Data bevarer produksjonen i Danmark

Data bevarer produktion i Danmark

Et økende antall virksomheter i den danske prosessindustrien har fått øynene opp for fordelene forbundet med å holde produksjonen i Danmark fremfor å legge den i klassiske lavtlønnsland. Det forteller professor Jan Stentoft, som er ekspert i supply chain management på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU. Samtidig understreker han at det krever effektiv digitalisering hvis fordelene skal høstes.

«Nyeste tall viser at det er en økende interesse for å holde produksjonen i Danmark og til og med for å trekke produksjon hjem igjen – dermed er det ikke sagt at utflyttingen er stoppet, men hastigheten er satt vesentlig ned», sier han og forklarer at tendensen skyldes fremveksten av et mer dynamisk perspektiv som følge av globalisering.

«Kundene endrer seg, lovgivninger i de enkelte land endrer seg, og det gjør ting som transportkostnader også. Tingene arbeider hele tiden, og derfor er betingelsene for produksjonsvirksomheter også i konstant endring», sier han.

 

IT er avgjørende
Han fremhever elementer som koordinasjonskostnader, kvalitet og ledelsesutfordringer som faktorer som kan skape problemer ved utflagging av arbeidsplasser. I tillegg kommer utviklingen i samfunnet, der det å kjøpe danskproduserte varer i økende grad har betydning for den enkelte forbruker.

«Det skaper interesse hos virksomhetene for å holde hele eller deler av produksjonen hjemme – det er likevel viktig å understreke at det ikke er enten-eller. For mange virksomheter er det fremdeles fordeler ved å produsere både ute og hjemme», sier Jan Stentoft og fortsetter:

«Uansett hvilken modell man velger, stiller det krav til virksomhetene om å ha orden på dataene sine hvis man vil øke produktiviteten.»

 

Full transparens
Ifølge professoren gjelder det ikke minst virksomheter som driver produksjon i et høykostland som Danmark.

«Hvis virksomheten skal være konkurransedyktig, må du ha full innsikt i hva den effektive maskintiden er. Når tjener du pengene, og hvor kan du effektivisere? Den transparensen er det noen virksomheter som ikke har, og på en slik bakgrunn velger de da å legge ting ut av landet», sier Jan Stentoft.

Dermed går disse virksomhetene glipp av de åpenlyse fordelene ved korte beslutningsprosesser.

«Det handler ikke bare om det tekniske. Det er også kvalitetsstyring, og det handler langt på vei om mennesker», sier Jan Stentoft og understreker at hvis du skal vite hvor du skal korrigere, så må du samle data og analysere dem.

 

Et skritt opp i teknologi
Nettopp datainnsamling og -analyse er et avgjørende element i beslutningsprosessen når virksomheter vurderer utflytting av hele eller deler av produksjonen. Det forteller bransjespesialist i EG Henrik Stigkær, som hjelper nettopp virksomheter med å utnytte mulighetene ved digitalisering.

«Når jeg møter virksomheter i prosessindustrien, er det jo ofte i forbindelse med at det må skje endringer i produksjonen, og der outsourcing er en av mulighetene. Her velger en del virksomheter i stedet å gå et skritt opp i teknologigrad», sier han og forklarer at virksomhetene dermed skjærer ned på ressursforbruket og øker produktiviteten.

«Det er i høy grad IT-siden som muliggjør det, ved i første omgang å sikre innsamling av riktige data og derfra utvikle bedre kontrollsystemer», sier Henrik Stigkær.

 

Høye krav til smidighet
En av bekymringene som Henrik Stigkær ofte møter hos virksomhetene, er økt behov for smidighet og omstilling som følge av nye krav fra kundene.

Henrik Stigkær forklarer at produkter som tidligere hadde en lang levetid, i dag skiftes raskere ut. Det betyr at innovasjonsdelen er vokst og dermed også kravene til rask omstilling av produksjonen.

«For å kunne beholde styringen må du ha et effektivt IT-system som kan håndtere alle avtaler og hele veien mellom underleverandører og kundesiden», sier han og fremhever at det både gjelder virksomheter som har hele eller deler av produksjonen i utlandet, og – ikke minst – virksomheter som velger å bli i Danmark.

«Det å kunne omstille seg raskt er nettopp det viktigste argumentet for å bli hjemme, og her er du nødt til å ha en fullt integrert planlegging», sier han.