5G vil revolusjonere produksjon din

Med 5G kommer Industri 4.0 for fullt

5G

TDC har sammen med Huawei som de første i Danmark testet 5G. Hastigheten kom opp i over 70 gigabit pr. sekund. Det er 1000 ganger raskere enn den nåværende gjennomsnittshastighet i TDCs nettverk. I Norge har Telenor og Huawei gjort tilsvarende tester med tilsvarende resultat. Foto: TDC Group

5G er teknologien som gjør produksjonsbedrifter klar for Industri 4.0.

 

5G er teknologien som gjør selvkjørende biler og autonome droner tilgjengelig i stor utstrekning.

Tanken på et nettverk av intelligente droner, som overvåker trafikken, leverer pakker eller slukker branner uten menneskelig innblanding, er besnærende. Det samme gjelder forstillingen om bilen som kjører deg til og fra arbeide uten risiko for ulykker – uten at du gjør noe annet enn å booke reisen via en app og selv sette deg inn i bilen.

Når man ser noen år frem i tid vil mer og mer av den fysiske verden blir koblet til internett og smart. Og i mange bedrifter er man allerede rundt omkring begynt å utvikle forretningsmodeller og strategier for å utnytte mulighetene og håndtere utfordringene som kommer med 5G og Industri 4.0.

 

Produksjonen blir trådløs med 5G

Store deler av det man kaller Industri 4.0 blir aldri virkelighet uten 5G. De eksisterende, trådløse nettverksteknologiene har verken kapasitet eller båndbredde nok til å håndtere en hel verden, som jo i bokstavelig forstand skal koble seg på nettet. Derfor er utrullingen av 5G-nettverksteknologi helt nødvendig for samfunnets neste teknologiske tigersprang. Det gjelder også for landets industribedrifter, som med 5G skubbet inn i Industri 4.0 uansett om de vil eller ei.

5G-nettverket gjør blant annet at maskiner, roboter og andre produksjonsenheter, som i dag er koblet opp til industribedriftens IT-systemer via kabel, kan gjøres trådløse. En trådløs oppkobling frigjør maskinenes fysiske plassering ­– og gir en hittil ukjent grad av fleksibilitet. Det gjør eksempelvis at produksjonsmiljøet vil kunne endres umiddelbart efter behov. Det forklarer Christian Kloch Chief Network Architect i TDC Group.

 

– Med 5G kan vi stille større krav til fleksibilitet i tjenestene vi kjenner i dag. 5G har så korte responstider at teknologien er et reelt alternativ til kablede forbindelser i et produksjonsmiljø. Det er fokus på så høye oppetider, at mer kritiske tjenester nå kan bli trådløse. Samtidig vil 5G også gi vesentlig mer båndbredde, som betyr større kapasitet i nettet. Totalt betyr det at man får bedre muligheter til eksempelvis å optimalisere overvåkningen av bedriftens industrielle prosesser, sier Kloch og fortsetter:

– Det er den mye bedre kapasiteten i nettverket som er den største forskjellen fra dagens 4G LTE-nettverk, og den kommende 5G-teknologien. Mange flere enheter kan være koblet på nettet samtidig fordi hver enkelt basestasjon kommer til å støtte et langt større antall samtidige forbindelser.

 

5G og tingenes internett

Med andre ord medfører 5G også et kvantesprang for det såkalte Internet of Things (IoT) – tingenes internett på norsk. Når vi snakker om IoT i produksjonsbedriftene, handler det først og fremst om smarte sensorer og mikrobrikker, som kommuniserer trådløst og understøtter innsamling av data og med det en økt automatisering av produksjonsprosessene. Samtidig blir det også i større grad mulig å fjernstyre roboter i sanntid via Virtual Reality (VR – virtuell virkelighet) eller Augmented Reality (AR – utvidet virkelighet).

Selvfølgelig brukes IoT allerede i bedriftene i dag, det meste av funksjonaliteten er allerede mulig i dagens 4G-nettverk. Med 5G blir mange fragmenterte teknologier integrert i én løsning. Samtidig forlenges de ulike sensorenes og brikkenes batteritid fordi 5G-teknologien bruker langt mindre energi.

 

5G og din forsyningskjede

Oppsummert betyr 5G-teknologiens viktigste fortrinn, kraftig forbedrede responstider og oppetider samt økt kapasitet, et paradigmeskifte for de fleste produksjonsbedrifter. Skiftet betyr at man endrer seg med annet og mer enn for eksempel muligheten til å bygge opp et fleksibelt og trådløst produksjonsmiljø.

Ta for eksempel de oven omtale selvkjørende bilene – om en personbil blir selvkjørende, gjelder jo det samme selvsagt for vare- og lastebiler.

 

– 5G kan potentielt forhindre alvorlige ulykker, en selvkjørende bil skal kunne reagere på et nanosekund, og intelligensen befinner seg altså i skyen. Hvis nettet er nede eller reagerer for langsomt, kan det bety forskjellen på liv og død, understreker Kloch.

Han forteller at en bil, som kjører 100 km/t på grund av responstiden i 4G-nettet vil bevege seg ytterligere 1,4 meter på tiden det tar for en kommando om å bremse når frem til kjøretøyet. I 5G-nettverket er forsinkelsen så minimal at bilen bare vil kjøre 2,8 cm i samme situasjon. 

Med 5G-teknologien på plass blir det altså mulig å ha en stor flåte av autonome lastebiler på veiene 24 timer i døgnet. Det vil blant annet revolusjonere logistikkbransjen, mens produksjonsbedriftene kan holde nøyaktig styr på inn- og utgående leveranser av både råvarer, komponenter, halvfabrikata og ferdige produkter, uansett om de befinner seg på veiene, lageret eller fabrikkgulvet.

Selvsagt kan også selve lageret, herunder heiser og trucker, automatiseres. Kort sagt en komplett omveltning for bedriftenes forsyningskjede.

 

 

Hva er 5G?

5G er nye nettverksstandarder for mobil teknologi, og vil  sameksistere med dagens 4G/LTE-nettverk.

5G, som står for 5. generasjon mobilteknologi, bygger både på nye radioteknologier og på ny nettverksarkitektur. I tillegg er smart programvare en integrert del av standarden.

 

Her er de tre viktigste forskjellene på 4G og 5G:

* Hastighet (min.): 1 gbps (4G) / 20 gbps (5G)

* Forsinkelse: 10 ms (4G) / < 1 ms (5G)

* Frekvensutnyttelse: 3 GHz (4G) / 30 GHz (5G) 

Industri 4.0

«Industri 4.0» beskriver den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der internett smelter sammen med produksjon og produkter.

 

I begynnelsen av det 18. århundret ble produksjonen mekanisert og den første industrielle revolusjon så dagens lys. I slutningen av det 19. århundret/begynnelsen av det 20. århundret så samlebåndet dagens lys, og masseproduksjonen ble født, samt den andre industrielle revolusjon. Den tredje industrielle revolusjonen startet på begynnelsen av 1970-tallet blant annet med automatisering av produksjonen ved hjelp av elektroniske komponenter, produksjonsroboter og IT-systemer.

I dag står vi overfor den fjerde industrielle revolusjon der (utveksling av informasjon over) internett er en av nøkkelteknologiene: fysiske produkter smelter sammen med systemer.

 

Mange har hørt om «tingenes internett» (Internet of Things, IoT) hvor for eksempel mobilen kan styre lyspærer eller sentralvarmen via internett.

Overfører man dette prinsippet til industriell produksjon, betyr det at maskiner ikke lenger bare prosesserer produktet, men at produktet selv kommuniserer med maskinene for å gi dem instrukser. På denne måten vil fremtidens maskiner organisere seg selv, leverandørkjeder vil sette seg selv sammen, bestillinger fra kunder vil bli direkte konvertert til fabrikasjonsinstrukser.

Blant teknologiene og løsningene som inngår i den fjerde industrielle revolusjon hører blant annet IoT, 3D-print, skyen, neste generasjon mobilnett (5G), kunstig intelligens og machine learning og augmented reality (AR).

Kilde: Innovasjon Norge med flere.

 

5G

* Neste generasjon mobilnettverk som nå testes ut i flere land av infrastrukturprodusenter og teleoperatører. Etterfølger dagens fjerde generasjon (4G) mobilnett.

* Man er ikke enige om standardene som skal gjelde. Det er den internasjonale mobilorginasjonen 3GPP som setter teknologistandardene. Første del av 5G-nettet blir definert i 2018, og siste del i 2019.

* Imidlertid er man enige om hva som vil kjennetegne nettet: stor datakapasitet og rask datahastighet, mulighet for millionvis av tilkoblede enheter pr. Basestasjon og ekstremt liten forsinkelse i datatrafikken.

* 5G nettet bygger på internetteknologi og er i stor grad programvarestyrt.

* 5G vil gjøre det mulig med blant annet selvkjørende biler og nettilkoblede dingser og sensorer i hopetall.

* Man venter at de første kommersielle 5G-nettene vil være i bruk fra 2020.

 

Annonse

Industri 4.0

«Industri 4.0» beskriver den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der internett smelter sammen med produksjon og produkter.

 

I begynnelsen av det 18. århundret ble produksjonen mekanisert og den første industrielle revolusjon så dagens lys. I slutningen av det 19. århundret/begynnelsen av det 20. århundret så samlebåndet dagens lys, og masseproduksjonen ble født, samt den andre industrielle revolusjon. Den tredje industrielle revolusjonen startet på begynnelsen av 1970-tallet blant annet med automatisering av produksjonen ved hjelp av elektroniske komponenter, produksjonsroboter og IT-systemer.

I dag står vi overfor den fjerde industrielle revolusjon der (utveksling av informasjon over) internett er en av nøkkelteknologiene: fysiske produkter smelter sammen med systemer.

 

Mange har hørt om «tingenes internett» (Internet of Things, IoT) hvor for eksempel mobilen kan styre lyspærer eller sentralvarmen via internett.

Overfører man dette prinsippet til industriell produksjon, betyr det at maskiner ikke lenger bare prosesserer produktet, men at produktet selv kommuniserer med maskinene for å gi dem instrukser. På denne måten vil fremtidens maskiner organisere seg selv, leverandørkjeder vil sette seg selv sammen, bestillinger fra kunder vil bli direkte konvertert til fabrikasjonsinstrukser.

Blant teknologiene og løsningene som inngår i den fjerde industrielle revolusjon hører blant annet IoT, 3D-print, skyen, neste generasjon mobilnett (5G), kunstig intelligens og machine learning og augmented reality (AR).

Kilde: Innovasjon Norge med flere.

 

5G

* Neste generasjon mobilnettverk som nå testes ut i flere land av infrastrukturprodusenter og teleoperatører. Etterfølger dagens fjerde generasjon (4G) mobilnett.

* Man er ikke enige om standardene som skal gjelde. Det er den internasjonale mobilorginasjonen 3GPP som setter teknologistandardene. Første del av 5G-nettet blir definert i 2018, og siste del i 2019.

* Imidlertid er man enige om hva som vil kjennetegne nettet: stor datakapasitet og rask datahastighet, mulighet for millionvis av tilkoblede enheter pr. Basestasjon og ekstremt liten forsinkelse i datatrafikken.

* 5G nettet bygger på internetteknologi og er i stor grad programvarestyrt.

* 5G vil gjøre det mulig med blant annet selvkjørende biler og nettilkoblede dingser og sensorer i hopetall.

* Man venter at de første kommersielle 5G-nettene vil være i bruk fra 2020.

 

Annonse