Slik selger du supply chain management til toppledelsen

Les her hvorfor strategisk fokus på verdikjeden er en god idé, og hva som er de største barrierene for at du som supply chain-leder får toppledelsens oppmerksomhet.

Sådan sælger du supply chain management til topledelsen

Verdikjeden forvalter ofte opptil 80 prosent av kostnadene i en virksomhet, og erfaringstall viser at intelligent ledelse av verdikjeden kan skape forbedringer på topp- og bunnlinjen med 5-20 prosent i løpet av 24 måneder. Hvis verdikjeden får strategisk fokus. Men det gjør den sjelden.

De to største barrierene for at verdikjeden kan få strategisk fokus og bli omdannet til en seriøs konkurranseparameter for virksomheten, er: 1) Ledelse og styre mangler både kunnskap om og interesse for ledelse av verdi- eller forsyningskjeden, og 2) supply chain-ledere er dårlige til å kommunisere den verdien kjeden skaper. Det slår professor Kai Hoberg fra Kuehne Logistics University sammen med McKinsey-konsulentene Knut Alicke og Markus Leopoldseder fast i artikkelen Time to Get Supply Chain Management to the board fra Supply Chain Management Review, juli/august 2015.

Deres konklusjon er helt i tråd med boken Den stærke værdikæde – sådan skaber du konkurrencekraft fra oktober 2016 av professor Jan Stentoft, SDU, partner Einar Scholte, BDO Advisory og NewCore samt undertegnede[PB1] . I innledningen av boken heter det: Det handler om at verdikjeden ikke får den oppmerksomhet den fortjener når styre og ledelse legger strategien, men det handler også om at supply chain-ledelsene ikke er utrustet til å styre arbeidet slik at supply chain-funksjonen gjør de riktige tingene. Supply chain-funksjonene ender alt for ofte med å være en kule i et flipperspill som ikke selv setter dagsorden og styrer prioriteringen av drift/utvikling, tiltak, ressursfordeling, kompetanseutvikling osv. På de neste knappe 200 sider beskriver boken deretter rammeverket CTF Lab som en fremgangsmåte for å endre på disse to forholdene.

Mangler sex appeal

Det kan være vanskelig for supply chain-ledere å forstå, men det er et faktum at flertallet av kollegaene og lederne deres er temmelig uinteressert i  lageromsetningshastighet, plukkeffektivitet eller kapasitetsutnyttelsesgrad. Supply chain management blir ansett for å være alt annet enn sexy. Sånn er det bare. Når supply chain-ledere i bestrebelsene på å fange sine kollegaers og sjefers oppmerksomhet og å få oppbacking foreslår tiltak som prognoseforbedring, stamdatastandardisering, ERP-implementering eller dobbelt ABC-analyse på vareflyten, blir de møtt med tomme blikk. I overført betydning – og noen ganger også i bokstavelig betydning.

Med hånden på hjertet – det er vel egentlig ikke så rart, eller? Tiltakene og konseptene er svært tekniske, og forståelsen av hvordan tiltakene vil påvirke andre deler av forretningen krever dyp innsikt. Det er samtidig vanskelig å vurdere og kvantifisere gevinstene.

Supply chain-lederne er i tillegg til dette ikke de eneste som kjemper om ledelsens og styrets oppmerksomhet. Stamdata-standardiseringstiltak slåss mot mer sexy temaer som markedspenetrering, potensielle oppkjøp eller lansering av nye produkter. Det finnes selvfølgelig unntak og virksomheter som seriøst arbeider med å gjøre verdikjeden til en faktor som hever virksomheten fra midtbanen til en førerplass på markedet. Men de er nettopp det - unntak. Supply chain-ledere peker generelt på at de har mer enn vanskelig for å taletid hos toppledelsen, og at det også gjelder svært aktuelle emner som big data og hjemhenting av produksjon fra lavkostnadsområder.

Men saken er jo at markedspenetrering, potensielle oppkjøp og lansering av nye produkter er utenkelig uten en verdikjede i toppform som kan støtte opp om den valgte strategien. Reduksjon av lagerbinding er ikke bare en beslutning som blir tatt av finansavdelingen. Det krever en masse konkret endringsarbeid på gulvet mange steder i verdikjeden før det kan bli en realitet.