Viktig kunnskap øker salg og bekjemper svinn

Et stort antall butikk-kjeder har allerede en vellykket erfaring med å analysere data om kunder og prosesser i jakten på en effektiv drift av butikken, og bekjempelse av svinn. Uansett er enda flere – kanskje uten å vite det selv – klar for den digitale kampen.

Vigtig viden øger salg og bekæmper svind

Digitalisering og IT har lenge vært en grunnleggende forutsetning i butikk-bransjen – også i fysiske butikker. Men det er først i de seneste årene, at butikkene for alvor har begynt å utnytte de mange mulighetene, som datamaskiner kan gi, med hensyn til innsamling og analyse av data. Her er det stor verdi å hente, kan man høre eksperter og bransjefolk si seg enige om. Akkurat som hos den klassiske kjente lokale kjøpmannen, kan kunnskap om kundene og deres behov, direkte forbedre service og økt salg. Forskjellen fra det glansbildet vi har av en landsby-kjøpmann og nåtidens digitale tidsalder som vi lever i, er en viktige kunnskapen som vi i dag kan bruke mot veldig store kundegrupper. Ikke bare for å selge mer, men også for å spare penger ved å disponere sine innkjøp bedre.

“Strategisk bruk av data gjør det mulig å vite nøyaktig hva som bør være på hyllene til hver enkelt dag, muligheten for å se individuelle preferanser som noen kunder har, og ta fysiske analyser av kundenes bevegelser i butikkene,” sier Snurre Jensen, ekspert i datanalyse hos EG.

“Kort sagt handler det om å se hva som selger, når, hvor og til hvem. Herfra kan man ta noen mer eller mindre komplekse analyser, hvis det brukes riktig, skape direkte verdi for butikken,” sier han.

 

Teknologien er på plass

Snurre Jensen forklarer at oppfattelsen av data i butikk-bransjen har endret karakter de siste årene – fra å være et bi-produkt av kassa-apparatene, noe som kanskje viser tall i budsjetter og årsrapporter, til å bli et effektivt, strategisk, og taktisk verktøy.

Både store og små butikker bruker i dag dataanalyse i alt fra butikk-design, til salgsarbeid og planlegging av innkjøp – og ikke minst kontinuerlig overvåkning av avvik fra normalen i dagens salg – noe, som har vist seg å være effektiv i kampen mot svinn.

“Vi opplever en klar interesse for dette blant mange selskaper og bedrifter, og det er ingen tvil om at bruken av data får en stadig mer sentral rolle i forhold til å drive bedriften effektivt,” sier Snurre Jensen og fortsetter:

“Det interessante er mye av den underliggende teknologien allerede er på plass o butikkene. Derfra er det bare å implementere de riktige analyseverktøyene, og handle ut fra den kunnskapen man har opparbeidet seg,” sier han.

 

Fornyet overblikk

En av de forhandlerne som for alvor har tatt i bruk datadrevne muligheter, er plantekjeden Plantorama, som har ni store varehus rundt om i Danmark. De benytter seg av et omfattende online-salg, hvor det selges alt fra hageredskaper og maskiner, til blomsterfrø og krukker.

“Gjennom mange år, har vi samlet inn mye data. Tidligere har vi ikke brukt denne dataen spesialet systematisk,” sier økonomisk direktør hos Plantorama, Torben Castenskiold. Han peker mot en rekke områder, hvor dataanalyse styrker bedriften – både i forhold til den fysiske utformingen av butikkene og i forhold til kundenes opplevelser.

“Det første vi så på, var hva kundene kjøpte – hvis de kjøper “vare a”, hva annet er typisk at de kjøper i tillegg. Da gir det mening ved at man plasserer disse to varene fysisk ved siden av hverandre,” forklarer han og understreker at denne tilgangen har hatt stor innflytelse på den fysiske innredningen.

“I tillegg kommer de ledelsesmessige saker, hvor vi må finne de riktige varene til riktig tid, og gi riktige tilbud i det tidsrommet som er relevant for kundene. Her kommer alt fra værmeldinger, til data fra sosiale  medier til å spille en sentral rolle. Det er uansett en lang reise, og det tar tid, før man kommer helt i mål med det,” sier han.

 

Fokus på svinn

En av løsningene, hvor dataanalyse har skapt størst effekt hos Plantorama, er i følge Torben Castenskiold, i kampen mot intern svinn, som er en klassisk svøpe i bransjen.

 Her forklarer Torben Castenskiold at bedriften har utviklet et nytt verktøy, i tett samarbeid med leverandøren EG. Verktøyet kan på en ukentlig basis fortelle om kasse-transaksjoner skiller seg ut fra normen.

“Svinn kan være vanskelig å forholde seg til, og det kan være mange forskjellige årsaker til dette. Alt fra tyveri, manglende opplæring, eller en medarbeider som gjort feil. Tidligere har dette vært som å lete etter nålen i høystakken. Nå får vi kunnskap om akkurat hva som har skjedd, og når det har skjedd, sier han og fremhever at den systematiske tilnærmingen  gir en beroende effekt.

Alle spiller sammen

Analyse av transaksjonsdata som et våpen mot svinn, er i følge Snurre Jensen en gylden mulighet til å dra nytte av de mange data, som bedrifter samler opp i dag. Samtidig påpeker han at det er en mulighet, som ikke mange er oppmerksomme på.

“Det er et område man ikke kan se umiddelbart, fordi det vanligvis er kundefokuserte fordeler, som gir mest oppmerksomhet. Men det er en del som skaper veldig gode resultater,” sier han og understreker at dette kan være et stort potensial for norske og danske bedrifter.

“Mange er allerede i gang, men butikk-kjedene som helhet kan hoppe enda et hakk med økt digitalisering, hvor handel over internett, apper på mobiltelefoner, og den fysiske butikken spiller mer og mer sammen,” sier Snurre Jensen og fortsetter:

“For å koble alle disse datakildene sammen, gir det en muligheten for et helt nytt bilde av bedriften din, dine kunder og i hvilke produkter fortjenesten din ligger. Det er ikke alltid det handler om å øke volumet. Det kan også handle om å fjerne omkostninger. Svaret er i analysen av data”

Annonse
Annonse