Overall Equipment Effectiveness: Prosjektselskapenes nye USP

I fremtiden vil selskaper, som kan forutse kundenes behov og støtte opp under deres effektivisering av produksjonstid, stå sterkere ovenfor konkurrenter.

Overall Equipment Effectiveness: Projektvirksomheders nye USP

Når vet du, at det er på tide å utføre service på kundenes maskiner og produksjonsutstyr? Hvor lang tid tar det å få kundenes produkt klart igjen, så produksjonen kan fortsette? Det er to av de spørsmålene som i fremtiden kan være en helt avgjørende konkurransefaktorer for bedrifter i en prosjektorientert industri.

Overall Equipment Effectiveness eller OEEer en av de viktigste parameterne for hvor mye, og hvor raskt, du får “return on investment” på dine investeringer i maskiner, infrastruktur og produksjonsanlegg. Her kan du som tjenesteleverandør spille en avgjørende rolle med å minimere mengden av nedetid og havari, ved å overvåke og analysere maskinenes produksjonsforhold og stresspunkter.

 

Sandvik fjerner kundenes nedetid

På Sandvik, en av verdens ledende produsenter av maskiner for avansert industriell metallskjæringsarbeid og verktøy, service for tekniske løsninger for gruve- og anleggsbransjen, bruker de maskinlæringsteknikker for å optimere kundenes oppetid på utstyr og maskiner.

Ved å installere sensorer på maskinene, som registrerer temperatur, belastning og vibrasjoner, og sammenligninger med historiske data, kan Sandvik forutse når en del skal skiftes ut, før bedriften begynner å se tegnene. Dermed kan kundene redusere nedetid med opptil 50 %.

Det betyr at kundene blir mer effektive, og blir dermed mer fornøyd. Dessuten gir dette også Sandvik muligheten til å få mer innsikt og forbedre sine nåværende produkter, slik at fremtiden står enda sterkere enn sine konkurrenter.

 

Vestas sparer 140 mill. USD på å kjenne klimapåvirkninger

Hos Vestas har de tatt en omfattende tilnærming til å betjene kundenes vindmøller. Ved å overvåke 33.000 vindturbiner, som sender flere forskjellige former for data hjem hvert 10. minutt, kan Vestas kombinere sin kunnskap i sanntid med værmeldinger. På denne måten kan de se, ikke bare når en vindturbin trenger service, men også når det skjer et produksjonstap, slik at man kan ta møllen ut av drift. Man kan også se når det er tryggest for teknikeren å gå opp i vindturbinen. Et viktig poeng for et selskap med mer enn 6000 serviceteknikere som hver dag tjener kundenes vindmøller.

Det har ført til at Vestas har vært i stand til å minimere nedetiden, som de holdes ansvarlig for, fra 7% i 2009 til 1,5% i fjor, hvor resten av vindmølle-industrien ligger på et gjennomsnitt på 3,6 %. Det gir en besparelse på hele 140 millioner amerikanske dollar i året – som tilsvarer over 1,1 milliarder norske kroner.

 

Bruk data for å øke kundetilfredsheten

Ved at du kjenner kundens behov, før de gjør det, får du muligheten til å handle proaktivt. Samtidig kan du fokusere der hvor behovet ligger, fordi du gjør det mulig å planlegge den tekniske servicen ytterligere i detalj.

Dette kan til gjengjeld hjelpe dine kunder til å oppnå en mer effektiv virksomhet, fordi deres utstyr har en høyere oppetid. En faktor, som har avgjørende innflytelse på både kundetilfredshet og faste inntekter til din virksomhet.