Bruker de digitale drivere for å nå morgendagens avislesere

Slik utnytter Herning Folkeblad teknologitrendene

Alex Nielsen digitalisering av Herning Folkeblad

Personlig: – En individuell brukeropplevelse får mediebrukerne til å komme tilbake til våre nettsider gang på gang, sier Alex Nielsen, adm. direktør i Mediehuset Herning Folkeblad. Foto: Herning Folkeblad.

Kundene, de teknologiske mulighetene og markedene endrer seg hele tiden – i et stadig høyere tempo. Skal du følge med må du utnytte teknologitrendene på riktig måtte.

Les om Herning Folkeblads digitale transformasjon i det disruptive mediemarkedet.

 

Digital transformasjon med fokus på dataanalyse og sosiale medier

Mediehuset Herning Folkeblad har nøyaktig de samme utfordringer som resten av mediehusene i verden: Opplagstallene på de fysiske mediene faller, men likevel bidrar de fortsatt med hoveddelen av inntektene. De digitale produktene er verken lønnsomme eller attraktive nok for brukerne.

Det er med andre ord pressende nødvendig med digital innovasjon. Utfordringen er å skape en digital forretningsmodell, med høyde for både nye og gamle generasjoners digitale adferd og endrede forventninger til relevans – og på samme tid holde fast ved posisjonen til og inntektsnivået på den fysiske forretningsmodellen.

 

De digitale superkreftene

Men først litt om de digitale superkreftene. De digitale drivere, teknologitrendene, er grunnlaget for en digital revolusjon som for tiden fører til store endringer i markeder, konkurransesituasjon og forretningsmodeller.

Mange selskaper jobber med hvordan de skal forholde seg til de ulike mulighetene som dukker opp, men få aner omfanget eller konsekvensene av endringene.

En omfattende og strategisk digitalisering griper dypt inn i hvordan bedrifters verdiskaping foregår. Ofte endrer man ikke bare på produkter og ytelser; det er selve forretningsmodellen og organisasjonens prioriteringer som skal transformeres.

Thomas Munksgaard er senior managementkonsulent i EG med fokus på forretnings- og prosessutvikling. Han følger tett med på den digitale utviklingen og mulighetene som følger med.

– De største digitale driverne er teknologier som blockchain, 3D-printing, VR/AR, kunstig intelligens (AI)/machine learning, tingenes internett, skyen, dataanalyse, mobilitet og sosiale medier. Riktig brukt har disse teknologien hver for seg – og ikke minst sammen – kraft til grunnleggende å endre markeder og selskaper, sier Munksgaard.

Utfordringen er å velge hvilke(n) teknologi(er) man skal nyttegjøre seg av. Derfor er det viktig å ha klart for seg hvilke som gir mest igjen i forhold til investeringene. Skal man gå for skyen eller satse på robotteknologi, dataanalyse eller sosiale medier? Svaret avhenger blant annet av bransje, kunder og muligheter. Men uansett hva man velger, bør man handle ut fra at teknologi og forretningsprosesser henger uløselig sammen.

 

Se seg selv utenfra

Hvilke behov og muligheter man har er ofte vanskelig å se. Dels fordi det krever dyp innsikt å få oversikt over de digitale driverne og de iboende mulighetene, og dels fordi det er vanskelig å tenke utenfor boksen når man sitter midt inne i den.

– Når vi skal hjelpe bedrifter, starter vi alltid med en grundig gjennomgang av alle deler av forretningen. Slik sikrer vi en solid vurdering av potensialet i forretningen. Når vi gjør dette, er det en stor hjelp å komme utenfra med erfaringer fra andre bransjer og bedrifter. Med bakgrunn i denne gjennomgangen holder vi en strategiworkshop, hvor vi sammen definerer selskapets nye digitale visjon og mål. Utfra visjonen og de valgte målene prioriterer vi hvilke prosjekter selskapet kan gå i gang med og som gir gevinster umiddelbart, fortsetter Munksgaard.

 

Personalisering som forretningsmodell

Hvis forretningsmodellen i fremtiden ikke skal være basert på en daglig papiravis i postkassen hos herr og fru Hansen, er spørsmålet, hva skal den så bestå av. Direktør og seniorrådgiver i Digital Solutions hos EG, Villy Gravengaard, er EGs ansvarlige for å hjelpe Herning Folkeblad med mediehusets digitale transformasjon.

Gravengaard begrunner valget av digitale drivere for Herning Folkeblads digitale transformasjon slik:

– Herning Folkeblad har allerede mange digitale kontaktpunkter med sine kunder. Dermed er for eksempel epost, sosiale medier og dataanalyse opplagte valg som de digitale drivere for digitaliseringsprosjektet.

 

– Vi ser at når vi leverer individuelle brukeropplevelser, kommer mediebrukerne tilbake til våre nettsteder. Vi ser derfor mot retailmarkedets erfaringer med å tilby personaliserte sluttprodukter ved å arbeide med omnikanal og datanalyse, sier adm. direktør Alex Nielsen i Mediehuset Herning Folkeblad.

Han understreker verdien i å tilby et produkt, også digitalt, som begeistrer leserne og gjør dem til gode ambassadører for Herning Folkeblad.

 

Et oppgjør med tradisjonell segmentering

Den digitale strategien gir Mediehuset Herning Folkeblad et verktøy, som samler informasjon fra flere datakilder og gjør det enkelt å skape nye ideer og forretningsmuligheter etter mediebrukernes ønsker. I dag utvikler Herning Folkeblad et produktdesign som skal sikre at brukerne besøker mediehusets produkter oftere, blir lengre, betaler og kommer tilbake. Det krever selvsagt kunnskap om leserne, men det krever også innsikt. Derfor blir de eksisterende brukerdata analysert slik at eksempelvis nyhetsbrev og nyhetsvisningen på tvers av plattformer, kan settes sammen på individuelle måter.

– Tidligere ville man segmentert på alder, kjønn og bosted, noe som kan fungere bra. Men skal man arbeide med personalisering, må man ta et oppgjør med tradisjonell segmenteringstankegang. På toppen trenger man å bruke kunstig intelligens, for å levere virkelig personalisering av innholdet. Dette gjør vi allerede for butikkenes kundeklubbener. For Herning Folkeblad skal det nå være en del av den digitale porteføljen, sier Gravengaard i EG.

 

Lokalnytt er fortsatt viktigst

De fleste medier jobber med nye tjenester, som kundeklubber og særlige fordele for abonnenter, men konseptene må optimaliseres i en digital kontekst, og skal de bære frukt, kreves det en systematisk tilnærming. For Herning Folkeblad handler det om å gå hele forretningsmodellen og produktet nærmere etter i sømmene, slik at mediehuset fortsatt kan leve av og for å formidle nyheter. Folkeblad-sjef Nielsen vet godt hva målet er:

– Vår styrke er at ingen andre slår oss på å levere lokale nyheter. Denne posisjonen skal vi holde fast ved fremover. Og nettopp her er digitaliseringen en god mulighet. Om vi, med forankring i lokale nyheter, blir den foretrukne portalen til nyhetsstrømmen, er våre muligheter så store at vi godt kan konkurrere med sosiale medier.

– Tanken er at kjerneproduktet, redaksjonell formidling av lokale nyheter, skal være det samme, men innpakningen og hvordan stoffet leveres til leserne, er ny og mer engasjerende, slutter Nielsen.

 

Her kan du lese mer om de digitale driverne og digital transformasjon.

Annonse
Annonse
Annonse