4 ting du må ta stilling til hvis IT skal drive digital forretningsutvikling

4 ting, du skal tage stilling til, hvis it skal drive digital forretningsudvikling

I mange virksomheter forventes det at IT-avdelingen, i tillegg til å ivareta driften av virksomhetens IT-systemer, påtar seg en ledende rolle når det gjelder utvikling av forretningen med teknologi og IT. Men for at det skal lykkes er det viktig at dere har forholdt dere til følgende 4 punkter.

1. Avklar hvilken rolle IT spiller i virksomhetens nåværende og fremtidige konkurranseevne
Er innovasjonskapasitet en del av IT-avdelingens rolle? Hvilke forretningsområder og prosesser mener toppledelse og avdelingsledelse at IT-avdelingen skal støtte bedre – og med hva?

Her kan man med stor fordel gjennomføre en ledelsesworkshop, ev. med hjelp fra eksterne konsulenter som tar utgangspunkt i f.eks. Geoffrey Moores «Core/Context»-modell. Den hjelper til å fastslå hva som er kjerneoppgaver, som tilfører virksomheten verdi, og hva som er støtteprosesser uten unik verditilførsel.

2. Hvilken miks av oppgaver løses i dag – og hvordan passer avdelingens ressurser til det?
Analyser avdelingens nåværende oppgaver, og relater dem til de prosessprioriteringene som er fremkommet gjennom «Core/Context»-analysen. Hva viser bildet? Hvordan er ressursene fordelt i forhold til virksomhetens egentlige prioriteter?

Her finner de fleste ut av at de binder for mange ressurser til oppgaver som har lavere prioritet og bør være kandidater til outsourcing. Hvis det også skal tilføres flere ressurser (økt budsjett) handler dels om hvor stort gapet mellom strategiske prioritetsoppgaver er etter outsourcing, dels om avdelingen har riktig kompetanse til å løse de fremtidige oppgavene. Helst skal det brukes et kortsiktig omstillingsbeløp, ikke en fast økning av OPEX i fremtide.

3. Organiser outsourcingen
I stedet for å spre virksomhetens IT-innkjøp – f.eks. ved å la avdelinger shoppe skyløsninger her og der – må IT-avdelingen gjennomføre en samlet innkjøpsstrategi som er i samsvar med IT-strategien.

Virksomheten kan oppnå betydelige både økonomiske og kvalitetsmessige fordeler på den måten. Ikke minst er det i IT-avdelingens interesse at det svært tydelig fremgår hvem som har ansvaret for brukerstøtte, samsvar og driftspålitelighet. Å spre det på mange leverandører har skapt mer enn én søvnløs, og deretter arbeidsløs, IT-sjef.

4. Organiser ressursene
En IT-organisasjon som primært har levert drift, har også primært teknologisk kompetanse / driftsmessig kompetanse. Hvis avdelingens fokus i økende grad skal være støtte av forretningsrelevant innovasjon, må avdelingens kompetanse avspeile det. Mindre drift, færre driftsfolk. Mer innovasjon, flere forretningsorienterte innovatører. Hvem skal lede prosessen? Hvilke metoder vil man bruke? Hvor lang tid tar omstillingen? Hvordan definerer man suksess?