Gausdal Landhandleri - fra byggevarebutikk til logistikkpartner

Doblet omsetning og bedret inntjening med digitalisering

Gausdal Landhandleri Bygg21 digitalisering byggenæringen ERP

Full fart: Gausdal Landhandleri har mer enn doblet omsetningen fra 603 millioner i 2009 til 1,3 milliarder i 2016. FOTO: Gausdal Landhandleri

Digitalisering av vareflyten har styrket Gausdal Landhandleri sin posisjon som logistikkpartner, fremfor å bare være en byggevarebutikk.

Neste trinn er å hjelpe kundene til å bli mer effektive med digital vareflyt.

 

– Det startet i 2009. Vi hadde vokst kraftig, men varehåndteringen fulgte ikke med. Vi hadde fått en hverdag med veldig mye avvik, sier Per Stubberud Lieng, økonomisjef i Gausdal Landhandleri.

Han forteller at byggevareforretningen med hovedkontor og sentraldistribusjon rett nord for Lillehammer taklet varehåndteringen frem til veksten ble for sterk. Etter hvert ble antall ordrer så høyt og førte til "evig" jakt på kollier merket med tusj, med manuelle sjekklister og store papirbunker, ble varedistribusjonen lite effektiv.

– På det verste "produserte" vi 4–5 000 papirark hver dag, og det kunne ta opptil fire–fem timer for lastebilsjåførene å finne de ulike kolliene som skulle leveres til de enkelte kundene. På toppen kunne man være sikker på at det manglet en pakke uansett, slik at man måtte kjøre minst to turer, fortsetter Lieng.

Avvik, som å kjøre flere turer til samme kunde, koster dyrt og går utover lønnsomheten. Det verste er kanskje misfornøyde kunder, som gjerne følger med på lasset når ikke alle varene dukker opp på byggeplassen.

Fikk kontroll på butikken

At Gausdal Landhandleri nå har mye bedre kontroll over logistikken, viser blant annet omsetning pr. lastebil. I 2009 omsatte selskapet for 603 millioner kroner og hadde 24 lastebiler som fraktet ut varer til kundene. I 2016 solgte Gausdal Landhandleri byggevarer for 1,3 milliarder kroner, varer som ble distribuert ved hjelp av 30 lastebiler. Samtidig har Gausdal Landhandleri økt lønnsomheten kraftig fra et nullresultat i 2009 til et driftsresultat på 47 millioner i 2016.

I dag håndterer Gausdal Landhandleri over 500 000 salgsordrer og mer enn 35 000 leveringer i året – i snitt nesten 2 000 ordrer og 120 utkjøringer hver arbeidsdag.

Lieng understreker at Gausdal Landhandleri ikke har tatt i bruk ny teknologi, men gjort seg nytte av teknologi som allerede finnes. Han viser til at det finnes en del standarder i bransjen, som NOBB (Norsk Byggevarebase). Gausdal Landhandleri har blant annet jobbet tett med GS1 og EG for å få på plass digitale løsninger basert på standardene i bransjen.

Alle kolli merkes med SSCC-strekkode som identifiserrer hvilke varer pakken inneholder og gjør at varene kan spores gjennom hele verdikjeden.

Logistikkpartner

Lieng forteller at i dag kan Gausdal Landhandleri se i sine systemer når enkelte av leverandørene begynner å pakke varer som skal til sentrallageret på Lillehammer. Dermed kan man forberede seg på varemottak og klargjøre andre varer som skal sampakkes før de transporteres videre ut til kundene.

– Vi kan følge vareflyten hele veien fra våre leverandører og til de er levert til kunden. Vi er blitt mer en logistikkpartner enn en vareleverandør, sier Lieng.

Når varene ankommer Lillehammer skannes kolliene hvorpå forretningssystemet oppdateres automatisk, inkludert automatisk varetelling, fakturering og så videre.

Fra hovedkontoret på Lillehammer transporterer dagens 36 Gausdal Landhandleri-lastebilder varer ut til hele Østlandet, fra Dombås i nord og i områdene rundt hovedveiene ned til Oslo-området i sør. 

Den nøyaktige vareflyten er en av grunnene til at Gausdal Landhandleri i dag er storleverandør til flere av Østlandets og Norges største hus- og hyttebyggere. Entreprenørene og byggherrene vet at de får varene som bestilt – uten avvik.

Digital hjelper

Mens vareflyten er digital og automatisert fra leverandørsiden, er den fortsatt manuell hos mange av Gausdal Landhandleris kunder; små, mellomstore og store byggmestere og entreprenører.

– Ordrer ringes i stor grad inn, og ordremottak lager en digital bestilling. Når vi leverer varene er det med en følgeseddel på papir. Fremover ønsker vi å hjelpe flere entreprenører med å forenkle deres hverdag gjennom bruk av digitale verktøy, sier Lieng.

Han ramser opp fordeler som enklere kommunikasjon, bestillingsrutiner og andre administrative prosesser, samt informasjon om tilgjengelighet og bedre logistikk på byggeplassen.

– Hva med RFID?

– Det kommer mer og smartere teknologi, og vi er nysgjerrige på sensorteknologi som RFID. Om varene automatisk tas varemotak på når lastebilene kjører inn porten, slipper vi blant annet mye skanning, svarer Lieng.

At Gausdal Landhandleri er ledende på bruk av IT kommer også til syne i at aktive bruk av sosiale medier som Instagram, YouTube og Facebook.

IT-leverandør til hele bransjen

EG er en av få IT-selskaper som leverer bransjeløsninger til hele verdikjeden innen Bygg og Anlegg, og IT-leverandøren har entreprenører, byggevareindustrien, boligprodusenter og byggevarehandelen som kunder.

EG er særlig stor leverandør til byggevarehandelen med kunder som Gausdal Landhandleri, Byggmakker og Mestergruppen.

– Det at vi leverer til alle ledd gjør at vi får systemene til å snakke sammen på tvers i verdikjeden. Digitalisering av byggenæringen betyr blant annet digital samhandling mellom de ulike aktører i byggebransjen. For å komme raskt i gang med å digitalisere sine prosesser, er man avhengig av det er enkelt å få til et samspill med alle ledd i verdikjeden, sier Helge Kokslien, fagsjef for byggevare i EG.

Les mer om hvordan EG kan hjelpe å digitalisere din forretning ved å følge denne linken.

Annonse
Andre leser også
Annonse