Bygg en solid grunnmur for fremtiden

For mange bedrifter kan det være lurt å investere i ny digital støtte til forretningsprosessene allerede nå. Mye tyder på at en ny bransjenorm i den digitale transformasjonen blir etablert i løpet av 2017, og dermed kan din bedrift fort bli forbigått teknologisk.

Bygg en solid grunnmur for fremtiden

Fremskrittene i den digitale transformasjonen har for alvor skutt fart i løpet av 2016. I takt med digitalisering, senkes omkostningene i verdikjeden. Det betyr at konkurransen økes om å være mest mulig effektiv på den digitale flaten. Med et tydeligere veiskille mellom on-premis og cloud-løsninger, blir det viktigere for virksomheten å finne den plattformen som passer for dem. Hvis ikke kan dette få negative innvirkninger på konkurransekraften i fremtiden.

Spørsmålet blir om man skal oppgradere sin nåværende plattform for å bringe den opp til dagens bransjenorm for digital effektivitet, eller skal man investere i en cloud-løsning. Vi har snakket med Bo Hjort Christensen, høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, for å fortelle mer om utfordringene ved dagens digitale endringer.

 

Tåler grunnmuren fremtidens løsninger?

Bo Hjort Christensen har laget en oversikt over hvilke elementer som er grunnsteinene for en velfungerende plattform. Det er en ny type arkitektur hvor den viktigste delen er det Hjort Christensen omtaler som “bunnsvillen”. Bunnsvillen er ERP-løsningene som bærer konfigurasjonsoppsettet, det vil si måten system og prosess er koplet sammen på. ERP-systemet må ha et åpent grensesnitt for å fungere opp mot eventuelle supplerene nisjeløsninger og kundetilpasninger.

Gamle ERP-systemer med gener tilbake til 80-90 tallet kan få problemer med å fungere sammen med nye teknologier og digitale flater. Spørsmålet blir hvordan skal man velger riktig «bunnsville» som passer med din bransje, og ikke minst de nåværende digitale verktøyene bedriften bruker. Vil ERP-systemet  være klar for å samhandle med de nye digitale verktøyene som blir tilgjengelig i fremtiden?

 

Den gode løsningen

Steget videre blir å finne de nisjeløsninger (f.eks CRM og BI) og kundetilpasninger som din organisasjon trenger for å opprettholde et system som er konkurransedyktig. De siste årene har det dukket opp mange velfungerende apper, som setter prikken over i`en til et velfungerende system.

– Det er summen av alle disse punktene som skaper den gode løsningen, som gir virksomheten økt konkurransekraft. I en verden drevet av data, er det viktig at alle systemer kan kommunisere med hverandre for å utveksle informasjon. Alle “puslespill-brikker” må falle på plass, for at IT-løsningen skal bli optimal.  Det er sammensetningen av alle disse elementene som skiller de beste fra de dårligste bedriftene. Det må bygges en digital plattform, påpeker Christensen.

 

Forhindre pengesluk

Utfordringen for mange bedrifter er at de ofte investerer i billige og kortsiktige IT-løsninger. En slags “brannslukning” for å løse de nære problemstillingene. På lengre sikt vil dette bli veldig kostbart. I følge tall fra Gartner, så opplever mange organisasjoner, som har investert i kortsiktige applikasjoner, at “Total Cost of Ownership” (TCO) over en periode på 15 år er 50 ganger høyere enn den opprinnelige investeringen i programvare og implementering. Dette kan bringe organisasjonen i en situasjon hvor det oppstår teknologigjeld og/eller innovasjonsgjeld. Levetiden til mange applikasjoner blir kortere og kortere ettersom stadig nye teknologiske fremskritt skyter i været.

– Det er viktig at bedriftene investerer i kvalitet, dvs. en god arkitektur  som vil prestere over lang tid. Velger man en annen anskaffelsesstrategi, vil bedriften rask kunne miste konkurranseevnen, og investeringen kan ha vært bortkastet eller ikke gitt de effekter og gevinster som var forventet, avslutter Christensen.

 

Bo Hjort Christensen, Høyskolelektor BI.

Bo Hjort Christensen er en anerkjent ledende ekspert innenfor IT-strategi, ERP-systemer og –systemarkitektur. Han er forfatter og medforfatter til flere bøker om emnene, og en populær foredragsholder. 

Annonse
Annonse