Adm. Dir. for REMA`s nye innkjøpsapp: Ledelsen må ha den digitale verdenen i fingrene

Mange ledere vil være med på den digitale bølgen. Men uten forståelse for hvordan den digitale verdenen og de sosiale mediene fungerer, blir digitaliseringen ofte bare et mål i seg selv. Derfor feiler det ofte, forklarer Jesper Bove-Nielsen, administrerende direktør i Vigo, REMA 1000`s nye deleøkonomiske plattform.

Vigo

Digital transformasjon. Disruption.  Industri 4.0. Alle sammen er buzzwords, som det nå snakkes om i ledelseskontorene og i styremøtene. Selv om mange har forstått viktigheten av den digitale bølgen, som i disse dager skyller inn over bedriftene, har mange vanskeligheter med å virkelig forstå hva dette innebærer.

“Hvis man skal utnytte potensialet i det digitale, blir man nødt til å sette seg grundig inn i hvordan den digitale virkeligheten fungerer. Du blir nødt til å ha forståelse for, hva det er, hva en gjør, at en person som Donald Trump kan gå fra å være en reality-stjerne til å eksplodere på de digitale medier og skape opprør mot Obama, og på den bakgrunnen lansere en president-valgkamp. Dette ville aldri skjedd for 10 år siden. Det er nettopp dette man er nødt til å forstå”, sier Jesper Bove-Nielsen, Adm. Dir. for Vigo, REMA 1000`s nye deleøkonomiske innkjøps-app.

 

 

Du må ta digitalisering på alvor

For å få den nødvendige innsikten, er du nødt til å ta digitalisering dødsalvorlig:

“Det hjelper ikke å sende direktør-gruppen på en studietur til Silicon Vally, og så tro at man er klar for å erobre den digitale verdenen. Da kan man fort havne i en situasjon, hvor ledelsen plutselig sier: “Vi trenger en digital innovasjon”, uten å ha et mål eller en ide om hvor man skal begynne. Da vil det mislykkes”.

Jesper Bove-Nielsen har heller ikke mye til overs for en av de andre strategiene, som mange bedrifter ofte benytter seg av når de ønsker en snarvei til digitaliseringen.

“Altfor mange tror at de bare kan ansette såkalte “digital natives” – som menes med unge mennesker, som bruker sosiale medier – men selv om de vet hvordan det brukes, så betyr ikke det at de har digital forståelse eller kjenner teknologiens bakside. For å oppnå forståelsen for teknologien, blir du nødt til å få digitaliseringen ut i fingrene. Er ikke interessen der, vil man fort se det på resultatet av digitaliseringen”

 

En integrert del av virksomheten

Hvis du ønsker en effektiv, digital strategi, finnes det ingen snarvei.

“Digitalisering er ikke bare en del av selskapets strategi. Det skal være en innarbeidet strategi, i det operasjonelle og praktiske. En digital strategi har innflytelse på hele virksomheten, og skal tas alvorlig.  Det fungerer bare hvis de på øverste nivå ikke bare aksepterer, men at ledelsen også har en forståelse av hva digitalisering er og hva det kan gjøre”, avslutter Jesper Bove-Nielsen.

Annonse

Tre medier om teknologi, som du bør lese

Wired magazine:
Wired Magazine er magasinet for alle som vil holde seg oppdatert på den digitale utviklingen. Hvis du vil ta deg selv på alvor innen digitalisering, så er Wired minst like viktig som børsen."

Quartz - Qz.com:
Quartz er et veldig godt medium, som holder deg oppdatert på tech-fronten. Sammen med Wired holder det deg oppdatert på alt du behøver å vite."

Tech Chrunch:
"Selvfølgelig er Tech Crunch også på listen. Det er et medium som alle i bransjen kjenner, som man minimum bør besøke en gang i blant."

Annonse