Står du trygt i teknologistormen?

Sjefene må forstå de digitale superkreftene

Digital transformasjon digitalisering

– Den digitale revolusjon kommer nå, enten man liker det eller ikke, sier Thomas Munksgaard, managementkonsulent i EG.

Ti digitale krefter, blant annet skyen, dataanalyse og datainnsamling, selvlærende programvare og blockchain, er grunnlaget for en digital revolusjon.

 

Digital revolusjon påvirker alle

– Den digitale revolusjon øker på, og kommer til å påvirke oss alle. Det har aldri vært større muligheter for å knytte tettere bånd til dine kunder, sier Thomas Munksgaard, senior managementkonsulent i EG.

Sosiale medier, mobilitet, innsamling av store datamengder og dataanalyse (Big Data), skyen, tingenes internet og blockchain. Dette er bare seks av de digitale trendene (se faktaboks) som preger tiden vi er inne. Teknologier som er sterke hver for seg, når de virker sammen snakker analyseselskaper om "The nexus of forces" – digitale superkrefter – krefter som vil endre verden, bransjer og selskaper.

 

Fundamentet for digitaliseringen

Moores lov – stadig raskere: datakraften fordobles hvert annet år.

Metcalfes lov – eksponentiell vekst: verdien av et nettverk vokser med kvadratet av antall brukere.

Turings teori – intelligens: datamaskiner kan kalkulere det stadig voksende antall problemer det er mulig å beregne.

Baldwins konsept – modularitet: Bryter man ned en prosess eller teknologi i relevante, funksjonelle komponenter øker man innovasjonen.

Coases teorem – effektivitet: Det mest effektive resultatet vil vinne frem i alle markeder.

 

 

Teknologiens vendepunkt

– Den digitale revolusjonen, den kommer nå, enten man liker det eller ikke. Samtlige ledere i enhver bransje i alle bedrifter bør forholde seg til de teknologiene og kreftene, som hver for seg kan utradere dagens selskapssuksesser og til å transformere middelmådige bedrifter til morgendagens stjerner, sier Thomas Munksgaard, senior managementkonsulent i EG.

Gjennom hele sin karriere har han hjulpet bedrifter med å utvikle seg og oppnå sine mål gjennom forretningsutvikling og teknologianvendelse.

 

Det har aldri vært større muligheter for å knytte tettere bånd til dine kunder Thomas Munksgaard, EG

 

Nå ser han større muligheter enn noen gang:

– Det vi ser nå er vendepunktet for at teknologi ikke lenger kun brukes for å effektivisere driften. I stedet er teknologien nå moden for å være motor for utvikling og en digital transformasjon av hele organisasjonen. Skal man utnytte mulighetene best mulig, er det ikke  nok at ledelsen tenker strategi og IT tenker teknologi. Det er avgjørende at toppledelsen har forståelse for teknologi, eventuelt at man henter inn kompetanse utenfra, sier Munksgaard og fortsetter:

– På den andre siden fører den digitale revolusjonen til krav om at IT-avdelingen tenker forretning med utgangspunkt i selskapets overordnede mål og kundenes stadig endrede behov og krav.

Om denne grunnleggende forståelsen på plass, mener managementkonsulenten at selskapet allerede er på god vei mot økt omsetning, bedre bunnlinje og økt kundetilfredshet.

 

Den fjerde industrielle revolusjon

1. Den første industrielle revolusjon startet på midten av 1850-tallet, drevet frem av teknologi knyttet til vannkraft og dampmaskiner.

2. Den andre kom med elektrisiteten som verden fikk se noen få år etter at man hadde gått inn i det 20. århundre.

3. PC-er og internett er de sentrale driverne bak den tredje industrielle revolusjonen, som kom 1990-tallet.

4. I dag driver de digitale superkreftene frem den fjerde industrielle revolusjon.

 

 

– Alle selskaper bør finne ut hvordan de best kan utnytte mulighetene som ligger i de digitale trendene. Erdet "analytics", blockchain eller "robotics", som gir mest verdi i forhold til investeringen? Når man har avklart dette må ledelse sette opp noen få, men tydelige mål. Dernest må riktig kompetanse på plass og siloene mellom IT og forretningsutvikling må rives, sier Munksgaard og fortsetter:

– En digital transformasjon kan føre til at man endrer forretningsprosesser, verdikjede eller at medarbeiderne få mulighet til å arbeide på nye måter. For kundene kan kjøpsopplevelsen bli bedre og lojaliteten bli høyere.

 

Samtlige ledere i enhver bransje i alle bedrifter bør forholde seg til de teknologiene og kreftene, som hver for seg kan utradere dagens selskapssuksesser og til å transformere middelmådige bedrifter til morgendagens stjerner Thomas Munksgaard, EG

 

Eliminer. Eller skaler.     

Munksgaard anbefaler at IT går fra en "null-feil-kultur" til en smidig "prøv-og-feil-kultur".

Tradisjonelt har man utviklet, testet og finjustert før man lanserte nye tjenester eller produkter i markedet. I dag går det går for langsomt. Mange bedrifter lanserer heller MLP-er, som vi kan oversette med Minstemålet for et Levedyktig Produkt. Blir ikke produktet tatt godt imot, kan man stoppe det før man har tapt store penger. Blir produktet tatt godt imot, må man skalere raskt og samtidig implementere tilbakemeldinger.

– Uansett hvor sunn ens selskap er, og uansett hvilken bransje og marked man befinner seg i, skal man ha mot til å ta avgjørelsene rundt forretningsmodeller, teknologiske drivere, organisasjon og kultur som den digitale revolusjon krever. Det kan virke overveldende, men mulighetene de nye teknologiene gir, er til gjengjeld i stand til å løfte selskapet til nye høyder, sier Munksgaard.

Her kan du lese mer om din bransjes digitale fremtid og muligheter.

 

Annonse

De 10 største driverne for den digitale transformasjon

Sosiale medier – gir blant annet muligheter fo rå bygge forventninger: Facebook, Twitter, Wikipedia, Linkedin, Pinterest.

Mobilitet – gir blant annet muligheter for deltagelse, interaksjon, forbruk og arbeid: Fang salgsmuligheter, ordreregistrering, arbeid overalt.

Analytics – gir blant annet muligheter for å treffe bedre beslutninger: Performance management, KPI-målinger, ABC costing.

Skyen – gir blant annet muligheter for bruk av IT-infrastruktur og applikasjoner som en tjeneste, og sammenkobling av forskjellige programmer og data: Microsoft Dynamics 365, Aribe, Azure, Google App Engine, Salesforce.

Tingenes internett – gir blant annet muligheter for å koble til ethvert objekt og motta data fra det: smarte produkter, Smart Home, vedlikehold, sporing.

Machine Learning – gir blant annet muligheter for analysere og systematisere enorme datamengder: bedre forebyggelse av kreft, anbefale relaterte produkter, bekjempelse av bedrageri

VR/AR – gir blant annet muligheter for å lage fantasiverdener og/eller kombinere dem med den virkelige verden: opplæring, Pokemon Go, Starchart.

Robotics – gir blant annet muligheter for at roboter eller programvare kan overta fysisk arbeide: Selvkjørende biler, kundeserviceroboter, bankroboter.

3D printing – gir blant annet muligheter for "skrive ut" reservedeler, prototyper, kroppsdeler, medisinsk utstyr.

Blockchain – gir blant annet muligheter for sikker kryptering og automatisk, autentiserte transaksjoner: Bitcoin, fjerner behovet for andre godkjenningsprosesser.

Annonse