Har du de riktige redskaper for å grave gullet ut av datafjellet?

Strategisk bruk av data krever nye IT-tanker

Data

Datajakt: Leter du etter gullet i dine data på det riktige sted. FOTO: Getty.

At data er det nye gullet og det viktigste råstoffet i enhver bedrift, er gammelt nytt. Likevel mangler mange selskaper fortsatt en tydelig plan og effektive redskaper for å hente ut mest mulig verdi fra dataene.

 

Data skal sees på som en strategisk ressurs og en positiv utfordring

Et av de største hindrene for å finne datagull er synet på digitalisering som bare et middel for ytterligere effektiviseringsgevinster. Det er ikke et godt utgangspunkt, sier Adam de Neergaard, direktør for business analytics sales i EG.

– Dette utgangspunktet har to negative sider. For det første blir den digitale transformasjonen en driftsprioritering i stedet for en strategisk og forretningsmessig prioritering. Dermed går man glipp av betydelige markedsgevinster, sier Neergaard og fortsetter:

– Dernest får man ikke organisasjonen med seg. For hva skjer når man introduserer et nytt effektiviseringstiltak? Medarbeiderne yter motstand fordi slik tiltak vanligvis forbindes med organisasjonsendringer og oppsigelser. Gjør man i stedet digitalisering til en mulighet for utvikling og fornyelse for hele organisasjonen, med fokus blant annet på å fjerne kjedelige arbeidsoppgaver, er det langt større sjanser for å få med seg de ansatte, sier Neergaard.

 

Data som ikke deles er bortkastede ressurser

 

Lag en ledestjerne og bryt ned datasiloene

Når man har bestemt seg for å se på data som en strategisk resurs er neste skritt å gjøre den beslutningen virksom. Først må man finne ut hvordan organisasjonen står i forhold til de nye målene – både i forhold til kompetanse og arbeidsprosesser. Med utgangspunkt i dette stiller man opp realistiske mål og med en klar ledestjerne, som vil vise vei.

 

 

 

Dernest skal organisasjonens samlede kompetanse og prosesser tilpasses og optimaliseres til dette målet. Det betyr blant annet at medarbeiderne må forstå viktigheten av å dele dataene på tvers av avdelinger, funksjoner og nivåer. I mange år har man snakket om å bryte ned de organisatoriske siloene. Nå bør man i like stor grad snakke om å bryte ned selskapets datasiloer.

 

IT-avdelingens rolle skal redefineres

–Altfor ofte ser vi at man forsømmer å tilpasse IT-avdelingens rolle til forretningens nye ledestjerne. Skal man som selskap være i stand til å høste forretningsmulighetene, som et fokusert analytisk og strukturelt arbeid med data gir, trenger man en IT-avdeling, som er i stand til at utvikle og arbeide smidig, sier Neergaard.

 

IT-direktøren skal sitte ved bordet der beslutningene tas Adam de Neergaard

 

– Før arbeidet IT-avdelinger langsiktig og ut fra en null-feil-kultur. Nå er det langt viktigere at man arbeider ut fra en prøve-og-feile-tankegang, der man er i stand til å utvikle prototyper raskt, bringe dem til forretningen og fra brukernes tilbakemeldinger enten eliminerer eller skalerer, fortsetter Neergard.

Han tilføyer at det er avgjørende at man knytter IT-avdelingen tett til den strategiske ledelsen.

– IT-direktøren skal sitte ved bordet der beslutningene tas. En konsekvens av dette er at det ikke er nok for IT- direktøren å ha kunnskap om IT-løsninger, som strategisk partner for toppledelsen skal man også være særdeles forretningsorientert, sier Neergaard.

 

Mulighet for å høste gevinster på alle parametere

Kan man som selskap behandle, distribuere og analysere data korrekt, gir det en lang rekke konkurransefordeler:

  • Forbedret kundeopplevelse – tilpasning til kundenes krav og atferd.
  • Målrettet forsyningskjede og ditto forretningsprosesser – hva gir verdi og hva kan unnværes.
  • Bedre beslutningsgrunnlag – hvilke kunder kan vi vinne? Hvem kan vi utvikle? Hvem skal vi la gå?
  • Effektiv produkt- og tjenesteutvikling – utvikling av personlig kommunikasjon, tilbud og tjenester.
  • Innovativ arbeidsflyt – fokuser på hvordan medarbeiderne tilfører verdi i verdikjeden og automatiser manuelle prosesser.

Les mer om ditt selskaps muligheter her. 

Annonse
Andre leser også
Annonse