1/5 av medarbeidernes tid går til å finne informasjon de allerede har

Big data er fylt opp med muligheter – men den menneskelige hjernen er ikke en analytisk motor. Derfor kan mye informasjon, som skapes og lagres hver dag, bety at medarbeiderne bruker opp mot en hel dag i uken, bare på å finne frem informasjon.

Big Data

Mange bedrifter og selskaper er oppmerksomme på at sosiale- og digitale medier kan stjele mye tid fra arbeidsplassen, men også medarbeidere, som ikke kan finne informasjon, kan være et like stort problem.

Når mengden av informasjon hele tiden stiger, blir det sjelden organisert, og det blir vanskelig å finne igjen.

Medarbeiderne får “Information Overload”

Når ledelsen i bedriften fokuserer på hvilke forretningsfordeler  som kan oppnås ved hjelp av data, må de samtidig vurdere trusselen mot produktiviteten, som den økende mengden av informasjon representerer.

Den vanlige informasjonsmedarbeideren er ikke i stand til, på samme måte som et analyseverktøy, å søke igjennom og finne relevant informasjon på et brøkdels sekund. Derfor betyr dette store spekteret av informasjon ganske enkelt, at medarbeideren lider av “Information Overload”. Mengden av informasjon er rett og slett for stor til å håndtere effektivt.

Fenomenet kan trekkes direkte tilbake til fordoblings-raten for data. De fleste utregninger viser, at mengden av data, som produseres av bedrifter, fordobles hver 18. måned. Eller sagt på en annen måte: Hvis du i starten av dette årtusenet  hadde nok informasjon i din bedrift til å fylle 100 bøker, vil du i 2017 ha mer enn 200.000 bøker stående i samme reol.

Det betyr, ifølge Google, at medarbeidere bruker opp mot 9,5 timer i uken på å finne informasjon de allerede har. De kan rett og slett ikke huske om informasjonen ligger i den ene eller andre mappen, om det ligger på en e-post fra en kollega, eller om det ligger på en PowerPoint-presentasjon fra en tidligere konferanse.

 

Informasjonshåndtering blir en konkurransefaktor

De fleste bedrifter vil fortsette med å produsere mer data – digitalisering har kommet for å bli. Hvordan sikrer du, at dine medarbeidere kan navigere effektivt gjennom informasjonsflyten, og samtidig hjelpe bedriften med å høste inn gevinstene av den økende innsikten?

Dette er en av de store utfordringene for bedrifter, som vil overleve i verden, hvor det ikke er mangel på kunnskap, men isteden må finne ut hvordan du håndterer og jobber med den, som kan vise seg å bli en avgjørende konkurransefaktor.

 

Informasjonsmengden overvelder medarbeiderne

• Datamengden dobles over 18. måneder.

• Informasjonsmedarbeidere bruker hver uke opp mot 9,5 timer på å søke frem informasjon.

• De samme medarbeiderne bruker opp mot 8,3 timer på å samle informasjonen.

• I tillegg bruker de ca. 3 timer i uken på å gjenskape innhold som allerede eksisterer.

Kilde: Google, IBM