4 forretningskritiske spørsmål ved overgang fra on-premise til cloud

Som virksomhet kan du tjene tid og penger ved å velge riktig plattform. Vi har stilt rådgiver i Devoteam HerbertNathan & Co, Tom Olberg, fire viktige spørsmål som selskapene står ovenfor ved en overgang til cloud fra on-premise.

4 forretningskritiske spørsmål ved overgang fra on-premise til cloud

I fremtiden vil flere virksomheter gå fra et ERP-system on-premise til å ha lagt IT-systemene sine i cloud. Derfor har vi stilt noen av de spørsmålene, som mange CIO`er lurer på, til ERP-eksperten, Tom Olberg.

1. Oppgradering av IT-systemet: Hvilken modell passer din virksomhet?

Alle systemer er avhengig av oppgraderinger og vedlikehold, enten det er on-premise eller cloud. Så hvilken løsning vil stjele mest dyrbar tid fra din bedrift, og hvilken løsning vil passe best til ditt IT-oppsett?

– En av de viktigste driverne for å velge cloud som driftsform er forutsigbare kostnader. Velger man en multi tenant cloud-løsning vil denne oppgraderes uten driftsforstyrrelser eller ekstra kostnader. Man skal dog være oppmerksom på at en kundespesifikk installasjon i skyen, i en så kalt Private cloud, ikke nødvendigvis betyr at man slipper oppgraderingskostnader. Her kan oppgraderingskostnaden ofte være den samme som for en on-premise løsning, forteller Olberg.

 

2. Hvem får størst fordel med cloud?

Blant eksperter har det vært diskutert hvilke bransjer som vil ha størst fordel med et skifte til cloud. Noen har fremhevet mulighetene i Internet of Things for produksjonsselskaper, mens andre har fokusert på fordelene i skalerbarheten for detaljhandelen. De minste selskapene var raskest ute til å ta i bruk cloudbaserte systemer. Årsaken til det ligger ikke i selskapenes størrelse, men heller til enklere funksjonelle krav.

– De fleste cloudbaserte ERP-systemer er utviklet fra kun å håndtere økonomi og regnskap, til etter hvert å få en bredere funksjonalitet for handel og tjenesteytende næring. Så jeg vil si at tjenesteytende næringer vil raskere og enklere kunne ta i bruk cloud-basert ERP. Hvis virksomhetens konkurransemessige fortrinn er knyttet til spesialtilpasninger i forretningssystemet vil en multi tenant cloud-løsning antagelig ikke være godt egnet, påpeker Olberg.

Han mener da at en private cloud-løsning være et bedre alternativ, hvor man også kan dra nytte av skaleringsmulighetene.

 

3. Hvilke krav skal man stille til sin leverandør?

Det er viktig å stille de riktige kravene til en leverandør av cloud-tjenester. Ved en overgang til cloud, er ditt selskap nemlig i langt høyere grad enn tidligere, avhengig av service fra leverandøren. Det er da viktig å stille krav til forskjellige sertifiseringer som leverandøren skal ha.

– Man må sørge for å velge en avtaleform som støtter cloud som leveranse og driftsform. Både IKT Norge og Difi har avtaler som er egnet. Man må også sørge for å inngå en Tjenestenivåavtale (Service Level Agreement) som sikrer et målbart service og ytelsesnivå, understreker Olberg.

 

4. Hva skjer, hvis leverandøren lukker en cloud-tjeneste?

Et av de viktigste kravene man må stille leverandøren, er at de vil fortsette å drive systemet. I dag kan leverandører av IT-systemer stoppe støtten av eldre og utgående systemer, uten at det har noen nevneverdig effekt ut mot virksomheten som bruker plattformen. Men hvis dette skjer med en cloud-ytelse, vil plattformen ikke bare stå stille – den vil forsvinne.

– En avtale må beskrive hvordan man kan få med seg sine data over til en annen løsning når man velger et annet system, eller en annen driftsform. For det kommer man jo til å gjøre på et eller annet tidspunkt. Ingen avtaler inngås for å være evigvarende, så en exit clause må finnes, selv om den ikke er en del av planen, påpeker Olberg.

Hvis man skal være streng ovenfor leverandøren, bør man stille krav om at systemet skal være tilgjengelig i x antall år fra avtaleinngåelse. Til forskjell fra hva som er tilfelle med en on-premise løsning, har man ikke kjøpt en evigvarende bruksrett på tjenesten.

– Det finnes eksempler på cloudbaserte systemer som har byttet eier, for så å bli avviklet etter kort tid. Leverandøren har da presentert et ʺforslagʺ til nytt system, men det er jo ikke sikkert det passer for alle. Vi kommer til å få se flere eksempler på dette i fremtiden, spår Olberg avslutningsvis.  

 

Om Tom Olberg

Tom har arbeidet med ERP-implementeringer siden slutten av 80-tallet, og vært gründer og leder i norske og internasjonale selskaper. Han har startet opp det lokale ERP- rådgivingsselskapet HerbertNathan & Co i Norge, og har hatt ansvaret for nærmere 100 ERP-implementeringer og har som rådgiver ledet 30 anskaffelsesprosjekter for norske og nordiske kunder. Tom har skrevet flere markedsanalyser om det norske ERP- og HR-markedet, og regnes som en av Norges ledende ERP-eksperter.

Annonse
Andre leser også
Annonse