Før du kan transformere selskapet digitalt, må du ha kontroll på dine data

IT-plattform og masterdata viktigst for digital innovasjonsevne

Data Governance

Effektiv innsikt: Å få kontroll over hvilken informasjon man allerede har i selskapet, kan gi store gevinster Foto: Colourbox.

Mange trekker frem organisasjonen som det største hinderet for digital transformasjon.

Divisjonsdirektør Henrik R. Møller i EG er ikke uenig, men mener IT-arkitektur og datakvalitet er minst like viktig.

 

Mange selskaper er i utgangspunktet ikke klar rent organisatorisk for digital transformasjon og innovasjon, men om man jobber med kultur og målsettinger kan man endre organisasjonens innstilling.

Imidlertid er det et viktig første skritt, som mange bedrifter ikke tar, når det gjelder innovasjon med utgangspunkt i IT – det er implementeringen av en strukturert og felles datamodell.

Det er divisjonsdirektør Henrik R. Møller i EG som heller litt kaldt vann i blodet på de ivrigste digitaliseringsforkjemperne.

Han sier at digital transformasjon har tre hovedelementer:

1. Fullt fokus på forretningsmodellen med en inngående kjennskap til kunder og kundesegmenter.

2. Kontroll på datamodell og -kvalitet, samt en IT-arkitektur som sikrer at digital transformasjon er teknologisk mulig.

3. Hvordan organisasjonen er satt opp og hvordan bedriftskulturen støtter opp under den digitale transformasjonen.

 

– Du kan godt teste ut nye digitale løsninger, men har du ikke kontroll på det ovenstående, blir utbyttet av forsøkene dårlig. Grunnen er at dataene ikke henger sammen, teknologien er ineffektiv og organisasjonen ikke klar, sier Møller.

Digital innovasjon handler jo om å sette kunden i sentrum, å forstå deres bevegelser fra før de handler til hva som skjer etter et kjøp er gjort. I tillegg må man forstå forskjellene på de enkelte kunder og kundegrupper. Dermed kan kundekontakten optimaliseres gjennom ulike digitale kanaler, forklarer EG-direktøren.

Han tilføyer at det er viktig å starte med den viten man har om kundene og egne produkter, samt den offentlig tilgjengelige informasjonen som finnes om kundene, for eksempel i ulike sosiale medier.

– Man har kundedata, informasjon fra support og produksjonsdata liggende på ulike steder og som aldri kommer i kontakt med hverandre. Derfor går man glipp av mye kunnskap som kunne gitt et solid beslutningsgrunnlag. Siden det ikke er struktur på dataene, vil man aldri få innsikt i informasjonen som allerede finnes i selskapets systemer, som kundenes kjøpssyklus, tilbakemeldinger, trender i markedet og mer, forklarer Møller.

Uten fundament kollapser huset

I dag er IT-avdelingen presset fra to kanter. På den ene siden er IT blitt en stadig viktigere brikke i driften av et selskap. Det er viktigere enn noen gang at IT-systemene virker friksjonsfritt.

På den andre siden ønsker ledelsen å gå i gang med å teste ut mulighetene som ligger i stadig nye teknologiske trender.

– Problemet er at man ikke kan begynne å arbeide med avansert dataanalyse, maskinlæring eller gjennomgripende analyser av kundereisen på tvers av ulike plattformer, før man har fundamentet på plass, unerstreker Møller.

Han sier at fundamentet består av en moderne IT-plattform, oppdatert til de siste standarder og sikrer smidige integrasjoner – med en felles datamodell i bunnen. Møller understreker at kjernen i fundamentet datakvalitet og regelverk rundt dataene.

– Virksomhetene som har investert i å få orden på masterdata, står i dag langt sterkere enn konkurrentene.

Han får støtte fra Anders Bonde i Microsoft, som er direktør for løsningsarkitektur:

– Det gir ingen mening i å starte med maskinlæring eller tingenes internett før du har kontroll over det grunnleggende. Først når fundamentet er på plass, kan forretningen slå seg løs med kunstig intelligens, Hadoop-Kubernetes og alt mulig annet, sier Microsoft-direktøren.

Fra idé til gjerning
Før man kan starte med digital innovasjon og transformasjon, må man altså begynne med en dataopprydding. Og selv om det kan virke som en vanskelig og kostbar prosess, vil man ofte raskt høste gevinster av oppdateringen. Et godt eksempel er retail, hvor mange selskaper samler inn tonnevis av kundedata, uten å greie å se en sammenheng.

– I mange bedrifter har man kundeinformasjon fra mange forskjellige steder; nettsiden, nyhetsbrevet, apper og medlemskortet som benyttes i butikken, men de samles aldri ett sted. Slik får man ikke et riktig bilde av hvordan kundene er i kontakt med ens virksomhet. Systemene skal gjenkjenne kundene uavhengig av hvilken plattform det skjer på. Bare da kan du informere kunden om at vesken hun har sett på, men aldri kjøpt, nå er på tilbud, forklarer Møller.

I stedet for kostbare, digitale løsninger, kan det ofte være nok å bare finne ut av hvordan man samler informasjonen man allerede har. Deretter kan man starte opp små prosjekter som er en del av en større plan og på bakgrunn av en felles visjon.

– For de fleste er det store vekstmuligheter i å samle dataene man allerede har og få oversikt over de åpenbare sammenhengene som finnes. Innsiktene man får, skaper grunnlaget for bedre prosesser og er også det beste utgangspunktet for å bestemme hvor man skal investere de påfølgende digitaliseringskronene, sier EG- direktør Møller.

– Man trenger faktisk ikke å samle inn mer informasjon eller å få fatt i nye data.

Annonse
Annonse
Andre leser også
Annonse