Apples dataetiske forretningskultur

Apple best på personvern

Dataetik - Foto charlz-gutierrez-de-pineres

Apple er et av de beste eksemplene på et varemerke som er tuftet på personvern, skriver Grys Hasselbach og Pernille Tandberg i Dataethics.eu.

Flere av IT-gigantenes forretningsmodell bygger på (å skaffe seg) tilgang til kundenes data og privatliv. 

Apple er ikke et av dem. IT-giganten har tvert om bygget varemerket rundt å ivareta personvern.

En av verdens mest verdifulle selskaper har et særlig godt argument for å skille seg ut som et personvernbevisst teknologiselskap. Forretningsmodellen bygger på å selge fysiske produkter, fremfor å kapitalisere på data ved å videreselge tilgang til sine kunder til tredjeparter.

Apple er også kjent for å ha et notorisk forhold til hemmelighold internt i selve bedriften. Der er flere eksperter på personvern og sekretresse er involvert i alle prosesser og har direkte adgang til Tim Cook.

Apple har en dataetisk forretningskultur
Apples toppsjef, Tim Cook, har ved flere anledninger markert seg  som en forkjemper for personvern og privatliv. Som hovedtaler under en middag i Washington DC i midten av 2015 lekset han opp for Apples største konkurrenter:

"Vårt privatliv blir angrepet fra alle kanter," sa han. 

"Silicon Valleys største bedrifter har bygget deres suksess ved å lokke persondata fra deres kunder. De suger til seg alt de kan om oss og de kapitaliserer på kunnskapen. Det synes vi er feil. Det er ikke slik Apple ønsker å drive sin virksomhet."

Cooks ord var tydelig myntet på Google, Facebook og andre IT- selskaper med datadrevne forretningsmodeller, som leverer tjenester hvor kundene betaler prisen med deres data. 

Hvordan er Apples praksis dataetisk?
Apples bruk av personvern er ikke bare markedsføring. Deres budskap henger tett sammen med en dataetisk forretningskultur. 
Apples direktør for personvern, Jane Horvath, beskrev den dataetiske forretningskulturen slik i begynnelsen av 2017:

  • Dataetikk handler for Apple om å forstå, hva som er rett og hva der er galt sett med kundenes øyne. De ser på data og informasjon som kundene deler på Apples plattformer som, som kundenes eiendom, ikke Apples.
  • Tilnærmingen til dataetikk er drevet av toppledelsen og er understøttet som en verdi blant medarbeiderne.
  • Personvern er strategisk og bakt inn i produktene. Det skjer for eksempel ved at det i alle produktteam også er en ekspert på personvern som er involvert helt fra starten av i alle prosesser.
  • Apple tror på at teknologien de utvikler skal gi individene kontroll over hvordan deres data samles inn, brukes og deles på.
  • Der det er mulig, samles det slett ikke data, det vil si nå data kan behandles direkte på kundenes enheter.
  • Når det er behov for behandling av data i skytjenester som for eksempel med Siri, News, Spotlight og Maps, samle data inn anonymt uten at de kan å kunne identifiseres.

Se Jane Horvath fortelle om Apples tilnærming til dataetikk her.

Hva kan europeiske bedrifter gjøre?
I dag opplever mange borgere, at de mangler overblikk og kontroll over informasjonen de forer nettjenester med. Det handler om personlige data som navn og adresse, sykdommer og lidelser, behov og drømmer, om vår familie og vårt vennenettverk, vårt bevegelsesmønster og vaner ­– data som danner vår digitale identitet.

Derfor vokser skepsisen og bekymringen. Spesielt efter avsløringene i 2013 av den amerikanske etterretningstjeneste NSAs innsamling og overvåkning av data fra større amerikanske internettselskaper, er det begynt å gå opp for forbrukerne, at web 2.0. ikke kun er Big Data, det er også Big Brother.

Europeiske bedrifter og organisasjoner kan enkelt følge i amerikanske Apples eksempel. Mange private og offentlige virksomheter lever allerede etter den strenge, sammenlignet med den amerikanske, personvernlovgivningen. Samtidig har mange bedrifter en grunnleggende respekt for personvern og lagrer ofte data på europeisk grund utenfor NSAs rekkevidde.

En dataetisk forretningsmodell skaper tillit og trygghet blant ens kunder. Hvis en bedrift har en dataetisk tilgang, så bør den fortelle sine kunder det klart og tydelig. Åtte av ti personer tror at alle bedrifter selger data videre til en tredje part selv om de færreste gjør det.

Derfor, fortell omverden at dine kunders data er trygge. Ha en klar og tydelig personvernpolitikk som viser hva bedriften gjør og ikke gjør med data, hvordan data brukes, beskyttes og skaper verdi for brukerne og bedriften selv.