk og datamodenhet med statistikk fra andre besvarelser (anonymt). Dermed får man et raskt overblikk over hvordan bedriften gjør det og innsikt i hvilke områder man kan bruke informasjonen man allerede samler inn bedre.

– Bare det å gå gjennom undersøkelsen gir innsikt i databruken, en innsikt som kan brukes umiddelbart og er et grunnlag for å gjør bedriften bedre på bruk av data. Dermed kan man flytte seg fra "hva skjedde nå-nivået" til å bruke informasjon for å forutse hva som vil skje fremover, forklarer Møller.

Verdien av å bruke data strategisk er betydelig. Historiske kundedata og data fra sosiale medier kan for eksempel brukes til å forutse kundefrafall med imponerende presisjon. Data fra sensorer kan brukes til proaktivt vedlikehold, dermed unngår man sammenbrudd og nedetid, og senker kostnadene.

Lager man en algoritme som gjennomgår salgs- og markedsføringsdata fra de siste fire–fem år, kan det styrke salgsprognoser og bedre selskapets prosesser generelt. Blant annet ved å ta ned lagerbindinger, styrke planlegging av produksjon og bemanning samt effektivisere logistikk, salg og kundeservice.

 

En god start på digitaliseringen

– Utfordringen er å omsette viten om bedriftens modenhet i bruk av data til en enhetlig strategi, herunder å identifisere områdene hvor innsatsen her størst effekt. Dernest skal man bygge opp prosesser, så den skaper verdi på de områder der det er mest å hente, sier Møller og fortsetter:

– Det er en oppgave som bedriften selv ikke evner å utføre. På dette området spiller IT-selskapene i DataForBusiness en viktig rolle, blant annet ved å koble innsikt i vertikale datamodeller og bransjerelevante innsatsområder med evnen til å prioritere, planlegge og gjennomføre målene som er satt.

Møller understreker at det "har meget stor verdi" i å delta i undersøkelsen og høste innsikt fra DataForBusiness.org, selv om man ikke kjøper inn ekstern konsulentbistand i etterkant ved å sette i gang et datadrevet prosjekt.

– De fleste selskaper har allerede samlet store mengder informasjon som de ikke bruker, men som med de riktige verktøy og metoder enkelt kan brukes og gi verdifull informasjon til ledelse og styring. Jeg håper at DataForBusiness kan være med på å åpne øynene for hvor mye det faktisk er å hente på områder som kontantstrøm, omsetning og vekst med ganske beskjeden innsats. Undersøkelsen gir alle selskaper uforpliktende tilgang til målestokker, referanser og kunnskap, sier Møller.

DataForBusiness.org er kort sagt en god mulighet til å dyppe tærne i bassenget, uten at du trenger å skifte til badetøy først.

 

Les mer på eg.networkedbusiness.org

Annonse
Annonse