4 ting IT-sjefene kjemper mot, når de overveier om de skal gå i skyen

Sikkerhet, oppbevaring av data, nye arbeidsoppgaver, og gamle oppgaver som forsvinner. Det er fire utfordringer, de fleste selskapers IT-avdelinger står ovenfor, når de vil i skyen. Vi har snakket med Mikael Mikkelsen, dvisjonssjef i Microsoft Danmark, om hvordan man får oversikt.

Mikael Mikkelsen

Å flytte IT-infrastrukturen fra lokale servere og opp i skyen er ofte et stort prosjekt, som krever nøye planlegging. Likevel kommer det ofte noen bekymringer i veien for bedriften, før de i det hele tatt har kommet i gang. Derfor tok vi en prat med Mikkelsen, divisjonssjef og Business Group Lead for Cloud, og Enterprise Business i Microsoft Danmark, om hvilke utfordringer IT-sjefene kjemper mot.

Sikkerhet
Sikkerhet står høyt på agendaen i IT-avdelingen – uansett plattform. Likevel har det i lang tid vært ren oppfattelse blant selskaper og bedrifter, at sikkerheten i cloud-plattformer har vært dårlige. Dette er en oppfattelse som ar oppstått, fordi cloud-servicen ofte har blitt brukt for å omgå selskapets sikkerhetsregler:

Problemet er at, når du har avdelinger, som plutselig begynner å bruke cloud-service utenom IT-avdelingen, så er det ikke dekket av selskapets sikkerhet. Da kan du raskt havne i en situasjon hvor du plutselig har sensitive personopplysninger liggende i en personlig opprettet Dropbox-konto. Da vet du kanskje heller ikke hvem, hvor mange, eller hvilke tidligere medarbeidere som har tilgang til denne Dropbox-kontoen. Det er i slike sitasjoner, a uhell kan skje”.

Men hvis man tar en strategisk besluttning om å bruke skyen, er det ikke flere problemer med sikkerheten, om man skulle velge å oppbevare data lokalt, forklarer Mikael Mikkelsen:

Du får utrolig høy sikkerhet i skyen, hvis du vet hva du gjør, og følger de samme regler som du ville gjort om du lagret det lokalt. Det er blant annet bevist, at sikkerheten i Microsofts datasentere, for det meste er vesentlig høyere enn det du selv kan greie å bygge opp, eller finne hos en lokal hostingleverandør. Hvis man ser nærmere på hacker-angrep, som for eksempel Ddos-angrep, er sikkerheten i større cloud-datasentere langt høyere”.

Oppbevaring av data
En annen ting som ofte skaper usikkerhet, er spørsmålet rundt hvilke data som kan oppbevares hvor:

Det viser seg at i de fleste tilfeller, at det ikke er restriksjoner på hvor dataen må ligge. At du skal sikre dataene dine, har ikke noe særlig å gjøre med cloud. Det har noe å gjøre med hvordan du sikrer data generelt. For mange selskaper betyr den nye EU-persondataordningen, at de skal tenkte over hvordan de håndterer dersondata. For eksempel skal man undersøke hvordan de skal sikre, at de kontakter alle berørte personer innen 72 timer, hvis et system med dine persondata, blir hacket. Det spiller ingen rolle, om du har opplysninger on-premise i kjelleren, hoster det i et hostingsenter, eller om dt er hostet i utlandet”, forklarer Mikael Mikkelsen.

Les mer om hvilke data som ikke må legges i skyen.

Det viktigste er å skape en forståelse av hvordan du sikrer data generelt, og hvordan du lever opp til de forskjellige kravene. Det er en lang rekke med basisprosedyrer som selskapet skal ha styr på, for å leve opp til EU`s persondataordning, som trer i kraft den 28. mai i 2018.

For eksempel skal du vite hvor de sensitive personopplysingene dine er lagret, og du skal kunne redgjøre for at de er sikkert oppbevart, og på hvilken måte. Med den nye økningen av bøter hvis man bryter dette, så er det ikke lenger bare noe som IT-avdelingen sier – dette kommer ofte helt fra toppledelsen. Dette er ikke det samme som at man ikke kan ha sensitiv persondata i skyen – det er et spørsmål om datadisiplin”.

Nye oppgaver i IT-avdelingen
En av de største ukjente faktorene ved å skifte til et cloud-setup, er de nye arbeidsoppgavene som følger med. For hvilke oppgaver lander plutselig i fanget på IT-avdelingen? Har medarbeiderne den nødvendige kompetansen for å utføre oppgavene?

Ofte handler det om å sette seg godt inn i reglene, og jobbe med det. Da får man en god indikator på hvordan cloud-setup fungerer. For de fleste er dette veldig likt det de allerede har”.

Oppgavene ligner ofte i stor grad på det man kjenner fra sitt eget datasenter:

Det handler mye om de samme tingene. Har vi en høy oppetid? Hvis ikke vil brukerne raskt komme løpende. Da må man sette seg inn i hvordan man får det samme innblikket. Maskinene er selvfølgelig virituelle, men ellers er det jo bare maskiner på akkurat samme måte, som om de sto nede i kjelleren eller hos et hostingsenter. Derfor handler det om å få opparbidet seg de samme verktøyene”, sier Mikael Mikkelsen og forsetter:

I de litt større selskapene har man ofte allerede noen verktøy på plass – så da blir man nødt til å undersøke om man kan bruke det på tverrs av plattformene, og gjøre overgangen så enkel som mulig med de tilpassninger som må gjøres. Hvis man ikke har de eksiterende verktøyene, eller om man er en mindre bedrift, kan det være en god ide å få noen rådgivere på banen. Som oftes – i hvertfall med Microsofts verktøy – er det akkurat de samme verktøy som vanligvis blir brukt til ditt datasenter i kjelleren, som nå blir løftet opp i skyen. Derfor er det viktig å danne seg en oversikt, eller få hjelp til det. Da vet man akkurat hva som fungerer, som det alltid har gjort, og hvilke endringer som vil betynoe for den daglige driften”, sier Mikael Mikkelsen.

Oppgaver som forsvinner
Til slutt vil det selvfølgelig være noen oppgaver som ikke lenger kan utføres, nå som hardwaren ikke er plassert i selskapet eller bedriften. Her blir man nødt til å se på hvordan man enten skal endre sammensettningen av medarbeiderne, eller om man skal videreutdanne de eksisterende ansate til å jobbe med det nye setup`et.

Ofte vet personene som jobber med hardware, hvor pilen peker. De fleste hardware-leverandører har allerede i forveien tatt vekk mye av mengden av vedlikeholdelse, og mange av de klassiske hardware-arbeidere har begynt å bevege seg i rettningen av en eller annen form for operasjoner. Det vil si; styring av virituelle maskiner fremfor fysiske. Det vil likevel være noen få, hvor man blir nødt til å overveie, hva man kan gjøre for å hjelpe dem videre. For de, som lever kun av å gi støtte til hardware i selskapene, vil mengden av arbeid fortsette med å bli mindre og mindre”.