Prosjektindustrien vinner på Big Data – Slik kommer du i gang

Etter hvert som flere og flere elementer kobles sammen i “tingenes internett” (IoT), høster prosjektproduserende selskaper nye fordeler, som kan overføres direkte til verdi for både kunder og egen planlegging. Men mange somler med å ta til seg de mulighetene som er tilgjengelig for dem.

Big Data

Data er verdifullt hvis det behandles riktig. Dette gjelder spesielt i prosjektorienterte produksjonsbedrifter, hvor globalisering, svingende råvare-priser og en økende kompleksitet konstant øker presset på konkurranseevnen. Det stiller krav til hvert enkelt selskap om å være skjerpet på planleggingen, daglig optimalisering og ikke minst kundenes endrede krav til produkter, som utover selve produktet leverer en oppdatert kunnskap.

Kort sagt, være myk og smidig på samme tid. Det er nettopp denne kombinasjonen som tilbyr effektiv bruk av data. Det forklarer Morten Opprud Jakobsen, som er sivilingeniør, spesialisert innen teknologibasert forretningsutvikling ved Ingeniørhøyskolen i Aarhus. Han fremhever spesielt mulighetene ved at alle i dag, kan på en eller annen måte være koblet til internett.

“Vinklingen min er at vi i dag ser en masse teknologi som bare strømmer inn. Alle maskiner er i dag koblet sammen til en viss grad, og tilkoblingen gir muligheter for å samle inn et hav av data,” sier han, og peker ut at Internett og things (IoT) – “tingenes internett” – og de store datamengdene, kalt Big Data, med de mulighetene det gir, til å bli avgjørende i fremtidens industri.

“Utfordringen blir å instrumentalisere de dataene man samler inn, og lage systemer som analyserer tingene på riktig måte.”

Fokus på ressurser

Morten Opprud Jakobsen fremhever konkrete fordeler som vil gi bedre muligheter for å gjenvinne erfaringer – i form av tegninger og teknisk data – fra tidligere prosjekter og muligheten for å beregne nøyaktige fordeler og ulemper ved at man for eksempel investerer i utstyr, istedenfor å legge oppgaver eksternt.

“Når man måler og analyserer på alle delene i et prosjekt, kan man mer eller mindre planlegge ganske presist sitt ressursforbruk, og samtidig gjøre det lettere å skalere opp og ned,” sier Morten Opprud Jakobsen.

I tillegg er “Big Data” en ny måte å skape muligheter for å tilby kundene merverdi, når de kjøper et produkt eller en løsning.

 

Data selger produktet

Muligheten for å levere sine produkter med nyskapende elementer er viktig, poengterer også Henrik Binderup, som er bransjespesialist hos EG, som leverer løsninger og rådgivning til moderne IT-produksjoner.

“Ta for eksempel et selskap som selger port-løsninger. Deres produkt vil være veldig mye mer enn en port som åpner og lukker seg, når den skal. Det følger gjerne med sensorer, som melder tilbake om antall åpninger, som igjen kan fortelle når man bør bestille neste service. Man kan også måle energiforbruket,” sier han og påpeker at alt av data som samles inn, gir selskapet verdifull informasjon om produktet, som kan brukes til kommende prosjekter, samtidig som det kan ha verdi for kunden.

“Dette kan hjelpe produktet med å bli ytterligere interessant for den enkelte kunde, og dermed gi konkurransefordeler,” sier Henrik Binderup.

 

Kontroll over masterdata

Både Morten Opprud Jakobsen og Henrik Binderup understreker at industrien er avhengig av å behandle data på en riktig måte for å skape fordeler. Samtidig er små bedrifter spesielt nølende.

“En ting er å samle inn data til et ERP-system. Det er noe helt annet og faktisk bruke dataene på riktig måte,” sier Henrik Binderup og forteller at EG nettopp av denne grunnen har investert i en avdeling, som målrettet jobber med rådgivning i digitalisering.

“Det viktigste spørsmålet er hvordan blir man mer attraktiv? Nesten uansett hva man jobber med, så er data en del av svaret,” sier han.

“Det kan være et selskap som bygger slakterier. Her er det mange bevegelige deler, og derfor stor mulighet for å samle data. Hvis man gjør det, har man grunnlaget for å velge ut og analysere de riktige dataene,” sier han.

Den samme tilnærmingen har Morten Opprud Jakobsen, som påpeker at halve arbeidet med IoT og Big Data består av den strategiske ledelsesoppgaven, som må avgjøre, hvordan man vil jobbe med det.

Fra dette punktet ligger veien åpen for spennende muligheter, sies det.

 

Livsløpet i 3D

“Det begynner å komme noen veldig interessante løsninger på markedet – ikke minst i forhold til hele livssyklus-håndteringen, hvor man binder sammen ting, kan dette åpne helt nye verktøy,” sier Morten Opprud Jakobsen.

Han fremhever blant annet muligheten med 3D-modeller av en maskin for å blande virkelighet og data.

“Her kan du for eksempel se på maskinen gjennom et kamera – eller kanskje Google-briller – istedenfor å lese gjennom en brukermanual, får du informasjonen der, hvor det skal brukes,” sier han.

Han understreker at Big Data og IoT skaper fordeler for både “gutta på gulvet” i produksjonen og i den mer strategiske planleggingen av prosjektene.

 

Alle skal med

“Utfordringen for små- og mellomstore bedrifter er at dette kan virke uoversiktlig, for hvordan man kommer i gang,”, sier Morten Opprud Jakobsen. I denne sammenhengen understreker Henrik Binderup fra EG, at digitaliseringen starter på ledelsesnivå.

“Utgangspunktet bør alltid være kommersielt. Hva er business casen, og hvor kan vi faktisk tjene penger på å innføre dette. Neste skritt er selvfølgelig de tekniske ekspertene,” sier Henrik Binderup, og påpeker nødvendigheten av at enhver IT-satsning forankres gjennom hele organisasjonen.

“IoT og Big Data er noe som enhver leder bør forholde seg til virkningen av – og de mulighetene som følger. Det gjelder spesielt selskaper som jobber prosjektorientert, hvor teknologien gir en rekke opplagte fordeler,” sier Henrik Binderup.

Annonse
Annonse