I 2020 kan ERP begrepet forsvinne

ERP-løsninger vil gjennomgå store forandringer i de kommende årene. Kanskje vil begrepet “ERP” bli borte allerede om tre år, spår Bo Hjort Christensen, høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.

Bo Hjort Christensen, høyskolelektor Handelshøyskolen BI

Bo Hjort Christensen, høyskolelektor ved Handelshøgskolen BI, mener ERP begrepet vil forsvinne.

ERP som begrep vil selvfølgelig ikke forsvinne over natten, men vil mest sannsynlig gå fra en betegnelse til en samling av tjenester, forutser høyskolelektor Bo Hjort Christensen. Vi tok en prat med Christensen for å høre mer om hvordan han ser på ERP-systemets rolle i en verden hvor skyen og skytjenester, tingenes internett (IoT) og Business Analytics stadig blir en større del av virksomheters IT arkitektur.

– Tjenester vil samles under ulike brands som for eksempel Dynamics 365 fra Microsoft. Microsoft har erstattet ERP med tjenestebegreper som Sales, Field Service, Operations, Customer Service, Project Services etc. Når du i fremtiden skal ha programvare for fakturering, vil tjenesten hete fakturering og ikke ERP, forklarer Christensen.

­ERP- og CRM-begrepene er såkalte produktbetegnelser som er skapt i et on-premise regime, hvor man har kjøpt en samlet pakke. I og med at man går mot skytjenester er det helt unødvendig å benytte slike produktbetegnelser fordi tjenestene ofte kan kjøpes hver for seg. Likevel kan det være fornuftig å kjøpe flere tjenester fra én tjenesteleverandør som Microsoft, SAP, Oracle, osv. for blant annet å sikre sporbarhet og en konsistent database, forklarer Christensen.

 

Tilpasser virksomhetens behov

I 2020 kan man tenke seg en tjenestekatalog hvor man primært vil se skytjenester som kan være koblet til flere eldre on-premise-systemer, som langsomt skiftes ut.

– Et morsomt poeng er at for noen år siden var det flere aktører som poengterte at nå kommer  “cloud first”. I dag er ordlyden “cloud only”, som viser at skytjenester er fremtiden. Likevel vil det ta lang tid før det blir en realitet at alt og alle er i skyen, lenge etter 2020, understreker Christensen.

I fremtiden tror høyskolelektoren at selskaper vil kjøpe tjenester fra forskjellige leverandører som er best mulig tilpasset til virksomhetens behov, forklarer han.

 

5 UTVIKLINGSTREKK MOT 2020

1. Det går mot Multi-Tenant public cloud

2. Det går mot færre og mer dominerende brands

3. Tjenestenes arkitektur tillater i større grad enn tidligere kundetilpasninger, egenutviklede komponenter og integrasjon mot tredjepartsprodukter

4. Versjonsoppgraderinger blir små og hyppige

5. Løsningenes brukerflate blir så enkel at det bare kreves marginal opplæring

Kilde: Bo Hjort Christensen, 2017

 

– Det som vil kjennetegne en god forretningsprosess i tiden fremover vil være hastighet, skalerbarhet og god balanse mellom manuelle og automatiserte arbeidssteg. Det vil også være viktig å kunne analysere prosesser for å skape et godt beslutningsgrunnlag for ytterligere prosessforbedring, poengterer Christensen.

For å bli vinnere i fremtidens marked, blir industribedrifter nødt til å tenke gevinstrealisering. Markedet vil alltid søke etter rimelige tjenester av god kvalitet, noe Christensen tror mange bedrifter vil få med en Multi-Tenant / public cloud modell.

– Det er åpenbart at denne modellen er den mest effektive måten å levere og forvalte en tjeneste på. Med cloud-tjenester deler vi et bredt spekter av ressurser, selve kraften i tjenesten og hele programvaren, avslutter Christensen.

Bo Hjort Christensen, Høyskolelektor BI.

Bo Hjort Christensen er en anerkjent ledende ekspert innenfor IT-strategi, ERP-systemer og -arkitektur. Han er forfatter og medforfatter til flere bøker om emnene, og en populær foredragsholder.