COOP og Widex leverer varene og skaper oppmerksomhet for SCM

Coop Danmark og Widex er to eksempler på virksomheter der supply chain funksjonen gjennom en årrekke har fokusert på å levere eksepsjonelle resultater. Det har skapt grunnlaget for oppmerksomhet i både andre funksjoner og i toppledelsen.

COOP og Widex leverer varen og skaber taletid for SCM

I Coop er logistikkavdelingen i løpet av de siste fem-seks årene gått fra en reaktiv funksjon som var fokusert på å flytte kasser fra A til B på den måten virksomheten alltid hadde gjort det, til i dag å være en proaktiv funksjon med stor og voksende innflytelse på forretningsstrategi og konkurranseevne. «Vi er gått fra en statisk orientert avdeling til å være en dynamisk avdeling som populært sagt spiser endringer til frokost. Vi har gjennomført mange og store endringer, og det har også gitt store resultater», forteller logistikkdirektør Nicolai Boysen i boken»Den stærke værdikæde – sådan skaber du konkurrencekraft». Han fremhever to vesentlige forutsetninger og en klar fordel som viktige faktorer for at Coop Logistik har endret på den interne balansen mellom de forskjellige delene av Coop: Endringer og utfordringer av det eksisterende krever mot og utholdenhet. I Coop Logistik har vi den store fordelen at vi er utrolig datadrevne. Vi kan alltid underbygge våre argumenter og forslag med data som svart på hvitt viser at vår idé vil bidra positivt til Coops forretningsmål», forteller han.

Widex har vært gjennom en lignende utvikling: “I 2011 hadde vi reelt sett ikke en global forsyningskjede. Styringen var fordelt på mange forskjellige ansvarsområder, og det var begrenset koordinering», forteller Gustaf Høskuldsson i samme bok. Han er Vice President, Global Supply Chain i høreapparatvirksomheten Widex, som selger i mer enn 100 land og som i sist regnskapsår omsatte for 3,3 milliarder kroner. Virksomheten hadde tidligere en nedadgående trend med røde tall på bunnlinjen, men den utviklingen er nå snudd. Én av forklaringene på det er Widex’ omstilling av supply chain. «Vi har gjennomført et høyt antall endringer, og det har naturligvis vært en utfordring. Men i 2015 mottok vi Widex’ interne strategipris for den best utførte strategien i virksomheten. Den var vi utrolig glade for, fordi det blant annet viser at vi har klart å synliggjøre supply chain for resten av virksomheten. Produktene er selvfølgelig fortsatt viktige i Widex, men nå er vi også stolt av hele apparatet som fører produktene ut til kundene», forteller Gustaf Høskuldsson.

  • Les ekspertenes mening om hvorfor verdikjeden skal på agendaen i «Slik selger du verdikjeden til toppledelsen».
  • Les ekspertenes forslag til hvordan SCM kan få mer fokus i «Tre trinn for å få verdikjeden på agendaen».
Annonse
Annonse