Fordeler og gevinster ved BYOD

Hvis virksomheten har orden på IT-sikkerheten med BYOD (bring your own device), er det en rekke fordeler for både medarbeidere og virksomheten.

Fordele og gevinster ved BYOD

1. Høyere produktivitet
En amerikansk undersøkelse viser at medarbeidere som bruker egne enheter, i gjennomsnitt sparer 81 minutter om uken fordi de i høyere grad er kjent med funksjonaliteten. Samtidig er muligheten for hele tiden å oppgradere egne enheter med et tilskudd fra virksomheten med på å speede opp oppgraderingsprosessen og leder dermed ofte også til at medarbeiderne har bedre (og raskere) utstyr. Medarbeiderne selv ser også forskjellen: I en undersøkelse sier 49 %, at de blir mer effektive med BYOD.

2. Besparelser på innkjøpsbudsjettet
Besparelser i form av innkjøp som ikke lenger trengs, kan raskt måles. Dermed kan du også raskt få innblikk i hvor mye virksomheten kan spare ved å gå over til BYOD. Husk likevel å motregne utgifter til økt IT-sikkerhet og betaling av medarbeidernes private abonnementer.

3. Større medarbeidertilfredshet
Når medarbeiderne selv velger utstyr, er de også mer tilfredse med valget. 61 % av amerikanske virksomheter som tillater BYOD har høyere medarbeidertilfredshet som følge av dette.

4. Fleksibilitet i arbeidsrytmen
Med BYOD kan medarbeidere arbeide når de vil og hvor de vil. Det betyr også at de ofte svarer på e-post utenfor normal arbeidstid for til gjengjeld å møte på jobb en time senere.

5. Tiltrekker bedre søkere
Ofte leter virksomhetene etter de medarbeiderne som setter produktivitet og effektivitet høyt. Med BYOD og de (nesten) ubegrensede valgmulighetene optimerer virksomheten medarbeidernes mulighet til å agere effektivt. Til gjengjeld tiltrekker virksomhetene ofte medarbeidere som gjerne selv vil betale litt ekstra for god kvalitet i sine redskaper i bytte mot optimale arbeidsbetingelser.